Er du medicinsk uddannet? – Har du en baggrund som intern mediciner eller almen mediciner, så læs her.

21. november 2022

Joboversigt

  • Udsendt dato
    21. november 2022
  • Udløbsdato
    9. december 2022


Job beskrivelse

Kunne du være den nye kollega vi søger? Vil du være med til at sætte patienten i centrum, sikre gode patientforløb og arbejde i en fantastisk kultur af glæde, faglighed og inddragelse?

Ortopædkirurgisk sengeafsnit i Slagelse har de seneste år oplevet en tiltagende kompleksitet hos patienterne, med øget multimorbiditet og stigende alder. Kompleksiteten i den medicinske behandling udfordrer dagligt vores patientbehandling. Vi søger derfor en læge med intern medicinsk eller almen medicinsk baggrund til at indgå et det daglige stuegangsteam sammen med ortopædkirurgiske kollegaer.

Sengeafsnittet er normeret til 20 sengepladser. Stuegangen varetages i dag af en speciallæge i ortopædisk kirurgi og en til to yngre læger under uddannelse. Afdelingen har årligt 1600 udskrivelser og en gennemsnitlig liggetid på knap 5 døgn. Den gennemsnitlige patient er over 65 år og har tre medicinske sygdomme.

Stuegangen varetages i samarbejde med sygeplejersker, assistenter, sårsygeplejersker og terapeuter. Der er daglig tværfaglig patientgennemgang og der arbejdes med tildelt sygepleje således, at stuegangen foregår i mindre grupper, hvor sygeplejersken har det samlede overblik over fire-fem patienter.

Introduktion af lægelig medicinsk ekspertise i den ortopædkirurgiske afdeling vil være nyt, så der er plads til at udvikle stillingen i samarbejde med afdelingsledelsen. Ønsker du at tage del i afsnitsansvaret, kvalitetsarbejdet eller andet administrativt arbejde, så vil du også have mulighed for dette. Vi håber, at du vil ansættes på fuld tid, men har du et ønske om deltid eller en delestilling med en af sygehusets øvrige afdelinger, så finder vi en god løsning.

Vi forventer at du har gode samarbejdsevner og vil arbejde aktivt ind i et lærende og godt arbejdsmiljø.

Vi håber at du kan starte den 1. januar 2023.

Slagelse Sygehus er Akut Sygehus med ortopædisk traumatologi og regionsfunktion i håndkirurgi. Afdelingen står herudover for den lægelige bemanding af skadestuen.

Afdelingen består af sengeafsnit og ambulatorie. Vi danner også rammen om et stort tværfagligt sårcenter, som har samarbejde med Steno Diabetes Center.

I Næstved ligger Center for Planlagt Ortopædkirurgi, hvor der gennemføres en stor elektiv aktivitet (ambulant kirurgi og alloplastik kirurgi).

Afdelingen er ansvarlig for den regionale ortopædkirurgiske fællesvisitation som håndterer cirka 32.000 henvisninger årligt.

Afdelingen har ambitioner om at være et attraktivt sted for uddannelse af lægestuderende, KBU læger og kommende ortopædkirurger.

Ansøgningen skal udformes så de 7 kompetenceområder adresseres relevant.

Hvis du har spørgsmål til stillingsopslaget eller afdelingen, kan yderligere oplysninger fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Vilsner tlf. 2925 5995.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst.

Man gør opmærksom på, at der i forbindelse med tilbud om ansættelse vil blive indhentet en børneattest.

Ansøgning modtages kun elektronisk, den fremsendes ved klik på knappen "søg jobbet", herunder.

Ansøgningsfrist: 9. december 2022

Samtaler forventes gennemført i uge 50 eller 51

Selvom vi er mange kollegaer, der samarbejder på tværs af to matrikler, så føles vi som et mindre sted. Det kan godt være, at alle ikke kender alle, men vi er fælles om den ånd, der er på Ortopædkirurgisk Afdeling på Næstved og Slagelse sygehuse. Det mærker man med det samme, når man bevæger sig på gangene, i kaffestuerne, og når vi samarbejder på stuen. Vi møder hinanden med respekt, nærvær og venlige smil. Vi er nemlig kollegaer i ordets bedste forstand.

Vi ved, at fagligheden og det gode arbejdsmiljø ligger i de relationer, vi har med hinanden. Vi ved, at den faglige og personlige udvikling afhænger af de rum og muligheder, som ledelsen skaber for den enkelte medarbejder. Vi vil derfor være en afdeling, hvor kultur, uddannelse og forskning er en del af den enkeltes hverdag, og hvor det brede og tværsektorielle samarbejde er en naturlig del af vores selvforståelse.

Vi ved også, at patienterne er vores samlingspunkt. Det er her vores faglighed og samarbejde bor. Derfor er vores blik altid rettet mod at skabe de bedst mulige patientforløb. Vi ønsker patientforløb, hvor patienterne er trygge og velinformerede. Derfor lytter vi til og lærer af alle vores patienter. Og hvis der bliver begået en fejl, så lærer vi af den – for vi er ikke perfekte.

Helt kort; så ved vi, der arbejder på Ortopædkirurgisk Afdeling, at sammen er vi bedst.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Sammen er vi bedst.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed