Dyrlæge til Fødevarestyrelsens kødkontrol ved nystartet slagteri i Holeby

5. august 2022

Joboversigt

  • Udsendt dato
    5. august 2022
  • Udløbsdato
    22. september 2022


Job beskrivelse

Kødkontrollen i Fødevarestyrelsen søger en dyrlæge til kødkontrol i Holeby på Lolland. Stillingen ønskes besat snarest og aflønnes via honorarer.

Kontrollen med slagtehusene er organiseret under Kødkontrollen i Århus. Kødkontrollen på de små slagterier (slagtehuse) udføres i dag af ca. 55 deltidsansatte dyrlæger, fordelt i forhold til slagtehusenes geografiske placering.

Du vil blive tilknyttet et nyopført slagteri på adressen Industriparken 4, 4960 Holeby.

Arbejdstiden vil svinge fra uge til uge, men vil typisk udgøre 5-10 timer ugentligt fordelt på 2-4 dage. Det vil derfor være muligt at kombinere med andre arbejdsmæssige aktiviteter. Arbejdet vil fortrinsvis foregå på hverdage, men weekendarbejde kan forekomme i mindre omfang.

Opgaver og arbejdsområder

Som embedsdyrlæge i Kødkontrollen vil du stå for AM- og PM-kontrollen. Planlægningen af kontrollen sker i samarbejde med slagtehuset, således, at du er der, når der er brug for det.

Som embedsdyrlæge skal du være med til at sikre, at kødkontrollen på slagtehusene udføres efter de til enhver tid gældende regler og retningslinjer, samt medvirke til en koordinering og ensartethed af kontrollen i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens vejledninger og principper. Du fungerer som myndighed og forventes at kunne forvalte dine beføjelser korrekt over for virksomheden. Der vil være en løbende dialog med en tilsynsførende dyrlæge om det samlede kontrolarbejde ved slagtehuset.

Dine primære opgaver vil være:

AM- og PM-kontrol

Udfyldelse af kontrolrapporter

Regelmæssige tilsyn med dyrevelfærd i forbindelse med slagtning

Kontrol af data på slagtehusene

Indrapportering

Prøveudtagning

Stikprøvekontroller af indtransporter

Faglig opdatering og sparring med tilsynsførende dyrlæge

Evt. kampagner

Kvalifikationer

Du skal have dansk autorisation som dyrlæge, og du har gerne erfaring med kødkontrol. Du har ajourføringskursus i henhold til EU-forordning 2019/624, med mindre din autorisation er fra 2006 eller nyere. Såfremt du ikke har ajourføringskurset, forventes det, at du deltager på førstkommende kursus.

Du går konstruktivt ind i en dialog med virksomheden, og du forstår at forvalte dine beføjelser som myndighedsperson. Det forventes, at du holder dig opdateret og deltager i faglige erfa-møder for honorarlønnede dyrlæger, som p.t. foregår 1 gang om året.

Det forventes, at du ser dig selv som en del af Fødevarestyrelsen, da du er en vigtig del af Fødevarestyrelsens kontrol med slagtehusene og handler på vegne af Fødevarestyrelsen. Arbejdet udføres alene, men i dialog med den tilsynsførende dyrlæge.

Vi kan tilbyde

Et godt og spændende arbejde, hvor din indsats vil gøre en forskel for fødevaresikkerheden. Du vil have direkte kontakt til virksomhedsejere. Vi tilbyder en oplæring før opstart og systematisk supervision og kompetenceudvikling, der matcher opgaverne.

Aflønning i henhold til gældende aftale om kødkontrol i private slagtehuse mellem Den danske dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen. Pt. kr. 415,52 kr. pr. time plus feriepenge (niveau 1. februar 2021), mindst 2 timer pr. slagtedag. Der gives kørsel efter statens takster.

For yderligere oplysninger kontakt sektionsleder Berit Østergaard Nielsen, tlf. 72 27 63 20.

Du kan læse mere om Fødevarestyrelsen på www.fvst.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, CV, eksamensbevis, bilag samt referencer til tidligere arbejdsgivere online i vores rekrutteringssystem på www.fvm.dk/job,og senest mandag den 22. august 2022.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed