Er du socialrådgiver, brænder du for specialområdet og er god til relationer – så læs med her!

Joboversigt

 • Udsendt dato
  18. november 2022
 • Udløbsdato
  14. december 2022


Job beskrivelse

Familiecentret søger socialrådgivere/formidlere til både fast stilling og vikariater

Gennem relationen gør du en forskel for børn og deres familier

På Familiecentret er du med til at styrke den relationelle samt ressource- og løsningsfokuserede tilgang i vores samarbejde med børn og familier. Du arbejder tæt sammen med familiens og dennes private og professionelle netværk med henblik på at skabe forandringer og langsigtede løsninger for den enkelte familie. Du tager udgangspunkt i familiernes ønsker, håb og drømme.

To af vores dygtige kollegaer skal på barsel og en enkelt har søgt nye udfordringer, og derfor søger vi nye medarbejdere, der skal arbejde sammen med børn, familier og deres netværk om at skabe de bedste rammer for børnenes udvikling. Skal det være dig? Så søg endelig en stilling hos os!

Stillingerne er på 37 timer om ugen med opstart 1. februar 2023. Barselsvikariaterne har en varighed på 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Familiecentret har myndighedsansvaret for kommunens indsats overfor børn og unge i alderen 0-14 år med behov for særlig støtte jf. servicelovens kapitel 9 og 11, og det er den opgave, du ansættes ind i. Du bliver en del af en afdeling i Familierådgivningen.

Alle stillingerne er inden for specialområdet, hvor du kommer til at arbejde med børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kommer til at arbejde både med foranstaltning og med kompenserede ydelser på handicapområdet. I det ene vikariat vil du også arbejde med døgnanbragte børn.

I arbejdet med børn og deres familier har du fokus på en tidlig, forebyggende og helhedsorienteret indsats. Du har fokus på, hvordan den enkelte familie kan trives bedst muligt i deres livssituation, på forældrenes muligheder for udvikling af deres forældrekompetencer samt barnets selvhjulpenhed og hjælper med råd og vejledning i forhold til Servicelovens bestemmelser.

Dine opgaver vil blandt andet være afklaring af støttebehov, at behandle ansøgninger om kompenserende ydelser og opfølgninger indenfor SEL §§ 41/42 samt §§ 83/84 mm. Kortere forløb jf. SEL § 11,3, børnefaglige undersøgelser, udarbejdelse af handleplan i samarbejde med familierne, løbende opfølgning samt fokus og engagement i tværfagligt samarbejde med skoler, dagtilbud og klubber i lokaldistrikterne samt håndtering af underretninger. I de sager hvor der er døgnanbragte børn, vil du afholde opfølgninger, holde tilsyn, lave Børn og ungeudvalgsoplæg mm.

Du deltager i sparringsmøder med kollegaer, hvor I udveksler erfaringer og understøtter hinanden.

Vi kan tilbyde dig:

 • et spændende og alsidigt job.
 • en masse dygtige og søde kollegaer.
 • et fleksibelt arbejde, hvor du langt hen ad vejen selv strukturerer og planlægger din tid og dine arbejdsopgaver.
 • mulighed for hjemmearbejde.
 • et omfattende introprogram med mentor og sidemandsoplære for alle nyansatte – da vi prioriterer en god opstart for alle.
 • faglig sparring – både løbende og med en fast ugedag, hvor du mødes med kollegaer og leder til faglig sparring og drøftelser.
 • fast supervision.
 • en arbejdsplads som prioriterer et godt arbejdsmiljø.
 • løbende faglig udvikling.

Så tøv ikke med at sende en ansøgning, hvis du kan se dig selv i følgende:

 • Du har en grunduddannelse som socialrådgiver/socialformidler.
 • Du har erfaring med området, men ikke et krav.
 • Du har mod på og lyst til at arbejde relationelt i samarbejdet med borgere og samarbejdspartnere og tager udgangspunkt i familiernes ønsker, håb og drømme.
 • Du kan strukturere din tid, så du formår at balancere din tid mellem den borgerettede kontakt, lovmæssige rammer og det administrative arbejde.
 • Du er ressourceorienteret og tør træffe beslutninger og tage myndighedsansvar.
 • Du har fokus på og bidrager positivt til det faglige og sociale fællesskab.

Vi opfordrer alle uanset etnicitet, køn, alder m.v. til at søge, da vi ser en stor styrke i at have en medarbejdergruppe, der ligner det omgivne samfund og dermed de børn og familier, som vi arbejder med. Se for mere om os og vores baggrund ift. ønsket om mangfoldighed i ansættelserne: https://www.aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/familier-med-problemer/mangfoldighed-i-familiecentret/ 
 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Stillingerne vil blive aflønnet efter overenskomst med DS/HK.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Mette Vidkjær på telefon 4185 4479.

Ansøgning

Vi glæder os til at læse din ansøgning om, hvorfor du ønsker ansættelse hos os.

Ansøgningsfristen er onsdag den 14. december 2022. Samtaler forventes afholdt den 20. december 2022.  

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Mere om Familiecentret

Familiecentret består af følgende afdelinger: Modtagelsen, Familierådgivningen, Familieplejen, Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner, Organisation og Udvikling, Administration, Løn & Personale samt Økonomi.

På Familiecentret er vi godt 300 medarbejdere. Familiecentret ligger på Karen Blixens Boulevard 7 i Gellerup, men dækker hele Aarhus Kommune.

Familiecentret er en del af driftsområdet Børn, Familier og Fællesskaber (BFF). Organisatorisk er driftsområdet Børn, Familier, og Fællesskaber placeret i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Vi er i fuld gang med at omsætte og implementere de gode erfaringer fra Tættere på Familien samt Relationel Velfærd i praksis på hele centret (læs mere her: Familiecentret (aarhus.dk)), hvor vi samarbejder med borgeren om løsningerne og tænker velfærd som en fælles opgave. Det er derfor afgørende for os, at du har lyst til at arbejde relationelt med de borgere, som du samarbejder med. Vi håber, at du vil være en del af denne udvikling.

Om MSB

MSB er en enhedsforvaltningen, og vi kalder os Borgerens MSB. Med Borgernes MSB har vi som organisation lagt fundamentet for en samlet forvaltning. Det har vi gjort, fordi borgerne skal opleve, at de mødes med den samme tilgang, uanset hvilket center – eller hvilke centre – i MSB, de får hjælp fra. Fundamentet består af fem grundsten, som sammenfatter essensen af grundfortællingen om Borgernes MSB:

 • Vi understøtter det gode liv for borgerne
 • Vi skaber sammenhæng for borgerne
 • Vi koordinerer for borgerne
 • Vi samarbejder om og med borgerne
 • Vi skaber resultater gennem ledelse

  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

14-12-2022

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed