Egelundskolen søger lærer til indskolingen

Joboversigt

  • Udsendt dato
    22. september 2022
  • Udløbsdato
    7. oktober 2022


Job beskrivelse

Egelundskolen søger en motiveret og engageret lærer med forskellige kvalifikationer til at dække en række fag og andre faglige indsatsområder i en af vores 4. klasser.

Specifikt søger vi en indskolingslærer til at varetage dansk, historie, kristendom og billedkunst i en af vores søde 4. klasser, og evt. engelsk i vores dysleksiklasser, som er et kommunalt tilbud for ordblinde elever. Herudover kan der blive mulighed for at blive en del af et forskningsforløb omkring co-teaching, hvorfor kendskab til denne metode er en fordel, men absolut ikke en forudsætning for at søge. På sigt er der mulighed for til næste år, at blive en del af den kommende 1. årgang, og være med til at starte egen klasse op. Har du kvalifikationer og erfaringer indenfor specialområdet, ligger en mulighed for at læse mellemformer, som på vores skole bruges til arbejdet med elever med specielle behov.

I år arbejder 4. årgang med et fondsstøttet projekt omkring innovation, og du vil blive en del af dette spændende forløb med workshop og fordybelsesuge i innovationens tegn, som løber frem til nytår. 

Stillingen er fuldtids og med tiltrædelse meget gerne 1. november 2022 eller snarest efter, vi venter gerne på den rigtige kollega.

Om os

Vi er en velfungerende folkeskole med ca. 440 elever og 60 medarbejdere. Vi er organiseret i teams i indskoling (0. til 4. klassetrin) og udskoling (5. til 9. klassetrin). I indskolingen lægger vi vægt på det brede teamsamarbejde, både på tværs af årgangen og med pædagogerne. Det kan ex. være omkring morgensang, vores fordybelsesuger, samarbejde om faglig- og social trivsel.

Vi er i en proces, hvor vi sammen er ved at udvikle skolen på en række områder, og vi lægger vægt på et godt tillidsfuldt samarbejde og et godt arbejdsmiljø. På Egelundskolen arbejder vi ud fra værdierne; fællesskab, ansvar, trivsel og faglighed, og som ansat får du mulighed for at være en del af, og bidrage til denne udvikling.

Egelundskolen er en ambitiøs skole, hvor vi ser en medlevende forældregruppe med gode ressourcer, som en vigtig samarbejdspartner. Det viser sig bl.a. i en engageret og samarbejdende skolebestyrelse.

Vi forventer af dig

Vi lægger vægt på, at du har en inkluderende og anerkendende tilgang, at du har lyst til at arbejde i tæt fællesskab, og er god til at skabe relationer.

Du vil arbejde med at udvikle dit fag og gøre undervisningen nærværende for eleverne.
Du skal have lyst til at indgå i et fællesskab, hvor det at tage ansvar, også er en stor del af hverdagen.

Dertil forventer vi, at du tager udgangspunkt i og ser ressourcer hos den enkelte elev, og kan påvirke et læringsmiljø positivt med tydelig klasseledelse.

Vi tilbyder dig

– Engagerede kolleger med et tæt sammenhold og interesse for hinanden, både i det faglige som i det sociale
– En skole i dejlige grønne omgivelser tæt på Vestskoven med massere af muligheder

– En skole hvor udvikling, faglighed og trivsel står høj på dagsordenen

– Mulighed for at være en aktiv del af skolens udvikling

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst. 

Kontakt

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte souschef Kasper Hajslund på tlf. 2428 0642, E-mail: kpj@albertslund.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag den 7/10-22 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at afholdes løbende.

I Albertslund Kommune er højt til loftet, langt mellem væggene – og plads til det skæve. Vi
har gensidig initiativpligt. Gennem forpligtende dialog skaber vi i fællesskab gode og
fleksible rammer for arbejdet i skolen – hele tiden med kerneopgaven i centrum.

I Albertslund Kommune er vi ambitiøse på alle børns vegne. Vi lægger vægt på, at børnene
trives i fællesskaber. Derfor prioriterer vi læring, fordybelse og dannelse højt – sammen
med udvikling af de sociale kompetencer.

I Albertslund Kommune skal alle børn have mulighed for at udfolde deres personlige
kompetencer – og udleve deres passion. De voksne opmuntrer børnene og de unge til at
forfølge deres mål – også de mest ambitiøse. Børnenes læring og udvikling foregår både
inden for og uden for institutionernes mure. I naturen. Sammen med andre.

Velkommen til Albertslund – byen for børnene, det grønne og fællesskabet!

Lønindplacering sker efter forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme mangfoldighed og ligestilling.

Det er en forudsætning for din ansættelse i Albertslund Kommune, at du har en gyldig arbejds- og opholdstilladelse. 

Albertslund Kommune har røgfri arbejdstid.

 

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/

(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=0de2040f)

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed