Joboversigt

 • Udsendt dato
  5. august 2022
 • Udløbsdato
  31. august 2022


Job beskrivelse

Menighedsrådet i Nykøbing F. Sogn søger en daglig leder. Stillingen ønskes besat 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi kan tilbyde en spændende, udfordrende og selvstændig stilling i en alsidig hverdag, i et godt arbejdsmiljø med høj faglighed, godt samarbejde og et højt ambitionsniveau.

Nykøbing F. Sogn er et bysogn med mere end 16.000 indbyggere og danner rammen om mange forskelligartede aktiviteter, som bla. foregår i vores 3 kirker med tilknyttet sognegård. Udover de 3 kirker har sognet også et kapel samt 2 kirkegårde.

Den daglige leders opgave vil være at stå for den overordende tilrettelæggelse af det daglige arbejde inden for kirkeområdet og at indgå i et konstruktivt samarbejde med Kirkegårdslederen. 

Som ansvarsområde kan bla. nævnes:

 • Personaleleder og personaleansvarlig for kirketjenere, organister, kirke og kulturmedarbejder samt adminstrative medarbejdere.
 • Overblik over kirkernes tekniske og bygningsmæssige tilstand.
 • Fastsætte visioner, mål og stategier for bygningerne i samarbejde med Kirkeudvalget.
 • Indgå i udvalgsarbejde.
 • Løbende budgetkontrol samt udarbejdelse af biregnskaber for det bygningsmæssige.
 • Sikre den interne kommunikation.
 • IT-ansvarlig.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har ledelseserfaring.
 • Har kendskab til Folkekirken.
 • Er udadvendt, imødekommende og trives med en bred kontaktflade.
 • Har en positiv indstilling og formår at skabe trivsel, god kommunikation og godt samarbejdsklima.
 • Har gode IT-kompetancer og gode kommunikationsevner – på skrift og tale.

Ansættelse sker ved Nykøbing F. Sogns Menighedsråd beliggende Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F..

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Det forventes at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne er gennemført. I modsat fald skal den gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen indplaceres i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 356.741,49 kr. – 445.927,42 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 371.606,19 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 35.270,63 kr. (nutidskroner).

OK tillæg er på 850,58 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 371.606,19 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Menighedsrådsformand Jørgen Jensen på telefonnummer 42721090/mail jje@nykfraadet.dk. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Nykøbing F. Sogn på mail  7578fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 31. august 2022 . 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 36.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed