Er du pædagog med lyst til ansvar for administrative opgaver?

Joboversigt

  • Udsendt dato
    3. august 2022
  • Udløbsdato
    17. august 2022


Job beskrivelse

Troldehøjen består af 5 børnehavegrupper og 5 vuggestuegrupper, fordelt i 2 huse. Alle stuer har direkte adgang til legepladser, hvor børnehaver og vuggestuer er adskilt.

Vi er en sammenlagt institution tilbage fra 1. januar 2019, og må erkende at bl.a coronatiden har været medårsag til at forhale arbejdet med processen omkring sammenlægningen. Vi har i 2021 opstartet et udviklingsforløb, som kommer til at strække sig over en længere periode med fokus på implementering af det udarbejdet fælles børne og læringssyn, samt værdigrundlaget for arbejdet i Troldehøjen.

Den ledige stilling er i børnehaven.

Din pædagogiske profil og interesseområder er ikke afgørende for os. Det vigtigste er at du har ambitioner for dit virke, og bruger dine kompetencer i børnehøjde. Du har lyst til udvikling af pædagogisk praksis, hvor vi vægter det gode børneliv, hvor pædagogisk praksis er kendetegnet ved omsorg, nærhed og anerkendelse, som fundament for trivsel og udvikling for børnene.

Vi søger en kollega, der er initiativrig, fagligt dygtig, har overblik og en struktureret tilgang til arbejdet, samt tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger i den professionelle relation.

Der ud over at du har en interesse for og lyst til at indgå i et tæt samarbejde med pædagogisk leder omkring de opgaver og ansvar, som er forbundet med stillingen. Det kollegiale samarbejde og fællesskab er afgørende for, at vi kan skabe god trivsel, udvikling og læring for alle børn i Troldehøjen. Vi søger derfor en kollega der har lyst til at bidrage til et tæt samarbejde til gavn for kerneopgaven gennem dialog, åbenhed, handlekraft, fælles beslutninger og feedback, hvor du kan se at relationsarbejdet er det vigtigste fundament for kerneopgaven, hvad enten det er det kollegiale samarbejde eller pædagogisk praksis i forhold til børnene.

Vi ønsker en kollega:

* Der er fortrolig med sin faglighed, er nytænkende, er initiativrig og tør gå forrest, med lyst til at udvikle praksis i samarbejde med sine kollegaer.

* Som har et højt refleksionsniveau

* har overblik og tør ‘tage fat’

* Som tør gå på opdagelse i egen og kollegaers praksis, når det enkelte barn, eller børnegruppen kalder på det

* Som er optaget af at se pædagogisk praksis i barneperspektiv, og finde muligheder for børns udvikling i en rar og æstetisk atmosfære

* Som er engageret i forældresamarbjet. Vægter åbenhed, ærlighed og dialog, som et vigtigt arbejdsredskab i det daglige møde med forældre, kollegaer og samarbejdspartnere iøvrigt, – og kan praktisere det.

* Er loyal, og lyst til at indgå i et tæt samarbejde med pædagogisk leder

Der indhentes straffe og børneattest

Ansættelse sker efter gældende overenskomst

Det er en del af Greve kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Ansættelsessamtaler vil ske løbende

Kontakt pædagogisk leder Pia Fokdal pmf@greve.dk for yderligere information om stillingen og rundvisning af Troldehøjen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed