Engageret projekt- eller byggeleder til styring af anlægsopgaver på vej- og trafikområdet

16. september 2023

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  16. september 2023
 • Udløbsdato
  15. oktober 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

Har du lyst til en hverdag, hvor du arbejder med både store og små vejprojekter i Tårnby Kommune? Så læs videre og søg stillingen som vores nye kollega i vejteamet i Byplan, Vej og Trafik.

Vejteamets løser en bred vifte af opgaver med alt fra trafikplanlægning, anlæg og renoveringer af veje til håndtering af mindre sager om f.eks. skiltning og gravetilladelser. Ja faktisk beskæftiger vi os med alt, der har med veje og trafik at gøre. Vores samlede arbejdsområde omfatter derfor også belysning, signaler, og vejmyndighedsopgaver på såvel offentlige veje som private fællesveje, og vi udarbejder også politiske indstillinger og behandler forespørgsler fra borgerne om kommunens trafikale forhold.

Vi søger dig, der kan hjælpe os med projektstyring af større og mindre anlægs- og vedligeholdelsesprojekter på veje og stier. Dit fokus vil derfor være anlægsprojekterne, men da vi et nyt team, kan du i samarbejde med dine kollegaer – og afhængigt af dine interesser og kvalifikationer – være med til at vælge dine opgaver indenfor vores samlede opgaveportefølje.

Sammen skal vi opbygge vores team og få skabt en passende opgavefordeling og de gode kloge opgaveløsninger til gavn for kommunens borgere.

Vi forstiller os, at du:

 • kan have en uddannelse som vej- eller anlægsingeniør, konstruktør, trafikplanlægger, landskabsarkitekt eller lignende.
 • har erfaring med arbejde på vejområdet enten via din uddannelse eller via tidligere ansættelser fx i entreprenørbranchen.
 • kender til arbejdet med myndighedsopgaver og arbejdet i en politisk styret organisation (eller som minimum har lyst til det).
 • har lyst og evne til at samarbejde med både kollegaer og eksterne parter.
 • kan håndtere mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket
 • har en god portion humor og bidrager til at vi spiller hinanden gode
 • kan arbejde selvstændigt og besidder en vis autoritet og gennemslagskraft.
 • evt. har kurser i ’Vejen som arbejdsplads’ eller har kendskab til GIS og LER.
 • evt. har erfaring med budgetstyring og udbud.

Arbejdet indebærer en høj grad af kontakt til borgere, konsulenter og entreprenører samt kommunens enhed for drift- og vedligeholdelse. Du skal derfor kunne lide at have dialog med mange forskellige aktører i din dagligdag, og du skal kunne kommunikere ubesværet på dansk.

Lidt om os:

Vejteamet er en del af Enheden for Byplan, Vej og Trafik, der udover vej- og trafikområdet arbejder med kommuneplanlægning, byudvikling og parkering. I alt er vi 15 medarbejdere med forskellige baggrunde. Vi er alle en del af Center for By, Miljø og Klima, hvor det at arbejde på tværs sættes i højsædet, og hvor humor, ansvar og troværdighed er nogle af de grundlæggende værdier.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt med mulighed for flekstid og hjemmearbejdsdage.

Vi har ikke en forventning om, at du kan alt og i teamet arbejder vi aktivt med at hjælpe og understøtte hinanden. Det vigtigste er derfor at du har gå-på-mod og lyst til at udvikle dig inden for området.

Kan du se dig selv i denne stilling og vil du byde positivt ind med din viden, erfaringer og kompetencer, så hører vi gerne fra dig snarest muligt. Vi vil afholde løbende samtaler med relevante kandidater.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med din forhandlingsberettigede organisation efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til leder Hanne Møller-Jensen på telefon 32471528 eller til teamkoordinator Iben Vinsteen på telefon 32471597 . Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 43-44.

Ansøgning

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.

Behandling af personoplysninger

Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job.

Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker.

Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Center for HR. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: [email protected].

For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk
Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Center for Udvikling og Digitalisering, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed