Dygtig Vejingeniør – Seniorprojektleder til Aarhus

27. juni 2022

Joboversigt

  • Udsendt dato
    27. juni 2022
  • Udløbsdato
    18. august 2022

Job beskrivelse

Kom og vær med os i Infrastrukturafdelingen i WSP.

Vi er en landsdækkende afdeling med et super godt kollegialt sammenhold og en høj arbejdsglæde.

Du vil arbejde tæt sammen med kolleger fra andre kontorer i landet, og bliver en del af en arbejdsplads, der arbejder lokalt og tænker globalt. Du bliver en del af en arbejdsplads med muligheder, samfundsengagement og gode kolleger.

WSP er med helt fremme i forhold til at fremtidssikre vores samfund, bl.a. gennem vores arbejde med klimatilpasning og bæredygtighed.

Vi er gode til at inkludere og samarbejde med kunden og bruger hinanden på tværs af faggrænser og geografi for at skabe de bedste, mest intelligente og bæredygtige løsninger.

Stillingen

Du skal være med til at videreudvikle WSP inden for vejområdet, omkring følgende områder: Vejprojektering af større vejanlæg og trafiksaneringer, cykelstier, kryds mv. Klimatilpasning af og på vejanlæg. 3D modelbygning.

Du har ansvaret for den daglige ledelse af projektet i dialog med kunden og projektejeren, herunder at projektet opfylder fastlagte krav og målsætninger til tid, økonomi og kvalitet, samt for at sikre at projektet gennemføres og realiseres i overensstemmelse med aftalegrundlaget og i henhold til gældende lovkrav og bekendtgørelser.

Få et godt job i en god afdeling, hvor de strategier vi sætter os for, også bliver gennemført. En afdeling med glade og fagligt motiverende kollegaer. Et job med gode udviklings og karrieremuligheder og gode samarbejdsforhold.

Ræk ud efter en fortrolig snak om muligheder

Vi håber det måske lige er dig og du vil kontakte Rasmus eller Brian fra Henriksen HR, der hjælper med rekrutteringen på 3147 8001.

Vores stillinger vises løbende på flere jobportaler – du bedes derfor sikre at ansøgning udelukkende sendes i form af et opdateret CV, i pdf format til info@henriksen-hr.dk, ansøgningen bedes mærket WSP Seniorprojektleder Aarhus.

Beliggenhed