Dansklærer med interesse for det sundhedsfaglige felt

14. september 2023

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  14. september 2023
 • Udløbsdato
  26. september 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

– Uddan fremtidens velfærdshelte!

Har du lyst til at undervise tværfagligt og praksisnært på Danmarks største SOSU-skole? Kan du motivere både unge og voksne, og sætte læringsprocesser i gang, der gør en forskel? Trives du i et livligt uddannelsesmiljø, hvor vi samarbejder tæt og teambaseret om opgaverne? Så er du måske vores nye underviser i Herlev afdelingen!

Samarbejde om elevernes uddannelse

Du bliver tilknyttet et team af dygtige undervisere, der samarbejder på tværs af fag om at forberede og gennemføre varieret og praksisnær undervisning.

Undervisningsformerne varierer mellem traditionelle mindre oplæg, simulationsøvelser i vores praksislabs og facilitering af læring med kobling af teori/praksis, ”hands on” situationer, refleksion og feedback.

Underviserne er organiseret i mindre arbejdsfællesskaber omkring hold, hvor de samarbejder om at få eleverne til at lykkes godt i deres læringsprocesser. Det sker dels i det nære arbejdsfællesskab med kollegaer, i samarbejde med uddannelseslederen og i et struktureret samarbejde om tidlig indsats sammen med de tværgående funktioner: læringsassistenter, SPS- konsulenter, læsevejleder, pædagogisk psykologisk rådgivning. Vi er med andre ord fælles om at lykkes med, at eleverne når deres ambitioner.

I arbejdsfællesskabet samarbejder I om at tage eleverne til eksamen og fordeler ligeledes censoropgaver på andre skoler imellem jer.

Vi vokser og skal bruge nye kolleger

For tiden oplever vi stor søgning til vores uddannelser, og derfor har vi brug for nye kolleger.

Til vores afdeling i Herlev søger vi en ny underviser, som kan undervise i dansk på D og C niveau. Hvis du også kan undervise i samfunds- og sundhedsfaglige fag på grundforløbsniveau eller er interesseret i at udvikle kompetencerne, vil det være et stort plus.

SOSU H’s afdeling i Herlev er en af de lidt mindre afdelinger og dermed mere intim. Efter relativt kort tid, kender man de ansatte og mange af eleverne. I perioder kan der dog være rigtig mange elever på skolen, da vi også huser SOSU H’s Kursusafdeling. Skolen er disponeret over 3. etager med klasselokaler, sengestuer, naturfagslokale, praksislab., skolekøkken, multisal (lille idrætssal) og bibliotek. Vores elevgruppe er fantastisk og spænder bredt. Vi har både de helt unge elever på 17-18 år og de ældre på op til 60+ år. En del af vores elever har ikke siddet på skolebænken i mange år mens andre kommer med en gymnasial baggrund. Vi har en del elever, som er ordblinde og støttes via SPS. Ligeledes har vi mange to-sprogede elever.

Omgangstonen er kærlig og vi er nysgerrige på elever og kollegaer. Faglig udvikling og trivsel prioriteres højt. Sammen med dine kollegaer er du med til at præge og udvikle den måde, vi praktiserer undervisning og uddannelse på. Der er god mulighed for videreuddannelse i form af kurser og erhvervsrettede diplomuddannelser. Vi anvender den digitale platform Itslearning, hvor alle læringsmaterialer deles og udvikles og vi prioriterer fællesforberedelse, som skemalægges. Der er et on boarding program for nyansatte, hvor man tilknyttes 1-2 tutorer og i den første tid følger med kollegaer i undervisningen.

Hvad forventer vi?

Dit menneskesyn er anerkendende, og du har interesse i at skabe et motiverende læringsmiljø for vores elever. Du kan lide at arbejde innovativt og eksperimenterende med din undervisning, og inddrager gerne IT. Du er god til at sætte dig ind i nyt stof og kan bevare overblikket i travle perioder Du har lyst til at undervise unge og voksne mennesker, og motivere dem på deres vej ind i faget og ud i arbejdslivet. Du kan praktisere tværfaglig, praksisnær og differentieret undervisning. Derudover lægger vi vægt på, at du har solide pædagogiske kompetencer, og at du:

 • Er dygtig til relations arbejde og kan lide det
 • Bidrager med godt humør og gå-på-mod både i forhold til elever og kollegaer
 • Er uddannet dansklærer med interesse for det samfunds- og sundhedsfaglige felt
 • Evt. også med linjefag i idræt, samfundsfag, hjemkundskab eller naturfag
 • Har undervisningserfaring, gerne fra en anden SOSU- eller erhvervsskole.
 • Erhvervspædagogisk diplomuddannelse eller tilsvarende er en fordel.

Er det noget for dig? Sådan søger du

Send din ansøgning med bilag via link.

Tiltrædelse den 1. november eller hurtigst muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og de faglige organisationer. Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer ugentlig.

Spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte uddannelsesleder Gitte Seeberg 41380790. Ansøgningsfristen 26. september kl. 12

Samtaler afholdes 27. september

Om SOSU H
På SOSU H uddanner vi fremtidens velfærdshelte – med dygtige hænder, hjertet på plads og hjernen fyldt med den nyeste viden. Vi uddanner SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter og pædagogiske assistenter og tilbyder EUX-Velfærd. Vi har desuden en 10. klasse og har mere end 3000 grundskoleelever i brobygning hvert år. SOSU H Kompetencecenter tilbyder efter- og videreuddannelse inden for pleje- og omsorgsområdet og det pædagogiske felt.

Elever og kursister på SOSU H er parate til at yde en livsvigtig og professionel forskel for Danmarks syge, svage, børn, unge og ældre. På SOSU H bygger vi broer mellem mennesker. Mellem teori og praksis. Og mellem uddannelse og job. Sådan sikrer vi, at vores elever møder arbejdsmarkedet som vidende og empatiske fagprofessionelle. Hos os er der rum til forskellighed. Vi er dygtige til at imødekomme og uddanne elever og kursister med vidt forskellige aldre, kulturer og sociale baggrunde. Sammen skaber vi plads til at være, lære og levere velfærdsydelser af højeste kvalitet.

SOSU H er Danmarks største SOSU-skole med otte afdelinger fordelt over Storkøbenhavn og Nordsjælland. Og vores størrelse forpligter: Med vores fagligt dygtige medarbejdere og stærke samarbejdspartnere vil vi sammen sætte nye, høje standarder på vores uddannelsesområde og i den nationale udvikling af fagene. Vi skal være en af de toneangivende stemmer i debatten og arbejde for, at stadig flere vælger vores SOSU-skoler til. Sådan skaber vi fremtidens kernevelfærd.

Læs mere på sosuh.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed