Dæksgaster til sejlads i 5. besætning THETIS klassen.

Joboversigt

  • Udsendt dato
    2. august 2022
  • Udløbsdato
    27. august 2022


Job beskrivelse

Vi søger dæksgaster, der besidder praktiske evner og kan arbejde både selvstændigt og i team.

Om os

THETIS-Klassen har en varieret opgavesammensætning med vægt på suverænitetshævdelse fiskeriinspektion, søredning og anden støtte til det civile samfund. Sejladserne foregår typisk i færøske og grønlandske farvande. Vi kan tilbyde et alsidigt job, tjenesten er stabil og sejlads og frihedsafvikling er nøje planlagt i et fastlagt mønster henover kalenderåret.

Hver besætning sejler i gennemsnit ca. 130 dage om året, herunder øvelser i Norge og Skotland. Den øvrige tid anvendes på kurser, videreuddannelse, vagttjeneste samt afspadsering og ferie.

I vores besætning er vi kendt for et godt arbejdsmiljø – blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone ombord. Alle bidrager til, at det er sjovt at være i vores besætning; vi er professionelle i alt, hvad vi gør, og vi løser ekstraordinære opgaver.

Kort fortalt kan 5 besætnings fokuspunkter sammenfattes til: Trivsel, Fastholdelse og Professionalisme.

Vi meget bevidste om at pleje det gode arbejdsklima, og vi tilstræber at have medarbejderen i fokus blandt andet ved trivselsmøder. Vi efteruddanner gerne i mellemperioder og tilstræber at være redundante på alle poster, hvilket giver større fleksibilitet. Sidst men ikke mindst, er vi professionelle sømænd og søkrigere. Vi stræber efter at være blandt de bedste.

5. besætning har i 2021 gennemført træning med danske og tyske searidere afsluttet ved gennemgang af træning ved den tyske flådes havariskole i Neustadt i 2021.

Besætningerne og enheder i division 11 har basehavn og fast tjenestested i Frederikshavn.

Om stillingen

Din primære opgave bliver at deltage i det daglige arbejde på dækket. Heraf vil en del af opgaven være vedligeholdelse af dæksmateriel og vagttjeneste på broen i form af udkig- og rorgængertjeneste. Derudover vil du være en del af gummibådsbesætning og deltage i håndtering af Sea Hawk helikopter på dækket.

Du vil også have øvrige opgaver i forhold til skibets operative opgaver. Din funktion i skibets operative opgaveløsning vil hovedsageligt være som skytte på TMG og LMG samt i forbindelse med havaritjeneste i form af bl.a. røgdykning og lækstopning.

Om dig

Du skal have gennemført grunduddannelse i Søværnet. Hvis du ikke har gennemført grunduddannelsen i Søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten Hæren eller Flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.

Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i Søværnet, og under de vilkår, som opstår, når platformen bevæger sig i forhold til de vejrforhold, som opleves under sejlads i Nordatlanten.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Du skal være egnet uden begrænsninger til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets banjermester OS Michael Koch Henriksen, 1E11-B5-BM@mil.dk, telefon 30 67 07 55. Alternativt CSG Lars Hoel, SCA-BEM11@mil.dk, telefon 72 85 75 53.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 27. august 2022. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed