Ergoterapeut til rehabilitering og træning

Joboversigt

 • Udsendt dato
  21. november 2022
 • Udløbsdato
  5. december 2022


Job beskrivelse

Ergoterapeut søges til ny fast stilling i Afdelingen for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning, Brønderslev Kommune.

 

Om stillingen:

Vi søger en ergoterapeut, der brænder for sit fag og har erfaring med at løse opgaver indenfor hverdagsrehabilitering og genoptræning.

I stillingen vil der være fokus på opgaver indenfor rehabilitering efter SEL § 83a i tæt samarbejde med afdelingens øvrige ergoterapeuter, fysioterapeuter og hjemmeplejen.

Der vil være fokus på hurtig vurdering af borgers behov i tæt samarbejde med visitator, og dernæst opstart af intensive træningsforløb, der også vil omfatte lette plejeopgaver.

Der vil tillige være opgaver indenfor genoptræning efter Sundhedsloven § 140 samt aktivitetsanalyser for Visitationen og Jobcenteret.

Du vil komme til at varetage rehabilitering og træning i borgers eget hjem, samt individuel træning i kommunens to Sundhedscentre i hhv. Brønderslev og Dronninglund.

Du skal løse opgaver i hele kommunen med udgangspunkt i kommunens to sundhedscentre.

Stillingen er på 30 timer ugentligt med start d. 1. februar 2023.

 

Opgaverne vil blandt andet omfatte:

 • Rehabilitering, træning og genoptræning af borgere, der visiteres efter ovenstående områder
 • Målafklaring for forløbet i dialog med den enkelte borger og evt. dennes pårørende samt tilrettelæggelse af den enkelte borgers forløb
 • Deltagelse i tværfagligt samarbejde og koordinering af borgerforløb både internt i afdelingen og eksternt i kommunen
 • Motivationsarbejde med sigte på at udsluse borgere til varige motions- og samværstilbud efter endt forløb.
 • Tilrettelæggelse af eget arbejde med fokus på optimal kvalitativ og kvantitativ udnyttelse af ressourcer i eget og kollegers arbejde

 

Vi søger en terapeut, der:

 • Er uddannet ergoterapeut og har erfaring med ovenstående områder
 • Er fagligt optaget af og evner at arbejde med borgernes motivation og egenmestring
 • Kan arbejde selvstændigt, beslutsomt og fleksibelt
 • Motiveres af dagligt at have en bred kontaktflade
 • Har gode samarbejdsevner, hvor dialog og lydhørhed præger relationen
 • Kan dokumentere fagligt og præcist i den skriftlige dokumentation. Vi anvender KMDNexus og FS3
 • Kan bidrage til trivsel hos borgere og kolleger

 

Vi tilbyder:

 • En afdeling med 40 kolleger bestående af fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker, diætister, kostvejleder og administrativt personale, der alle arbejder i mindre teams.
 • En afdeling, hvor vi har fokus på at højne den faglige kvalitet med bl.a. to faglige koordinatorer
 • Et selvtilrettelæggende arbejdsliv, hvor du styrer din egen kalender efter fælles fordeling af visiterede borgere indenfor rammerne af en BUM-model
 • Mono- og tværfaglige teammøder, samt afdelings- og udviklingsmøder, og sociale events, hvor vi ryster sammen og nyder hinandens selskab.

 

Der er behov for, at du har kørekort til personbil og kan stille egen bil til rådighed.

Løn og ansættelsesvilkår i følge overenskomst.

Ansøgningsfrist er mandag d. 5. december 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 12. december 2022.

 

Spørgsmål til stillingen

Hvis du ønsker at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Helle Rasmussen, leder af Sundhedsområdet (994 4441/ 41918335 eller Gitte Lopdrup, afdelingsleder i Forebyggelse, Rehabilitering og Træning, (99454991/ 20406890).

 

I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. 
 
Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er:  

 • At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer
 • At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen
 • At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv 
 • At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune

Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed