Joboversigt

 • Udsendt dato
  3. august 2022
 • Udløbsdato
  21. august 2022


Job beskrivelse

Vil du være en del af en lille skole med meget på hjertet? Kan du skabe inkluderende læringsmiljøer i både skole og SFO? Og har du mod på at arbejde i et komplekst og fagligt udfordrende miljø? Så har vi jobbet til dig.

Vi søger en nærværende, engageret og fagligt dygtig skolepædagog til en fast stilling (35 t/uge), som har stor lyst og vilje til at indgå i professionelle læringsfælleskaber i både skole og SFO. Dine opgaver vil blive delt mellem SFO og skoledelen. I skolen skal du primært være tilknyttet vores børnehaveklasse – både som støtteperson og have undervisningsansvar – i samarbejde med lærerne.

Om os
Lumby Skole ligger i den nordlige del af Odense med skønne grønne omgivelser, masser af plads og et stærkt lokalsamfund, der bakker op om skolen. Vi har i almenskolen cirka 100 elever fordelt på 0. – 6. årgang. Derudover har vi en specialpædagogisk afdeling med cirka 65 elever (autisme, aspergers mm.). Lumby Skole er en del af Skolefællesskabet Nord, som består af Stige Skole, Søhusskolen og Lumby Skole. Vi samarbejder ofte på tværs af skolerne – blandt andet med fællespasning i SFO i ferieperioder.

I indskolingen har vi fleksibel skolestart, hvilket betyder, at vi har elever, der starter i vores børnehaveklasse, som hedder Columbine, fire gange om året. I almenafdelingen er der ansat ti lærere, fire pædagoger og en pædagogstuderende. Vi er en skole præget af høj faglig kvalitet, professionelle læringsfælleskaber og en vilje til at gå det ekstra skridt for både elever og hinanden. Vi er desuden kendetegnet ved et stærkt samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Om jobbet
Dine opgaver vil blive delt mellem SFO og skoledelen. I SFO skal du sammen med teamet planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter for børnene, som kan være med til at sikre deres udvikling, læring og trivsel. I team SFO har vi fokus på også at skabe læring og faglig udvikling i den pædagogfaglige del af jobbet.

I skolen skal du primært være tilknyttet vores børnehaveklasse – her vil du både skulle være støtteperson og have undervisningsansvar. Det foregår i tæt samarbejde med klassens lærere.

Om dig

 • Du er uddannet pædagog
 • Du har erfaring med at være skolepædagog
 • Du er relationelt stærk og kan gennem relationerne motivere og engagere børnene både personligt, socialt og fagligt
 • Du har mod på at have undervisningsansvar

Personlige kompetencer
Vi drømmer om:

 • En skolepædagog, der både kan og vil samarbejde med kollegaer og forældre
 • En tydelig voksen, som kan være med til at skabe positive fællesskaber for alle børn
 • En professionel skolepædagog, der vægter social kapital højt og som er villig til at gå det ekstra skridt
 • En fleksibel og stabil skolepædagog, der kan indgå i en hektisk og travl hverdag, hvor vi prioriterer at skabe tid og rum til fordybelse og nærvær
 • En kollega, der trives i struktur, som værdsætter et samarbejde med tillid, åbenhed og humor

Vi tilbyder
Vi tilbyder et job på en helt fantastisk skole, hvor vi vægter det tværprofessionelle samarbejde højt. Vi forsøger hele tiden at udvikle vores praksis med fokus på vores kerneopgave, så alle børn bliver så dygtige, som de kan. Du vil blive en del af en lille skole med meget på hjerte, hvor du vil få dygtige og engagerede kollegaer, der møder børnene i øjenhøjde og har fokus på læring og trivsel hver eneste dag.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og BUPL. Tiltrædelse 1. oktober 2022.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere på Lumby Skoles hjemmeside. Du kan også besøge vores facebookside for at få et indblik i skolens hverdag. Har du flere spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte souschef Christina Kaalund Thomsen på 21 14 77 35.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 21. august 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 34.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed