Engageret pædagog med lyst til både skole og SFO søges til Rathlouskolen

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  10. oktober 2022


Job beskrivelse

– ny ansøgningsfrist 10. oktober kl. 8.00

Da én af vores faste pædagoger har søgt nye udfordringer, søger vi en ny kollega til vores SFO og samarbejde med skolen. Der er tale om en fastansættelse med opgaver i både SFO og skole.

Rathlouskolen er en fri grundskole med 480 elever, hvoraf de 140 børn går i vores  SFO og cirka  40 børn fra 4. og 5. årgang går i vores klubtilbud – Klub Rathlou.

Skolens SFO består af 2 afdelinger, der har hjemme i 2 ældre villaer: ”Bakkehuset” er for børnene fra 0. og 1. årgang og ”Jarlings Hus” er for børnene fra 2. og 3. årgang. Vi er på nuværende tidspunkt i alt 9 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper i skolens SFO/klub .

Den ledige stilling er på 30 timer med opgaver placeret hovedsageligt i SFO i Bakkehuset samt klassepædagog på 0. årgang. Stillingen indeholder også støttetimer og som personale hjælper vi hinanden i husene ved sygdom, ferier mm.

Vores pædagoger er alle klassepædagoger. Som klassepædagog på 0. årgang samarbejder du med 2 lærerteams om en samlet gruppe børn fordelt på de to klasser – men er særligt tilknyttet den ene klasse med tid i undervisningen samt fast teammøde med klasselærerne, forældremøder, lejrture mm.

Klassepædagogens rolle er at være bindeled mellem skole og SFO. Som klassepædagog deltager du i 2-3 lektioner om ugen sammen med en lærer – eller alene hvis dette aftales. Deltagelsen i undervisningen er i tæt samarbejde med lærerne, hvor I sammen aftaler indhold, rollefordeling og lignende.

Klassepædagogen sørger for, at relevant information vedrørende SFO gives til forældrene. Derudover er der selvfølgelig en vigtig opgave i at være nærværende og åben i dialogen med forældrene i aflevering- og afhentningssituationerne. 

Intentionen er at man som klassepædagog følger sin klasse fra 0. til 3. årgang, hvor børnene går videre i Klub Rathlou. Man indgår derefter i skolens opgaver omkring tidlig SFO/Mini Rathlou 1. april. 

Fokus i vores SFO er på trivsel og sociale relationer gennem meningsfulde aktiviteter. Dette gør vi i fællesskab ved at sætte trygge rammer for aktiviteter med fokus på fællesskab, kreativitet og leg.

Skolen har valgt, at vores elever ikke skal have lange skoledage. Vi lægger stor vægt på, at vi har et godt kvalitativt fritidstilbud til vores børn med ugeplan, ture mm. Åbningstider: 6.30 – 17.00 (fredag 16.30)

Vi har brug for dig, hvis du

 • Er uddannet pædagog
 • Brænder for arbejdet med børn fra 0. – 3. klasse
 • Kan arbejde målrettet med børns udvikling gennem leg og aktiviteter
 • Er initiativrig og selvstændig
 • Er omstillingsparat
 • Kan samarbejde med både pædagoger, lærere og forældre
 • Kan byde ind med et eller flere af følgende
 • lyst til fysiske aktiviteter til aktive drenge og piger
 • kompetencer i udeliv 
 • viden og erfaring med specialpædagogik
 • omsorg
 • Kan tage både åbne- og lukkevagter og være indstillet på flere dage til kl. 16.00 

Vi tilbyder en SFO med

 • 140 skønne børn fra 0.-3. klasse
 • 40 idérige børn i Klub Ratlou
 •  Samarbejde med idrætsforening, musikskolen og andre lokale aktører i Odder
 • Godt samarbejde og højt til loftet
 • Plads til dine ideer
 • Gode og kompetente kolleger med stor erfaring på Rathlouskolen

For yderligere oplysninger se skolens hjemmeside eller kontakt skoleleder Dorte Halberg tlf. 86 56 18 55

Din ansøgning skal sendes via mail senest mandag den 10. oktober kl. 8.00 til ke@rathlouskolen.com 

Samtaler finder sted onsdag den 12. oktober 2022.

Løn og ansættelse i forhold til gældende overenskomst.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed