Datateknisk sagsbehandler til Air Control Wing logistiske stabselement på Flyvestation Karup

Joboversigt

  • Udsendt dato
    18. november 2022
  • Udløbsdato
    11. december 2022


Job beskrivelse

Er du data interesseret, struktureret og har lyst til at arbejde sammen med et team af stærke sagsbehandlere, så er det dig vi søger.
Hos os får du en unik mulighed for, at arbejde med operativt IT inden for C2 området og taktiske datalinks på stabsniveau ved en NIV III myndighed.

Om os

Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

Det logistiske stabselement er beliggende på FSN Karup og består af et team på 5 sagsbehandlere der dækker alle ACW materielkapaciteter, samt en leder og en NK. Elementet varetager rammesættende faktorer for ACW Logistics Group arbejdsområder og anvendelse af myndighedens materielkapaciteter, herunder indgåelse i projektarbejde internt samt med FLK og FMI vedr. nyanskaffelser og udfasning af materiel.

Stillingen som datateknisk sagsbehandler tilbyder en afvekslende opgaveportefølje og stor snitflade med eksterne samarbejdspartnere.

Om stillingen

Stillingen er en faglært stilling som IT teknisk sagsbehandler), hvor du som ansvarlig for dataområdet vil have et afgørende aftryk på enhedens nuværende og fremtidige evne til at løse enhedens samlede opgave omkring overvågning, kontrol og indsættelse af fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

I første omgang er der tale om bestridelse af en projektstilling mhp. fast overtagelse af den IT tekniske sagsbehandler stilling fra sommeren 2023. Der er således god mulighed for overdragelse af stillingsindhold, inden den nuværende stillingsindehaver går på pension.

Stillingen tilbyder en afvekslende hverdag, som bl.a. rummer koordination og styring inden for underlagte materielkapaciteter, rammesættende styringsgrundlag inden for eget område, sagsbehandling og projektarbejde. Arbejdsområdet vil primært være inden for C2 systemer og taktiske datalinks. Du vil have mange samarbejdspartnere internt i wingen og med eksterne myndigheder, hvilket er centralt for sammenhængskraften og opgaveløsningen ved ACW. Efteruddannelse vil blive tilpasset dine forudsætninger.

Som datateknisk sagsbehandler i ACW logistiske stab har du et stort medansvar for den løbende udvikling af hele myndighedens C2 område og du vil blive involveret i nogle af de mange spændende projekter som venter forude.

Der kan forekomme møde-, kursus- og øvelsesaktivitet i ind- og udland i op til 2-3 uger om året. Tilsvarende forventes det, at du vedligeholder din indsættelsesparathed gennem idræt og grundmilitær efteruddannelse, da udsendelse kan forekomme.

Om dig

De vigtigste egenskaber hos dig er en optimistisk personlighed med en fleksibel, opsøgende og faglig lyst til at sætte dit præg på ACW operative it område. Det er en forudsætning, at du har svendebrev, det kan fx være som elektronikfagtekniker, datatekniker eller tilsvarende.

Du forventes at have erfaring indenfor SAP-PM og dennes funktionalitet. Ligeledes vurderes projektlederuddannelse og projektledelse på projektlederniveau positivt, men det er intet krav.

Som sagsbehandler skal du være imødekommende og god til at kommunikere i både skrift og tale på alle niveauer, og herigennem skabe forståelse for den retning der er blevet sat. I processen inddrager du alle relevante bidragsydere og skaber en åben dialog omkring de beslutninger, der skal træffes.

Du er enten faglært seniorsergent eller oversergent, der er vurderet egnet til nærmeste højere grad, med viden inden for IT området.

Yderligere forventes det, at du har kørekort til kategori B.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Sektionschef for Logistic Staff, major Peter Andersen på telefon 72 84 54 50 eller på mail [email protected]

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail [email protected]

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 11. december 2022 og samtaler forventes afholdt uge 50. Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.
Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed