Erfaren Test Manager til SAFe setup i Landbrugsstyrelsen

1. december 2022

Joboversigt

  • Udsendt dato
    1. december 2022
  • Udløbsdato
    11. december 2022


Job beskrivelse

Vil du være med til at sikre, at vores it-systemer fungerer både i sagsbehandlingen og for vores kunder? Arbejder du systematisk og metodisk? Og kan du med din it-tekniske viden se dig selv i rollen som vores Test Manager, der kvalitetssikrer testarbejdet i de agile teams? Så er du måske vores nye kollega.

Test Manager med høj faglighed og lyst til at arbejde i et SAFe setup
I Landbrugsstyrelsen har vi indført det agile rammeværktøj SAFe og etableret to Agile Release Trains, ART’er. Hver ART består af en ART-ledelse og ca. 10 agile teams pr. ART. Du vil skulle coache og rådgive ART’ens teams, i deres testforberedelse og –gennemførelse, så testen gennemføres så effektiv som muligt og ud fra fælles standarder og med den tilhørende dokumentation af systemtesten. Du refererer til ART-ledelsen i Projekt-ART’en og skal guide, koordinere og styre på tværs af teams samt den øvrige it-organisation. De agile teams er selvorganiserende og sammen arbejder de efter de agile metoder i tæt samarbejde med ART’ernes øvrige teams, ledelse og den øvrige it-organisation.

Som Test Manager får du en overordnet koordinerende rolle, hvor du i samarbejde med de enkelte teams skal sikre, at produkterne bliver leveret i rette kvalitet og til tiden. Din vigtigste opgave som Test Manager er løbende gennem coaching og rådgivning at bidrage til, at de endelige produkter har en høj kvalitet – og at du sætter din faglighed i spil i hele processen fra det indledende arbejde med forberedelse af test ud fra modning af EPICs og bekendtgørelsesforberedelse, over it-opsætningen til produktionssætning. Du skal sikre udvikling og vedligeholdelse af ART’ens Best Practises for test og kvalitet. Herunder skal du være med til at sikre, at de enkelte teams får afsluttet alle opgaver til de aftalte deadlines og du kan forvente at få forskelligartede opgaver. Som Test Manager vil du derfor få en afvekslende hverdag, hvor du får rig mulighed for at bidrage til, at styrelsen leverer det bedst mulige produkt til vores kunder samtidigt med, at du kan udvikle både dine faglige og personlige kompetencer.

Vi forventer, at du som Test Manager for teams:

• Arbejder agilt, metodisk og struktureret og besidder et agilt mindset
• Overholder deadlines – og forstår vigtigheden heraf
• Bistår med at rådgivning og sparring til ART’ens teams vedrørende test
• Støtter testere og testkoordinatorer
• Er god til at samarbejde – både med kollegaer i eget team og på tværs både indenfor og udenfor ART’en
• Udvikler og vedligeholder ART’ens teststrategi og best practises for test og kvalitet
• Koordinerer og følger op på testforløb og metoder
• Udarbejder status og fremdriftsrapportering
• Sikrer testafslutningsrapportering
• Driver testforum med videndeling for alle testere
• Trives i en travl hverdag med afvekslende opgaver
• Deltager aktivt i ARTen både fagligt og med godt humør

Det er en fordel, hvis du:

• Er ISEB eller ISTQB certificeret
• Har erfaring med de forskellige testmetodikker
• Har erfaring med den agile metode
• Har erfaring med TFS og Visual Studio
• Har erfaring med forskellige testværktøjer, testteknikker og testautomatisering
• Har erfaring som Test Manager

Du bliver en del af det agile tog (SAFe ART) og vil have tæt samarbejde med de agile teams. Teamstørrelsen varierer, men vil typisk ligge mellem 9-11 personer. Du får dygtige og søde kollegaer, som mestrer balancen mellem sjov i hverdagen og opnå sine mål, så deadlines nås og trivslen forbliver i top. Vi sikrer god introduktion og du vil blive tilknyttet en mentor i din første tid i styrelsen.

IT i Landbrugsstyrelsen
Landbrugsstyrelsen er i gang med implementeringen af sin nye meget omfattende digitaliseringsplan. Planen er meget ambitiøs og vil sammen med reformen af EU’s landbrugspolitik frem mod 2023 understøtte, at vi kan levere løsninger hurtigere og i endnu bedre kvalitet til vores kunder og brugere, samtidig med at automatiseringsgraden øges yderligere.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og relevant organisation. Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest uden forhold af betydning for stillingen.

Vi gør opmærksom på, at det daglige arbejdssprog er dansk, hvorfor det forventes, at du kan læse og skrive dansk på et arbejdsmæssigt niveau.

Stillingen ønskes besat snarest muligt og der indkaldes løbende til samtaler.

Kontakt
Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk/job.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Resource Manager Ib Spanggaard på tlf. 25 13 85 91 eller Resource Manager Pia Arentz Sørensen på tlf. 20 34 00 24.

Ansøgning
Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg stilling”) senest den 11. december 2022.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed