Faaborg-Midtfyn Kommune søger en psykolog til barselsvikariat til Forebyggelse i Opvækst og Læring

18. november 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  18. november 2022
 • Udløbsdato
  13. december 2022


Job beskrivelse

Vil du være med til at understøtte børn og unges udvikling samt styrke inklusionen i Faaborg-Midtfyn Kommune?
Kan du omsætte specialpædagogisk viden til almenområdet og varetage udredninger, samtale- og lettere behandlingsforløb for børn, unge og deres familier?

Så er det lige dig, vi søger!

Forebyggelse og Sundhed søger en psykolog med høj faglighed og gode samarbejdsevner til PPR-opgaver på dagtilbuds- og skoleområdet. Der er tale om et barselsvikariat på 32 timer ugentligt med opstart d. 01.01.23 eller senest d. 01.02.23.

Om os
Opvækst og Læring udgøres af skole og dagtilbudsområdet samt Forebyggelse og Sundhed, som arbejder tæt sammen med det socialfaglige myndighedsområde med henblik på at understøtte alle børn og unges sundhed, udvikling, trivsel og læring i henhold til kommunens Børne – og Ungepolitik.
Forebyggelse og Sundhed er tværfagligt sammensat af henholdsvis PPR, Sundhedsplejen, Tandplejen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og SSP.
I Forebyggelse og Sundhed er vi sammen med socialområdet optaget af tidlige og helhedsorienterede indsatser til gavn for børn, unge og deres familier, hvorfor vores frontpersonale bestående af socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske er fast forankret i Forebyggende team i alle dagtilbud og skoler.

Vi holder fysisk til i Gislev, hvor vi deler bofællesskab med Socialområdet og Sundhed og Ældre. Vi har dertil et lækkert forebyggelseshus til rådighed i Vester Hæsinge for udførelse af forebyggende aktiviteter herunder undersøgelsesarbejde og samtale- og gruppeforløb.

Om stillingen
Som psykolog i Forebyggelse og Sundhed vil du blive en del af et meget engageret og tværfagligt stærkt hold, hvor alle samskaber i en dynamisk udviklingsproces med henblik på at skabe gode resultater i samarbejdet med børnene, deres familier samt institutioner og skoler. Dine tætteste kolleger vil være tre psykologer og 9 pædagogiske psykologiske konsulenter.

Stillingen refererer ind til dagtilbuds- og skoleområdet (0 – 17 år), hvor der med afsæt i PPR-opgaver skal være fokus på at understøtte udvikling/forandring for sårbare børn og unge i tæt samarbejde med børnene/de unge, deres forældre, dagtilbud og skoler. PPR-opgaverne har som hovedfokus at understøtte inklusion samt styrkelse af almenområdet, således flest muligt børn kan understøttes i deres nærmiljø. Vi er derfor optaget af samspil, hvor vi dels interesserer os for det enkelte barns forudsætninger og oplevelse af egen situation samt de læringsmiljøer, barnet indgår i.

Du bliver blandt andet tovholder på nogen af vores socialpædagogiske behandlingssteder med intern skole, hvor du får ansvaret for PPR-opgaverne. Hertil vil du blive en del af et team med 3 pædagogiske psykologiske konsulenter, hvor I samarbejder om de PPR-opgaver, der er på de tilhørende dagtilbud og skoler.

Ud over PPR-opgaver på dagtilbud- skoleområdet, vil du også blive opgaveløser inden for servicelovens paragraf 11.3., dvs. rådgivende forløb på såvel individ- som gruppeniveau samt varetage lettere behandlingsforløb i henhold til sundhedsstyrelsen forløbsprogrammer vedr. børn og unge med angst/depression, spiseforstyrrelse og ADHD. Der vil ligeledes være behov for behandlende indsatser for børn og unge med skolevægring. Afhængig af din profil vil du blive tilknyttet vores tværfaglige udredning af småbørn med svære funktionsnedsættelser på 0 – 6 års området eller blive opgaveløser for vores Cool Kids hold for børn med angst.

Dine opgaver vil bestå af:

 • Udfærdigelse af pædagogiske psykologiske vurderinger med beskrivelse af børn forudsætninger og behov for støtte/specialundervisning
 • Sparring/supervision af pædagogisk personale
 • Deltage i status- og opfølgningsmøder
 • Lettere behandlingsforløb på individ og gruppeniveau vedr. børn med angst, depression, ADHD, skolevægring og lign.
 • Samtaleforløb med familier eller unge efter Servicelovens § 11.3

Om dig
Du er uddannet psykolog – gerne med autorisation – og har erfaring inden for børne – og ungeområdet. Vi søger psykologer, der har kendskab til og interesse for såvel det specialiserede og almenpædagogiske praksisfelt på dagtilbuds – og skoleområdet. Du brænder for at udfolde de specialiserede indsatser på grundskoleområdet, således vi lykkes med målsætningen om at styrke almenmiljøerne og dermed fastholde flest mulige børn i deres skolenærmiljø. Du trives med både at fordybe dig i det kliniske udredningsarbejde, facilitere sparrings-/supervisionsforløb og varetage samtale/gruppe – og behandlingsforløb.

Vi søger psykologer, der er fagligt funderet i den systemiske teori og som kan udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd.  Dertil har du viden om neuroaffektiv udviklingspsykologi og kendskab til kognitiv terapi i relation til lettere behandling af angst.

Du trives i udviklingsprocesser, hvor sporene lægges, mens vi er undervejs, og du er ikke bange for at springe ud i ukendt land. Du anerkender betydningen af tværprofessionelle indsatser – og dertil kan du:
 

 • Let skabe god kontakt og etablere relation samt tilgå børnene og deres forældre med et differentieret blik for deres individuelle behov
 • Formidle fagstof på en let tilgængelig måde – ud fra grunderkendelse af, at det er modtageren, der bestemmer budskabet
 • Understøtte forandringer i et systemisk perspektiv, hvor der også er fokus på effekten
 • Holde overblik og er i stand at prioritere indsatser i en travl hverdag  

Som person er du fleksibel og uhøjtidelig. Du er opmærksom på kommunikationens betydning og har nemt ved at samarbejde. Du er ydmyg overfor opgavernes kompleksitet, men har samtidig modet på at stå fast – også når det er svært.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til leder af Forebyggelse Pernille Petersen på telefon 72 53 31 82.   

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest d. 13. december 2022 kl. 12.00.

Kandidater udvælges og indkaldes til første samtale den 15. december 2022. Første samtale afholdes den 19. december 2022 i Gislev. Evt. anden samtale afholdes den 20. december 2022.

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund. Vi har røgfri arbejdstid og du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed