Elektronik- eller datafagtekniker på Fregatten NIELS JUEL i Korsør

Joboversigt

  • Udsendt dato
    21. november 2022
  • Udløbsdato
    18. december 2022


Job beskrivelse

”JOIN THE NAVY – SEE THE WORLD”
Er du uddannet elektronikfagtekniker, IT- eller elektronikteknolog, datafagtekniker?
Kan du tænke dig at arbejde som driftstekniker med højteknologiske radarer, satellitkommunikation, sonar og større integrerede netværk?
Har du lyst til at bruge dine færdigheder og samtidig se verden? Så er du måske den nye kollega vi søger, i elektroniksektionen på NIELS JUEL

Om os

Fregatten NIELS JUEL er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største sejlende enhed og en af Danmarks mest avancerede og teknologisk bredspektrede arbejdspladser med en bred vifte af sensor-, kommunikations- og computersystemer som f.eks. radarer, sonar, HF-radioer og taktiske samt administrative netværk.

NIELS JUEL er et moderne skib, med basehavn i Korsør, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

Elektroniksektionen består af i alt otte konstabler, to befalingsmænd og én officer. Sektionen er en del af Våben- og Elektronikdivisionen, der ledes af skibets Våben- og Elektronikofficer. Divisionen varetager drift og vedligehold på skibets våben- og elektroniksystemer, der udgør ca. halvdelen af alle skibets tekniske systemer.

Dine kommende kollegaer lægger vægt på det sociale, både på skibet, og til en række sociale arrangementer i løbet af året. De har en høj faglighed og stærkt sammenhold og består af både unge og erfarne medarbejdere

Om stillingen

Du indgår som en af besætningens teknikere, der har til opgave at servicere og overvåge skibets elektroniksystemer, herunder sensor-, kommunikations- og navigationssystemer såvel som informations- og kommunikationstjenester og netværk.

I de næste par år vil der være meget sejlads, da skib og besætning er på vej ind i en periode med høj aktivitet.

På søen vil du, ud over at deltage i det daglige arbejde, være med til at opretholde skibets beredskab, og indgå i kamporganisation, som led i at håndtere skader under kamp og reparere skibets systemer.
Til søs kan belastningen være meget varieret alt efter skibets aktivitetsniveau. Lange dage må derfor kunne forventes når skibet er til søs.

NIELS JUEL sejler både nationalt og internationalt hvilket giver mulighed for at få mange spændende oplevelser blandt forskellige kulturer og nationaliteter.

NIELS JUEL har basehavn i Korsør, og når skibet er hjemme, vil der også være mulighed for afspadsering.

Ud over det daglige arbejde i havn, skal der bestrides en vagt ombord hvori du indgår i tørnen med resten af divisionens konstabler.

Vi kan tilbyde et alsidigt job i en dynamisk hverdag med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling, samt i videst muligt omfang, dine ønsker.

Vi lægger vægt på høj faglighed, udvikling samt et godt kollegialskab. Elektroniksektionen har et tæt samarbejde med skibets våbensektion, som til sammen udgør Våben- og Elektronikdivisionen

Om dig

Du er uddannet elektronikfagtekniker, IT- eller elektronikteknolog, datafagtekniker.

Du bliver en del af Elektroniksektionens teknikere på konstabelniveau, og vil derfor have hands-on på sektionens materiel. Dit arbejde kræver en selvstændig og analytisk tilgang til udfordringer – stærkt støttet af resten af sektionens personel.

Du har et åben og fordomsfrit sind, samt du imødeser tekniske udfordringer og anser dem som noget positivt, ser muligheder i stedet for begrænsninger og er klar på at være en del af et ungt, lærende og omskifteligt team, både fagligt og socialt, – i en til tider hektisk hverdag.

Både militære og civile ansøgere er velkomne, med og uden tidligere erhvervserfaring. Uanset uddannelse og baggrund, hører vi gerne fra dig hvis du synes stillingen lyder spændende.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, samt CV.

Krav:
Du skal kunne gennemføre Søværnets Basis Uddannelse (SBU)*.
Du skal have en afsluttet uddannelse som elektronikfagtekniker, IT- eller elektronikteknolog eller datafagtekniker.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
Du skal kunne erklæres egnet til internationale operationer.

*Hvis du har en grunduddannelse fra HRN eller FLV vil det være muligt at overgå til SVN med et tre-ugers omskoling, samt et teknisk kursus ved Søværnets Skole – Center for Sømilitær Teknologi.
Har du en civil baggrund vil du skulle gennemgå Søværnets Basisuddannelse af 4 måneders varighed, hvorefter det tekniske kursus følger.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelserne her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant-taktisk/ og https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant-maskinteknisk/)

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skibets Elektronikbefalingsmand Thomas Olsen, telefon 30 16 94 40 eller 72 85 43 44. Telefontid tirsdag-torsdag 0900-1500.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail [email protected]

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 18. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed