Dagplejeleder i Køge – områderne Ejby og Borup.

11. april 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  11. april 2022
 • Udløbsdato
  22. maj 2022

Job beskrivelse

Kom og vær ledestjerne sammen med os

Drives du af lysten til at praktisere ledelse; at facilitere pædagogisk og personalemæssig udvikling, er denne stilling lige dig.

En del af din arbejdstid er nemlig i dagplejehjemmene og i legestuerne, mens den anden del bruges på faglige, personalmæssige og administrative opgaver.

Vi ønsker fokus på børneperspektivet, børns leg, børnefællesskaber og pædagogiske legemiljøer, derfor har vi brug for en leder, som er optaget af at skabe høj faglighed, meningsfulde strukturer og inddragende udviklingsprocesser. Har du en skærpet opmærksomhed på betydningen af gode relationer både mellem barn/barn og barn/voksen, så er det lige netop dig, vi søger til stillingen, som dagplejeleder i Køge kommune.

I Ejby og Borup bliver du leder for en personalegruppe på 10 medarbejdere, som er engagerede og fagligt velfunderede.

Derudover skal du godkende og føre tilsyn med et varierende antal private passere og ordningen pasning af eget barn

Sammen skal vi videreudvikle og prioritere den pædagogiske praksis, hvor vi i år er særligt optaget af arbejdet systematisk refleksion, børn i udsatte positioner og at få skabt en god evalueringskultur.

Vi ønsker os, at du:

 • har en anerkendende og inddragende ledelsesstil, hvor du skaber motivation og engagement hos dagplejerne
 • er tydelig i din ledelse, og kan sætte retning og rammer for det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i læreplanen og vores pædagogiske projekter
 • prioriterer forældresamarbejde højt
 • har fingeren på pulsen, kan give faglig sparring til dagplejerne samt bidrage til forsat udvikling
 • har en relevant uddannelse – måske har du kendskab til dagplejen på forhånd.
 • er nytænkende og nysgerrig, anser pædagogisk udvikling og inspiration som en nødvendighedkan påtage dig lederskabet og sikre følgeskab
 • har overblik, og er god til at prioritere, hvad der er det vigtigste
 • kan byde ind i ledelsesteamet med engagerede holdninger og interessante diskussioner

Du bliver en del af et aktivt team med tre lederkolleger, en områdeleder, dagplejens udviklingspædagog, samt lederkollegaer i områdets dagtilbud, der sammen vægter det tværgående samarbejde ud fra en forståelse af, at vi er bedre sammen.

Det vil være nødvendigt med kørekort, og at du har bil til rådighed.

Du kan læse mere om og se en video om dagplejen her: https://www.koege.dk/borger/Familie-boern-og-unge/Dagtilbud/Dagplejen.aspx eller på dagplejens hjemmeside https://koege-dagpleje.aula.dk

Det praktiske
Ansættelse under gældende overenskomst. Lønnen aftales efter principperne om ny løn. Ansættelsesstart 1. juli 2022.

Ansøgningsfristen er søndag d. 22.05.2022 kl. 12.00. 1. samtalerunde er onsdag d. 25.05.22 fra kl. 15.00, og evt. 2. samtalerunde mandag d. 30.05.2022.

Få mere at vide

Kontaktpersoner:

Allan Baumann, områdeleder, mobil 2117 5620

Gitte Vahl-Madsen, dagplejeleder, mobil 2879 2291

Beliggenhed