Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  10. oktober 2022


Job beskrivelse

Pædagog søges til børnehave gruppe i Børnehuset Skovbakken.

Stillingen er på 35 timer ugentligt

Skovbakken er et lille hyggeligt dagtilbud, der er normeret til 12 vuggestuebørn samt 40 børnehavebørn.

Nøgleordene ’natur, udeliv og science’ er udgangspunktet for vores hverdag sammen med børnene. Her nyder vi godt af vores dejlige og grønne legeplads samt de skønne omgivelser vi har lige i nærheden blandt andet Farum Arena, skolelandbruget, Furesø og skoven.

Vi er særligt optagede af, at gribe børnenes undren og følge op på deres initiativer, så de får indflydelse på deres hverdag. Vi deltager som medundersøgere, således at børnenes nysgerrighed bliver styrket og de oplever at være aktivt biddragende til deres egen læring.

Vores årstidshjul er omdrejningspunktet for temaer der går på tværs af hele Skovbakken, og er den røde tråd i vores hus. På trods af dette kan temaer kan tage sig ganske forskelligt ud på stuerne, da vi løbende justerer os efter børnenes spor.

Vi arbejder tæt på tværs af stuerne, og evaluerer i fællesskab løbende på vores pædagogiske grundlag samt læringsmiljøer.

Da Skovbakken allerede har en stærk natur, udeliv og science profil, behøver du ikke være bålekspert for at kunne trives hos os. Vi er meget åbne for at udvikle alle vores læringsmiljøer, og vi står derfor med åbne arme ift. alt det du kan biddrage med- både ift. inde og udelivet.

Fremfor at skulle beskrive flere af de mange ting der gør Skovbakken til noget ganske særligt, vil vi meget hellere vise dig det- så hvis du er blevet nysgerrig på at høre mere om os så kom forbi til en rundvisning.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet pædagog og er fagligt velfunderet, engageret, kreativ og idérig.
 • Kan støtte op om det enkelte barns udvikling og ser dets muligheder for at kunne deltage i fællesskabet.
 • Er tålmodig, empatisk og nærværende i din praksis.
 • Er i stand til, at kunne se Vi fremfor Jeg og har gode samarbejdsevner, en positiv indstilling og en god portion humor.
 • Kan arbejde inden for den fulde åbningstid mellem kl. 7-17.

I Skovbakken kan du forvente:

 • At vi sammen skaber rammerne for et godt børneliv, børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.
 • At få engagerede og fagligt dygtige kollegaer, der arbejder tæt sammen på tværs af stuer.
 • At blive en del af et fællesskab, der præger vores arbejdsplads med respekt og værdsættelse af hinandens forskelligheder.
 • At du er med til at præge de pædagogiske værdier, vi arbejder ud fra.
 • At få ugentligt forberedelsestid.
 • At møde en engageret forældregruppe.
 • At vi arbejder inden for rammerne af Furesø Kommunes politikker og indsats områder.

Hvis du endnu ikke er uddannet pædagog:

Du kan komme i betragtning til stillingen, hvis du ønsker at videreuddanne dig til pædagog ved en sporskifte- eller merituddannelse og opfylder kriterierne for at søge ind. Læs mere om uddannelserne på KPs hjemmeside: https://www.kp.dk/uddannelser/meritpaedagog/#kontakt

Du vil blive ansat pædagogmedhjælper i henhold til gældende overenskomst for pædagogmedhjælpere. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid vil være minimum 30 timer pr. uge. Eventuel deltagelse i merituddannelse sker privat ved siden af ansættelsen. Det betyder at studietid, herunder tid til opgaveskrivning og deltagelse i prøver/eksamener som udgangspunkt håndteres uden for den almindelig arbejdstid

Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte dagtilbudsleder Sanne Risbank på tlf 72165802/ mail srj2@furesoe.dk eller afdelingsleder Rikke Stegemann Olsen på tlf. 72165599/mail rsl4@furesoe.dk

Du kan også finde informationer om Skovbakken her: https://www.furesoe.dk/skovbakken/ Ansøgningsfrist d. 10. Oktober.

Vi holder ansættelsessamtalerne løbende. Send din ansøgningen på furesoe.dk/job inkl. CV og uddannelsesbevis.

Løn og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst og ud fra principperne i ny løn. Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen. Ved tilbud om ansættelse indhentes også børne- og straffeattest.

 

Praktisk

Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen. Ved tilbud om ansættelses indhentes også børne- og straffeattest.

I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn.

 

Job i Furesø? Kom og vær med!
I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for.
Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.

Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/

(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=695a79c1)

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed