Eksterne lektorer i matematik søges til Institut for Matematiske Fag i studieåret 2022/2023

Joboversigt

  • Udsendt dato
    2. maj 2022
  • Udløbsdato
    31. maj 2022

Job beskrivelse

Ved Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet er en række stillinger åbne som ekstern lektor pr. 15. august 2022 eller snarest muligt.

Vi søger undervisere til kurset Introduktion til de matematiske fag (MatIntroMat) som er en del af det indledende obligatoriske program på matematikuddannelserne. Stillingen indebærer varetagelse af klasseundervisning i differential- og integralregning i en og flere variable (kalkulus), se kursushjemmesiden https://kurser.ku.dk/course/nmab10001u/2022-2023. Kurset ligger i Blok 1 (september-primo november) med en forventet arbejdsbyrde på cirka 148 timer.

Vi søger undervisere til kurset Lineær algebra i de matematiske fag (LinAlgMat) som er en del af det indledende obligatoriske program på matematikuddannelserne. Stillingen indebærer varetagelse af klasseundervisningen i grundlæggende lineær algebra, se kursushjemmesiden https://kurser.ku.dk/course/nmab10006u/2022-2023. Kurset ligger i Blok 2 (november-januar) med en forventet arbejdsbyrde på cirka 144 timer.

Vi søger undervisere til kurset Reserving Non-life Insurance, som er et af de begrænsede valgfri kurser på kandidaten i forsikringsmatematik. Stillingen indebærer varetagelse af undervisning i kurset, se kursushjemmesiden https://kurser.ku.dk/course/nmak22012u/2022-2023. Kurset ligger i blok 1 (september -primo november) med en forventet arbejdsbyrde på ca. 80-110 timer.

Vi søger undervisere til kurset Regnskab og Jura (Regn&Jura2), som er en del af det obligatoriske program på bacheloren i forsikringsmatematik. Stillingen indebærer varetagelse af undervisningen i forsikringsregnskab, se kursushjemmesiden https://kurser.ku.dk/course/nmaa05077u/2022-2023. Kurset ligger i blok 3 (februar-marts) med en forventet arbejdsbyrde på ca. 70 timer.

Kvalifikationer
Kvalifikationskravet er kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau opnået gennem ansættelse inden for fagets område. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Ved vurderingen af ansøgeren lægges der bl.a. vægt på evne til at undervise og formidle.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til reglerne i Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 23. maj 2012 indgået mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation samt bestemmelserne for ekstern lektor-stillingen, som den er beskrevet i Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015.

Ansættelsen er tidsubegrænset.

Det samlede antal arbejdstimer fastlægges forud for hvert semesters påbegyndelse.

Timelønnen pr. arbejdstime udgør kr. 280,14 (niveau 1. april 2022) for eksterne lektorer.

Kontaktoplysninger
Spørgsmål til stillingerne kan rettes til professor Tinne Hoff Kjeldsen, Institut for Matematiske Fag, Universitetsparken 5, 2100 København Ø, tlf. Telefon: +45 35 33 51 61, mail: thk@math.ku.dk

Ansøgning mv.
Ansøgning, cv og kandidatbevis skal sendes via KUs jobportal (tryk på linket SØG STILLINGEN nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den 22. maj 2022.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/.

Beliggenhed