Erfarne jordemødre søges til vores bristningsambulatorie i delestillinger

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  13. september 2023
 • Udløbsdato
  27. oktober 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

Vi tror på, at et bæredygtigt jordemoderliv starter med, at vi tager udgangspunkt i dine drømme, forestillinger og ønsker. Vi søger nu jordemødre til delestillinger med kombination af vagter på fødegang og fødeklinik samt til vores team i Bristningsklinikken.

Brænder du for at være med til at udvikle vores fag ift. evidensbaseret viden og bedst practice er dette måske en stilling for dig. Vi søger 3 jordemødre til at indgå i vores bristningsteam, hvor man har en ugentlig vagt i Bristningsklinikken. På Herlev tilbyder vi kvinder som har fået en grad 2-bristning eller episiotomi kontrol i Bristningsklinikken. Kvinder som har fået sphincterruptur ses af læge.

Det kræver ikke særlige forkundskaber for at kunne varetage funktionen i Bristningsklinikken, da introduktionsprogram og oplæring vil indgå i din ansættelse. Dog skal du have en speciel interesse for bristninger og efterfødselstiden, ligesom du skal have minimum 5 års anciennitet med fødegangsarbejde, da vi forventer at du skal være med til at supervisere og give feedback til dine kollegaer på fødegangen og i fødeklinikken.

Du vil blive grundigt oplært i funktionen i Bristningsklinikken, så du er godt klædt på til at arbejde selvstændigt, ligesom der vil være mulighed for at få de kurser, som kan være relevante for stillingen. Du kommer til at indgå i et mindre, tværfagligt team, der arbejder tæt sammen omkring patienterne i Bristningsklinikken. Teamet består af dedikerede læger, jordemødre og sygeplejersker og der vil være mulighed for supervision og sparring. Bristningsklinikken ligger i vores urogynækologiske ambulatorie og vi har som Danmarks største urogynækologiske afdeling højt specialiseret funktion indenfor komplicerede bristninger. Uroobstetrikken med bristninger og komplikationer hertil er således et af afdelingens faglige fyrtårne og vi har flere forskningsprojekter omhandlende dette, blandt andet et igangværende jordemoder-ph.d.-projekt.

Hos os får du mulighed for et varieret arbejdsliv dér, hvor din interesse ligger. Du får mulighed for indflydelse på dit timetal og på tilrettelæggelsen af dit vagtskema – måske ønsker du dine vagter samlet? Vi tilbyder pendlerstilling og mulighed for overnatning i vores pendlerboliger i vagtperioderne, hvis du er bosat på Fyn eller i Jylland.

Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og har et vedvarende fokus på god trivsel, mental sundhed og samarbejde i afdelingen. Vi er netop i 2022 begyndt at arbejde målrettet med tilgangen “Interprofessionel læring og samarbejde” hvor vi lærer med, af og om hinanden i et trygt læringsmiljø og hvor vi er et tværfagligt team, der inddrager patienter og pårørende i deres forløb hos os.

Faglighed og tværfaglighed er i højsædet, og sparring er naturligt integreret i arbejdsgangene fx når vi mødes i ’15 faglige minutter’ til undervisning i forskellige temaer eller refleksion på udvalgte forløb på fødegangen. Som nyansat er du derfor i gode hænder hos os, når det handler om at bygge videre på dine erfaringer og kompetencer, som kan bruges resten af din karriere.

Onboarding

Vi har særligt fokus på onboarding af vores nye kolleger, og vi tilbyder et indholdsrigt JOrdemoder INtroduktionsprogram (JOIN), som tilrettelægges sammen med dig. Vi ved, hvor betydningsfuldt det er at komme godt i gang på sin nye afdeling.

Vores JOIN-program hjælper dig til at blive en uundværlig del af vores team.

Vi ønsker:

 • Jordemødre med særlig interesse for bristninger og efterfødselskroppen
 • Engagerede og konstruktive kolleger med faglige ambitioner om at bidrage til opretholdelsen af den høje faglige standard
 • At du prioriterer tværfaglighed og samarbejde
 • At du har lyst til at indgå i en arbejdsplads, der rummer hele jordemoderfaglighedens felt fra det ukomplicerede spontane forløb til det potentielt patologiske forløb
 • At du aktivt bidrager til vores fælles gode arbejdsmiljø

Vi tilbyder:

 • Mulighed for variation i arbejdslivet – fødegang, fødeklinik, Akutmodtagelsen for gravide og Bristningsklinikken
 • JOIN: skræddersyet introduktionsprogram
 • Skemalagt supervision
 • Et arbejdsliv med kompetenceudviklingsmuligheder og årlige kursusdage
 • En afdeling hvor arbejdsmiljøet er i fokus
 • Fantastisk samarbejde på tværs af faggrupper i hele afdelingen
 • Nye fysiske rammer, nye fødestuer med tilstødende kar-rum og sansemiljø på alle fødestuer
 • Nyindrettede ambulatoriestuer i Bristningsklinikken, hvor du selv kan være med til at sætte dit præg på denne funktion i et mindre, tværfagligt, velfungerende team.

Ansættelsesvilkår

Ansøgningsfrist d. 26. september

Ansættelsessamtaler afholdes løbende med start efter aftale.

Ligger Herlev Hospital langt væk fra dig?

Herlev hospital ligger 6 min. fra Herlev S-togsstation i cykelafstand, og der går flere busser lige til døren. Hvis du bor udenfor Sjælland, kan vi hjælpe dig med pendlerbolig tæt på hospitalet.

Du er meget velkommen til at ringe for at få en snak eller en uformel kaffeaftale, og du kan kontakte:

Vicechefjordemoder Louise Wenzel-Petersen på tlf. 40149498 [email protected] eller vicechefjordemoder Marie Hellstrøm Jakobsen 20490559 [email protected]

Vedrørende Bristningsklinikken specifikt, er du velkommen at kontakte afdelingslæge Hanna Jangö, fagligt ansvarlig for Bristningsklinikken, på tlf. 3868 1612 eller mail [email protected].

Du kan læse mere om afdelingen på nedenstående link
https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-foedsel/Sider/default.aspx

Dine løn- og ansættelsesvilkår Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden, opfylde kravet til sprogkompetencer* i dansk. *Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med minimum følgende karakterer: • mundtlig kommunikation med karakteren 10 • læseforståelse med karakteren 7 • skriftlig fremstilling med karakteren 7

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed