Dataanalytiker til Analyse \u0026 Kontroludtagning i Landbrugsstyrelsen

18. november 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  18. november 2022
 • Udløbsdato
  7. december 2022


Job beskrivelse

Er du typen, der kan se værdien af strukturerede data og brænder for at give data liv og mening i en miljø- og landbrugspolitisk virkelighed? Så har du nu muligheden for en fast stilling i enheden Analyse & Kontroludtagning i Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen står over for at skulle implementere nye risikobaserede kontroller, der skal sikre korrekt forvaltning af landbrugsstøtten. Fra flere sider bliver vi mødt af nye skrappe krav til datakvalitet og præcisionen af de risikoanalyser, der lægges til grund for udtagningen af sager til kontrol. Vi har de seneste par år arbejdet målrettet i retning af en mere sammenhængende model for den risikobaserede kontrol, hvor vi i højere grad end tidligere også vægter vejledning og nudging som vejen til bedre regeloverholdelse.

Udvikling af statistiske risikomodeller og analyser
Du bliver en del af enheden Analyse & Kontroludtagning, der har til opgave at gennemføre risikoanalyser og kontroludtagning på en række tilskuds- og mærkningsordninger målrettet landbruget. Enheden udarbejder desuden statistikker og analyser til blandt andet politikudvikling, i samarbejde med øvrige fagenheder i Landbrugsstyrelsen. I enheden samarbejder vi på IT-området tæt med de agile teams i ART’erne om at løfte datakvaliteten og videreudvikle vores nye informationsmodel, som led i bestræbelserne på at blive i stand til at fremstille komplicerede problemstillinger på en overskuelig måde. Vores arbejdsopgaver løses primært i SAS-analysemiljøet, som omfatter SAS Enterprise Guide og SAS Visual Statistics (SAS Model Studio, SAS Visual Analytics, SAS Studio).

Dine arbejdsopgaver vil omfatte
Understøttelse af Landbrugsstyrelsens risikobaserede kontrol ved at få ansvar for at sammenstille relevant datagrundlag, og gennemføre risikoanalyser:

 • Udarbejde dokumentation og informationsmateriale til internt og eksternt brug
 • Udvikle nye modeller for udtagning til kontrol i samarbejde med kolleger fra andre enheder i styrelsen
 • Bidrage med statistiske opgørelser og analyser til brug for politikudvikling
 • Deltagelse i projekter og værdikædesamarbejder på tværs af styrelsens enheder

Dine kvalifikationer
Du har en relevant kandidatuddannelse, men vi anser forskellighed som en styrke, derfor er det mindre relevant, hvilken uddannelse du har.

Vi søger nye kolleger der:

 • Har erfaring med databehandling og kvantitative analyser, og har gode analytiske evner
 • Har stærke kommunikative evner, både skriftligt og mundtligt
 • Har erfaringer med programmering i software fra SAS Institute, Microsoft SQL, R eller lignende software
 • Har erfaring med udviklingen af prædiktive modeller og statistisk analyse
 • Har erfaring med anvendelsen af informationsmodeller
 • Arbejder systematisk og struktureret med store datamængder
 • Kan lide at indgå i tværgående samarbejder med kolleger i hele Danmark

Desuden er det en fordel, hvis du har arbejdet med projektledelse og har kendskab til forvaltning af EU-regler på landbrugsområdet.

Analyse & Kontroludtagning – bred berøringsflade til resten af organisationen og omverdenen
Du vil blive en del af en enhed på området Jura & Kvalitet, der har en central placering i mange af styrelsens strategiske udviklingsprojekter.

Vi er i alt 12 medarbejdere i enheden Analyse & Kontroludtagning, der har det til fælles, at vi alle arbejder med data, hvad enten det er til udarbejdelse af statistikker, afrapportering til EU, kontroludtagning eller udarbejdelse af analyser. Du bliver en del af et team med vidt forskellig uddannelses- og karrieremæssig baggrund. I teamet sætter vi pris på at hjælpe hinanden og at vidensdele. Landbrugsstyrelsen har et onboardingforløb. Teamet udarbejder en plan for et introforløb, der dækker de første 2 uger af din ansættelse. Vi anvender LEAN som arbejdsmetode og starter dagen med tavlemøde, hvor vi i samarbejde får overblik over dagens opgaver.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om to faste stillinger. Du vil blive ansat efter overenskomst for akademikere i staten.

Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København K.

Stillingerne, der er fuldtidsstillinger, ønskes besat hurtigst muligt.

Kontakt
Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte enhedschef Henrik Berg på telefon 25 16 82 14.

Du kan læse mere om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk

Ansøgning
Søg stillingerne ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg stilling”) senest onsdag den 7. december 2022.

Vi forventer at afholde samtaler i løbet af uge 50.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed