Elektrogast/elektriker til 1. besætning/THETIS-kl (genopslag)

Joboversigt

  • Udsendt dato
    13. juni 2022
  • Udløbsdato
    9. juli 2022

Job beskrivelse

Har du en faglig uddannelse som automatikmekaniker, automatiktekniker eller elektriker, er du måske den nye medarbejder, som 1. besætning søger.

Om os

THETIS klassen består af fire skrog, der deles af seks besætninger.
Vores primære opgaver er at deltage i det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhæve Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Samtidigt udføres afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.

Stillingen medfører fast tjenestested i Frederikshavn, hvor størstedelen af tjenesten dog foregår som sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde, der indbefatter Grønland og Færøerne, men også far-vandet omkring Island. Der skal forventes perioder med vagt og tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn mellem de sejlende togter.

Sejladsperioderne er af ca. seks til ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år, idet der kan forekomme overlap fra foregående år eller til kommende år omkring årsskiftet. Du skal forvente at være i Nordatlanten hvert andet år til jul og nytår. Tilsvarende vil der typisk være besæt-ningsomskiftning midt i juli, så du enten har sommerferie i for- eller sensommeren.

THETIS klassen går en spændende tid i møde, og har brug for flere faglærte specialister til at drifte og vedligeholde skibene således, at operationerne kan gennemføres.

Om stillingen

Dine primære opgaver vil være reparationer, eftersyn, vedligeholdelse samt udskiftning af komponenter underlagt el- og maskinområdet. I disse opgaver lægges der stor vægt på, at opgaver udføres i prioriteret rækkefølge baseret på og afhængig af opgaveløsningen.

Du vil med tiden indgå som en fast del af maskinvagten, som under sejlads bemandes gennem hele døgnets timer.

Du vil sideløbende med dine primære opgaver også have sekundære opgaver. Af sekundære opgaver findes blandt andet rengøring af daglige områder i skibet.

I forhold til skibets øvrige operative opgaver vil du udføre tjeneste i forbindelse med helikopteroperationer, sejlads med gummibåd etc.

Du vil som alle ombord være en del af havariberedskabet. Havariberedskabet anvender DANSARC-principper.

Om dig

Det forventes, at du kan arbejde målrettet og selvstændigt, med opgaver indenfor det primære område. Ligeledes forventes det, at du har en stor ansvarsfølelse i forhold til dit arbejde med opgaver.

Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i søværnet, og under de vilkår som opstår når platformen bevæger sig i forhold til de vejrforhold, som ofte opleves under sejlads i Nordatlanten.

Det er et krav, at du har et svendebrev som automatikmekaniker, automatiktekniker eller elektriker.

Det er ønskelidt, at du allerede har gennemgået Søværnets Basisuddannelse, men har du gennemgået Beredskabsstyrelsens, Flyvevåbnets eller Hærens Basisuddannelse skal du blot gennemgå en kortere omskoling til Søværnet. Er du erklæret egnet på Forsvarets Dag og villig til at gennemgå Søværnets Basisuddannelse, er du også velkommen til at søge. Du skal have gennemført en grunduddannelse i søværnet. Hvis du ikke har gennemført en grunduddannelse i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Har du deltaget i DANSARC-træning på andre enheder, vil dette være en fordel.

Du skal være egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til teknikofficer Jakob Søegaard, mail: 1e11-b1-tko@mil.dk eller hos banjermester Martin Papp, mail 1e11-b1-bm@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 9. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. august 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.

Beliggenhed