Er du SSA og klar til at arbejde med dygtige kollegaer i et spændende speciale? – vi søger kollega som kan byde ind i vores tværfaglige fællesskab.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  18. november 2022
 • Udløbsdato
  30. november 2022


Job beskrivelse

Udtalelse fra en medarbejder:

”Det er fedt at stoppe op og mærke efter, hvor meget man egentlig har lært i specialet og hvordan ens stemme er blevet mere trænet i sygeplejen. Hos os er der rig mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt, og med meget tæt sparring. Vi er gode til det tværfaglige arbejde, hvilke også giver genklang hos vores studerende og elever som løbende besøger os. Der er fokus på patienterne og det kan jeg godt lide, særligt det at der er fokus på rehabilitering. Sygeplejen er toneangivende for det det gode patientforløb og jeg har lært meget om kommunikation og omsorg i mit arbejde. Mine kollegaer er virkelig søde og meget villige til at hjælpe. Jeg føler mig anerkendt og accepteret, og respekteret for mine kompetencer. Mit arbejdsbehov bliver lyttet til, og der er en meget synlig ledelse, som er engageret og hands on”.

På medicinsk afsnit 2, har vi valgt at forenkle og effektivisere vores patientforløb ved, at åbne op for to sygeplejespor med fokus på den gode sygepleje.

Vi tilbyder dig:

 • Uddannelse som SSA i rehabiliteringssporet over tre måneder, med klinisk sygeplejespecialist Anne Sofie Ellegaard i spidsen, hvor du skal arbejde med de ukomplicerede patientforløb.
 • Her vil du stille og roligt lære omkring at være en del af et plejeansvarligt team på vores afsnit og dykke ned i det fundamentale i sygeplejen, hvor kommunikation og motivation er vigtige for patientens egenomsorg og empowerment i genoptræningen.
 • I rehabiliteringssporet har vi hele tiden fokus på at være nærværende i sygeplejen, og gennem dialog med patienten finde frem til den gode udskrivelsesplan.
 • Vi samarbejder bl.a. tæt med basissygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, socialsygeplejersker, stomisygeplejersker og samordningskonsulenter og ikke mindst læger som alle bidrager i patientforløbet.
 • Du bliver opdateret på den nyeste viden indenfor instrumentel sygepleje på kursusdage dedikeret til denne form for specialiseret sygepleje.
 • Anne Sofie støtter dig i den gode tværfaglige stuegang og uddanner dig bl.a. indenfor sygeplejedokumentation og overblik i sundhedsplatformen.
 • Uddannelse i akutsporet kommer du til, når du har lært mere omkring vores arbejdsgange, hospitalet og alle dine nye kollegaer og ikke mindst vores patientforløb, overgår din introduktion til vores social og sundhedsassistenter og anden kliniske sygeplejespecialist Kristina Kofod i akutsporet.
 • Den erfaring du allerede har dannet dig fra rehabiliteringen, skal du nu lære at omsætte til de akut kritisk syge patienter. Du vil lære hvordan du supplerer sygeplejersken med dine observationer i tidlig opsporing af kritisk sygdom og hvordan du videregiver vigtige informationer. Kristina vil lære dig forebyggende sygepleje og spotte de små udslag der kan være altafgørende i de akutte situationer.
 • Kristina lærer dig at arbejde struktureret med ABCDE optimeringer i sygeplejen og vejleder dig i kommunikation og dokumentation ift. den akut kritisk syge patient – ligeledes lærer du omkring din rolle i samarbejdet med Mobilt akut team (MAT) og intensiv.
 • Kristina supplerer dig med din (mulige) erhvervede viden indenfor palliation, sengelejekomplikationer, hygiejne, ernæring og optimering af den kognitive svækkede pt`s ressourcer i en kritisk fase.

Vi ønsker os:

At du udover din autorisation som social og sundhedsassistent er;
– god til at danne relationer med andre mennesker.
– god til at udtrykke dig respektfuldt og inkluderende.
– går mod nye opgaver med stor interesse og nysgerrighed.
– modig til at afprøve vores metoder i sygeplejen. Resten hjælper vi dig med.

Arbejdstid:

32-37t/ugtl – Hverdage i dagvagter samt hver 2. weekend dv eller av
Kontakt gerne: Oversygeplejerske Halima Said
Direkte: 3868-1299

Vores afsnit:

 • Patienter som befinder sig i vores rehabiliteringsspor er ofte patienter med mb. chron, colitis ulcerosa, anæmi, ernæringsproblematikker, alkoholoverforbrug og følgetilstande, gastroenterit, efterforløb af åreknuder i spiserør, palliative forløb samt andre sygdomme i mave-, tarm- og lever.
 • Patienter som befinder sig i vores akutspor kan være patienter i levercoma, svær delir, sepsis, leverbetændelse, kritisk tarmbetændelse, svær underernæring og højt output i stomi.

Vores ledelse:

Afdelingssygeplejerske Halima Said og afsnitsansvarlig læge Poul Als Stenbøg er et meget engageret ledelsesteam med store ambitioner for vores afsnit. Sammen med plejepersonalet arbejder vi ihærdigt på, at vi skal være den bedste arbejdsplads med fokus på den gode sygepleje og godt kollegialt fællesskab. Vi ønsker at yde den bedste service til vores patienter, og derfor vil vi gerne sikre, at vores sygeplejersker og social -og sundhedsassistenter får den bedste ballast til at dygtiggøre sig i specialet.

Vores kliniske sygeplejespecialister:

 • Kristina Kofoed; Cand.mag – pædagogik og uddannelsesstudier og psykologi
 • Anne Sofie Dela Ellegaard; Master i projektledelse og organisatorisk læring samt Master in public health.

Som led i din introduktion gennemgår du et velstruktureret unitprogram, hvoraf du bl.a. deltager i undervisning de første 14 dage af hver måned, indtil du føler sig tryg i sygeplejen – se eksemplet på undervisningsemner herunder:

Klargøring til operation, diabetes og sliding-scale, væske og dokumentation, ernæring til den indlagte patient, klargøring til endoskopi og introduktion til praktiske færdigheder

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed