Erfaren og løsningsorienteret jurist søges til social- og sundhedsområdet i Favrskov Kommune

Joboversigt

 • Udsendt dato
  1. maj 2022
 • Udløbsdato
  3. juni 2022

Job beskrivelse

Har du erfaring med social-, ældre- og sundhedsområdet, og er du god til at formidle juridisk stof og samarbejde med mange forskellige aktører? Så har vi en spændende stilling i krydsfeltet mellem det politiske og juridiske, som måske er noget for dig.

Favrskov Kommune er en vækstkommune centralt placeret i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Silkeborg og Viborg.

Her bliver du en del af Sekretariatet for Social og Sundhed. Du vil møde engagerede kolleger, som værdsætter samarbejde, et godt arbejdsklima og en uformel omgangstone.

Om jobbet
Som jurist i Social og Sundhed vil du få en spændende og varieret arbejdsdag med høj grad af selvstændighed og en bred berøring i organisationen. Du vil være tæt på ledelsen, understøtte driften og bidrage til at omsætte lovgivning på området til konkrete indsatser for borgere i Favrskov Kommune.

Opgaverne for dig som vores nye jurist er bl.a. at

 • give juridisk sparring og bistand til ledere og medarbejdere på social- og sundhedsområdet
 • videreformidle og understøtte implementering af ny lovgivning og retspraksis
 • behandle indstillinger og indberetninger om magtanvendelse
 • behandle sager om mellemkommunal refusion
 • behandle borgerhenvendelser på vegne af ledelsen
 • bidrage til betjeningen af det politiske udvalg, herunder udarbejdelse af dagsordener
 • sparring vedr. persondatalovgivning i Social og Sundhed
 • gennemføre intern undervisning og kompetenceudvikling i juridiske emner.

Du vil indgå i en medarbejder- og chefgruppe på i alt 19 personer med forskellig uddannelsesbaggrund. I forhold til juridisk sparring vil du kunne trække på netværket af jurister fra de andre fagforvaltninger i kommunen. Der er desuden gode muligheder for sparring gennem netværket af jurister på social- og sundhedsområdet i de jyske kommuner.

Om dig
Vi forventer, at du

 • har en juridisk kandidatgrad og relevant erfaring fra offentlig forvaltning
 • leverer opgaveløsninger på et højt fagligt niveau, er løsningsorienteret og har god organisatorisk forståelse
 • kan arbejde selvstændigt og finder det naturligt at rådgive og vejlede i en form, så det ses som en hjælp og en styrke for medarbejdere og ledere
 • er proaktiv i forhold til at sikre løbende udvikling af praksis med afsæt i lovgivning og ankeafgørelser
 • selvstændigt kan vurdere, hvilke sager der skal prioriteres hvornår
 • har nemt ved at indgå i netværk og kan samarbejde med mange forskellige faggrupper
 • har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt
 • har en oprigtig interesse i social- og sundhedsområdet og ambitioner for udviklingen af området til gavn for borgerne.

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om stillingen, hvad vi forventer af dig og om ansættelsesprocessen i job- og personprofilen her Juridisk konsulent i Sekretariatet for Social og Sundhed | Favrskov.dk

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til sekretariatschef John René Keller Lauritzen på tlf. 20 16 76 15 efter 17. maj. Har du brug for oplysninger inden 17. maj kan du kontakte leder af Handicap- og Psykiatrirådgivningen, Jeanette Schjællerup på tlf. 29 77 42 63.

Ansøgningsfristen er 3. juni 2022. Send din ansøgning, cv, eksamensbevis og evt. øvrige relevante dokumenter via www.favrskov.dk/job.

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk

 

Beliggenhed