Daglig arbejdsmiljøleder/forebyggelseskonsulent

Joboversigt

 • Udsendt dato
  5. august 2022
 • Udløbsdato
  16. august 2022


Job beskrivelse

Fritid, Sundhed & Omsorg søger en daglig arbejdsmiljøleder/forebyggelseskonsulent til Uddannelse IT & Arbejdsmiljø (fra 1. oktober 2022 hedder afdelingen Velfærdsteknologi, IT & Uddannelse)

Esbjerg Kommune er landets 6. største kommune, hvor Fritid Sundhed & Omsorg er en af kommunens 5 forvaltninger. Fritid Sundhed & Omsorg består af 13 afdelinger med Arne Nikolajsen som direktør for området.
Stillingen som arbejdsmiljøleder/forebyggelseskonsulent er todelt, hvor forventningen er, at du fordeler din arbejdstid med ca. 50% til hver af de to områder.

Som arbejdsmiljøleder, vil du have hele forvaltningen som dit arbejdsområde. I den afdeling hvor du er tilknyttet vil du desuden være en del af et team, hvor du har samarbejde med en anden kollega, som er ansat som forebyggelseskonsulent. Det vil primært være fra dette team at du kommer til at løse dine opgaver, som forebyggelseskonsulent.

Hovedopgaverne for arbejdsmiljølederen vil være:

 • at forestå det daglige arbejdsmiljøarbejde i Fritid Sundhed & Omsorg
 • at planlægge, koordinere og medvirke ved implementering af de forskellige aktiviteter inden for området, herunder beredskab
 • at kortlægge forskellige områder, som kan tjene som genstand for en indsats, som kan forebygge arbejdsbetingede skader, udarbejde handleplaner herfor i samarbejde med PAM, Forvaltnings-MED og ledelsen
 • at involvere de forskellige parter, arbejdsmiljøgrupper, Forvaltnings-MED samt ledelsesrepræsentanter, således at der opnås et stort engagement bl.a. omkring det forebyggende arbejde
 • at samarbejde med organisationens enheder vedr. indsatsområder
 • at medvirke til et bredt samarbejde mellem forskellige samarbejdspartnere internt samt eksternt, herunder Arbejdstilsynet m.fl.
 • at medvirke til, at de politisk afstukne mål efterleves, samt udarbejde kontrol på dette
 • at fungere som koordinator for arbejdsmiljøarbejdet i organisationens enheder og følge opgaveløsningen
 • kontaktperson vedr. arbejdsmiljøarbejdet
 • at tage initiativ til aktiviteter, som kan medvirke til, at sygdomsfraværet og arbejdsbetingede skader forebygges og mindskes. Herunder udvikling, koordinering og opfølgning af APV
 • at tage initiativer til aktiviteter som vil være medvirkende til, at det psykiske arbejdsmiljø forbedres
 • at medvirke til, at relevant information udbredes på alle niveauer i organisationen
 • at medvirke vedr.  videreuddannelse af sikkerhedsgrupper i samarbejde med Esbjerg Kommunes øvrige sikkerhedsledere
 • at virke som konsulent for arbejdsmiljøgrupper, Forvaltnings-MED, organisationens enheder og Fritid Sundhed & Omsorgs ledelse
 • at indkalde og udarbejde dagsordener til PAM møder
 • ad hoc-opgaver efter aftale med direktør/afdelingsleder
 • samarbejde med øvrige konsulenter i stabene
 • udvikle/opdatere sundhedsberedskabsplaner
 • medvirke i projektarbejder
 • planlægge gennemførelse af Interne Audits
 • undervisning af arbejdsmiljøgrupper
 • udarbejdelse af arbejdsmiljøregnskab

Ansvarsområder:
Den daglige arbejdsmiljøleder inden for Fritid Sundhed & Omsorg har ansvar for:

 • at det daglige arbejdsmiljøarbejde udvikles, koordineres og evalueres
 • at være opdateret på viden inden for det arbejdsmiljømæssige område.
 • at informere formanden for Forvaltnings-MED og afdelingsleder om området.
 • at inddrage Forvaltnings-MED/ de lokale arbejdsmiljøgrupper i indsatsen inden for det daglige arbejdsmiljøarbejde.
 • at tegne arbejdsmiljøarbejdet efter aftale med formanden for Forvaltnings-MED og afdelingsleder efter beslutningerne, som Forvaltnings-MED træffer.
 • at sikre sammenhæng mellem Forvaltnings-MED i Fritid Sundhed & Omsorg og resten af Esbjerg Kommunes arbejdsmiljøarbejde.
 • at udvikle, koordinere og prioritere arbejdsmiljøarbejdet i den permanente arbejdsgruppe vedr. arbejdsmiljø (PAM).
 • at udarbejde og ajourføre Fritid Sundhed & Omsorgs beredskab.

Hovedopgaverne for forebyggelseskonsulenten vil være:

 • Servicere Fritid, Sundhed & Omsorgs medarbejdere/ledere i forhold til forebyggende arbejde med henblik på at fremme trivsel og nedsætte/forebygge sygefraværet.
 • Være medspiller/sparringspartner for lederne
 • Afholde coachsamtaler, trivselssamtaler og deltage i andre samtaler med medarbejdere i samarbejde med lederen
 • Lave teamudvikling, teamcoaching, holder oplæg i relation til trivsel i samarbejde med lederen. Andre typer af oplæg kan også komme på tale.
 • Supervision af personalegrupper

Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag:

 • Erfaring fra en større politisk ledet organisation
 • Har erfaring med arbejdsmiljøarbejde
 • Er certificeret ICF-coach og har erfaring med individuel coaching, herunder overbygning i stresscoaching
 • Har erfaring som coach ifm. gruppe/teamcoaching
 • Kommunikerer præcist og tydeligt såvel mundtligt som skriftligt ud fra Fritid, Sundhed og Omsorgs visioner samt mål og værdier i forhold til ansvarsområdet
 • Har en tilgang til opgaven, som er engageret, struktureret og systematisk, fleksibel og løsningsorienteret
 • Kan sikre en effektiv opgaveløsning
 • Har relevant faglig uddannelse på kompetencegivende niveau
  Har virksomheds- og forretningsforståelse
 • Kan arbejde med mange forskellige opgaver

Personlige egenskaber:

 • Udviklings- og resultatorienteret
 • Empatisk og lydhør
 • Arbejder målrettet og engageret
 • Dygtig kommunikator med pondus og gennemslagskraft
 • Positiv og fleksibel

Vi tilbyder:

 • En stærk og velfungerende afdeling med stærke relationer og engagerede medarbejdere
 • Et godt arbejdsmiljø og samarbejde med engagerede ledere og medarbejdere
 • Gode muligheder for faglig og personlig sparring og udvikling, herunder relevant uddannelse

Stillingen er på 37 timer pr. uge med tiltrædelse 1. oktober 2022.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomsten mellem Kommunernes Landsforening og den faglige organisation.

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er tirsdag den 16. august 2022.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 18. august i tidsrummet fra 13.30 – 17.00 i mødelokale Marsken, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.

Yderligere oplysninger kan fås hos konstitueret chef Finn Rahbæk Chemnitz på tlf. 21 46 40 54.

Vi ser frem til at modtage en ansøgning fra dig, samt CV og anden relevant dokumentation. Ansøgningen skal fremsendes elektronisk via nedenstående link.
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed