ESBERN SNARE søger maskingaster til den tekniske division ombord.

Joboversigt

  • Udsendt dato
    23. september 2022
  • Udløbsdato
    21. oktober 2022


Job beskrivelse

Kunne du tænke dig en spændende og omskiftelig hverdag, hvor din berøringsflade rummer alt fra trykluft til hydraulik til dieselmotorer? Fregatten ESBERN SNARE søger teknikere, der kan medvirke til at vedligeholde og betjene skibets tekniske systemer under sejlads og ophold i basehavn.

Om os

ESBERN SNARE indgår i Søværnets flåde blandt en af de fem største enheder. Skibet har et stort vogndæk indvendigt, hvor vi har plads til at have en militær stab, hærens køretøjer eller et felthospital ombord. Skibet har base i Frederikshavn og herfra udgår sejladserne, som varierer i længde fra få dage til uger eller måneder ad gangen.

Skibets overordnede opgaver går lige fra humanitær bistand til egentlige kampopgaver. Det sker ofte i et internationalt samarbejde, hvor skibet tilknyttes en flådestyrke med skibe fra andre lande og som kan være i regi af NATO eller FN.

ESBERN SNARE deltager årligt i flere nationale og internationale øvelser i danske eller udenlandske farvande. Det kan være Joint Warrior i England, live missil affyringer i det nordlige Norge eller antiubådsøvelser ved Island.

Den tekniske division du vil indgå i, består af 22 personer med forskellige kompetencer og kvalifikationer, som har ansvaret for skibets fremdrivning, el-produktion, ventilation og køling.

Du kan læse mere om skibet på vores Facebook side: www.facebook.com/hdmsesbernsnare

Om stillingen

Stillingen kræver en baggrund som enten elektriker eller en maskinteknisk uddannelse som f.eks. skibstekniker, mekaniker, smed eller tilsvarende (sort svendebrev).

Opgaverne du skal løse vil primært være inden for drift og rutinemæssigt vedligehold af tekniske systemer som kan ligge inden for dit fagområde, men de spænder også over systemer, hvortil du først skal oplæres.
Ved tiltrædelse gennemgår du et forløb, hvor du sættes ind i, hvordan alle skibets tekniske systemer inden for Teknisk Divisions ansvarsområde er bygget op. Dette gør, at du selvstændigt kan indgå i vagten i kontrolrummet, hvor en af opgaverne er at overvåge og betjene skibets systemer.
Du vil yderligere få et selvstændigt ansvar for et udpeget område, der passer til din uddannelse og dit træningsniveau. Stillingen vil blive tilpasset til din uddannelsesbaggrund og løbende interne træning.

Dine opgaver kan være omkring drift og vedligehold af:
Dieselgeneratorer
Hoved- og undertavler
Belysning
Styringer og reguleringer
Kraner
Ventilation og køling
Maskinovervågning IPMS
Fremdrivningsmaskineri
Ferskvandsproduktion
Sewage-anlæg
Hydraulik

Ud over ovenstående opgaver inden for dit fag, vil der også være andre opgaver du skal løse. Det kan være:
– Røgdykker
– Motormand i vores små både
– Maskinvagt

I havn er der ligeledes selvstændige vedligeholdelsesopgaver, men en opgave kan også være at vise eksterne håndværkere til rette med de opgaver skibet har bedt om assistance til. Perioderne i havn vil også blive brugt til deltagelse i kurser, afspadsering osv.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og kvalifikationer. Du får muligheden for en spændende og oplevelsesrig hverdag sammen med gode kollegaer.

Vi er en division med meget erfaring i skibstypen og vi vil gerne dele denne erfaring med nye kollegaer. Det er et miljø, hvor det forventes at arbejdet udføres efter bedste evne og til tiden.
Skibet er væk fra basehavnen i mellem 100 og 140 dage om året.

Om dig

Det vil være en fordel, hvis du har aftjent din værnepligt i Søværnet eller et af de andre værn. Har du ikke det, skal du gennemgå Søværnets grunduddannelse inden du kan sejle med skibet. Er du ansat i Hæren eller Flyvevåbnet skal du være indstillet på at tage et omskolingsforløb til Søværnet, hvis du bliver ansat.

Kommer du fra en civil stilling og ikke har været i Forsvaret før, så skal du igennem en afprøvning inden du kan ansættes. Du kan læse mere om afprøvningen her: https://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Optagelsesproeve/Praktiske_oplysninger/Pages/Optagelsesproeverne.aspx

Du skal have en god forståelse for tekniske systemer, vilje og nysgerrighed til at sætte dig ind i, hvordan tingene fungerer og hvilken sammenhæng de har med hinanden. Du skal være villige til at læse i dokumentationen, og blandt andet på den måde tildrage dig den nødvendige viden. Du skal ligeledes være villig til at dele din viden med dine kollegaer, da ikke alle kan være eksperter på samtlige af vores systemer.

Skibet fungerer som et lille samfund, hvor den tekniske division sørger for ventilation, rent drikkevand, fremdrivning, el-produktion, toiletanlæg og meget mere. Som medarbejder indgår man i et team, hvor man samarbejder om at få tingene til at fungere, hvad enten man er elektriker eller smed. Vi hjælper hinanden med både store og små opgaver, men sætter også pris på initiativ og selvstændighed.

Vi ser gerne at du har en praktisk men velovervejet og systematisk tilgang til arbejdet, hvor der også bliver taget højde for sikkerhed for dig selv og dine kollegaer. Vi har tillid til hinanden og den måde folk udfører deres arbejde på, derfor kræves det, at du er både grundig og opmærksom og kan levere et samvittighedsfuldt stykke arbejde.

Vi sætter pris på, at du bestrider et roligt temperament og gode sociale egenskaber, der kan bidrage til det gode arbejdsklima og den gode omgangstone såvel i den tekniske afdeling som i hele skibet.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Driftsofficer Aleksander Nielsen på 2E-ESSN-DRO@mil.dk eller Banjermester Danni Tim Bøger på 2E-ESSN-BM@mil.dk – alternativt kan førnævnte kontaktes telefonisk via skibet på +45 30 16 94 80.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 21. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed