Er du speciallæge i psykiatri eller bliver det i løbet af 2022 primo 2023, så håber vi du har lyst til, at blive vores nye kollega i Afdeling for Psykoser AUH – Psykiatrien i Skejby?

23. september 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  30. oktober 2022


Job beskrivelse

Vi søger én speciallæge i Afdelingen for Psykoser, AUH Psykiatrien.

Vi har store visioner og faglige ambitioner i vores afdeling, så har du lyst til at være en del af et engageret og fagligt ambitiøst hold af dedikerede psykiatere med fokus på forskning, evidensbaseret behandling, patientinddragelse og tværfaglighed, og har du lyst til at sætte dit eget præg på din stilling, så glæder vi os til at læse din ansøgning!

 

Der kan i stillingen være mulighed for flere funktionssteder i overensstemmelse med arbejdet mod ét Psykiatri Hospital, hvor der efter konkret aftale vil være dage med funktion i andre enheder.

Alt efter hvad du brænder for, kan vi tilrettelægge en retning, som kan være til gavn for både dig og Afdelingen for Psykoser.

Om du går med ønsker om at videreuddanne dig inden for neuropsykiatri, psykoterapi, retspsykiatri, ledelse, forskning eller noget helt sjette, vil vi gerne i dialog omkring det. Har du i forvejen særlige kvalifikationer, skal vi sammen bringe dem i spil i vores afdeling.

Vi lægger vægt på, at du har interesse for og lyst til at bidrage aktivt med din faglighed, kvalitetsudvikling og bidrage på vores hold af speciallæger.

Vi søger speciallæger, som er gode til at arbejde tværfagligt og kommunikere med både patienter, pårørende, studerende og medarbejdere, og har erfaring som undervisere både monofagligt og tværfagligt personale.

Vi er en afdeling med mange forskellige faglige funktioner på regionsfunktionsniveau, og søger derfor speciallæger der har interesse i og ambitioner inden for et eller flere af følgende områder mht udvikling:

 

·         Sengeafdelinger med både akutte og rehabiliterende patientforløb

 • Regionsfunktion med fagligt ansvar for enten skizofreni, demens, oligofreni, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, ADHD eller gravide og ammende indenfor hele vores område.

Så helt konkret er følgende speciallægestillinger ledige:

Én speciallæge uden varetagelse af ledelsesfunktion til vores sengeafsnit S8

 

Vi tilbyder dig :

 • En arbejdsplads med vægt på høj faglighed og behandling i samarbejde med patienten
 • Højt faglighed i speciallægegruppen
 • Fokus på tværfaglighedens styrker i patientforløbene
 • Stort fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Teamsamarbejde og tværfaglighed, hvor vi løfter ansvaret for svære behandlingsopgaver i fællesskab
 • Mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet, alt efter dine ambitioner og afdelingens behov, herunder særlig fokus på faglig sparring, vejledning og videreuddannelse.
 • Tæt samarbejde med forskningsafdelingen med muligheder for at bidrage til kliniske projekter
 • Stærkt samarbejde med somatikken til gavn for både patienter og medarbejdere
 • Åbenhed overfor individuelle ønsker og ideer til udvikling af både behandlingen og dine karriereplaner
 • En arbejdsplads hvor uddannelses- og læringsmiljøet er højt prioriteret for alle faggrupper og vi er stolte af en stor søgning af uddannelseslæger til afdelingen.

Om Afdeling for Psykoser

Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.

Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital i Skejby og hører organisatorisk under Psykiatrien i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 350 ansatte og ledes af en chefsygeplejerske Inge Voldsgaard og kommende ny cheflæge.

Afdelingen omfatter tre sengeafsnit med hver 24 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har endvidere et sengeafsnit med 16 særlige pladser, hvor der kan tilbydes en rehabiliterende indsats. Afdeling for Psykoser har endvidere to ambulante klinikker: Psykiatrisk Klinik 1, med Team for Psykoser og Team for Organiske Psykiske lidelser samt Psykiatrisk Klinik 2 med Team for Skizofreni – OPUS, Team for ADHD og Team for Dobbeltdiagnoser. I Afdeling for Psykoser er desuden en stor og aktiv forskningsenhed med både grundforskning og kliniske forskningsprojekter blandt andet indenfor BIG-data, psykometri, selvskade, diabetes, kardiologi m.m.

Afdeling for Psykoser har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.
 

Lægefaglig bedømmelse

Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger inden for de syv kompetenceområder, jvf. link. Vær opmærksom på, at besvarelsen skal indtastes som en del af den elektroniske ansøgningsprocedure. Det er således ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Stillings- og funktionsbeskrivelse er vedhæftet.

Om stillingen

Hvis du ansættes som overlæge, vil du indgå i tilstedeværelsesvagt med efterfølgende beredskabsvagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter på 20 uger.

Hvis du ansættes som afdelingslæge, vil du som udgangspunkt have 37 timer/uge og du vil indgå i bagvagten med 5 hverdagsvagter og 4 weekendvagter på 18 uger. 

Funktionsbeskrivelser;:
Stillings- og funktionsbeskrivelser:

Stillings- og funktionsbeskrivelse afdelingslæge Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge ved Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatri

Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte ledende Bente Brysting på telefon 2340 3835.

Du kan læse meget mere om AFP på vores hjemmeside; Afdeling for Psykoser – Psykiatrien i Region Midtjylland (rm.dk)

Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger eller Yngre læger.

Vi vil afholde løbende ansættelsessamtaler til og med 11.november 2022.

 Stillingerne ønskes besat 1/12-22 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 30.oktober 2022

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed