Dæksgast til MARIE MILJØ, ved 3. Eskadre

Joboversigt

  • Udsendt dato
    18. november 2022
  • Udløbsdato
    9. januar 2023


Job beskrivelse

Er du dæksgast, og vil du være en del af 3. Eskadre? vil du i givet fald blive en del af et team, som udgør en integreret og uundværlig del af Danmarks beredskab til søs. Du medvirker til at løse samfundsopgaver i lokalområderne i alle danske farvande.

Om os

Enhedens primære opgave er forureningsbekæmpelse. Det vil sige inddæmning og opsamling af olie fra havoverfladen.

METTE MILJØ og MARIE MILJØ er forsvarets primære udrykningsenheder ved sager, hvor der er en potentiel forureningsfare. På en times varsel året rundt er enhederne altid i et højt operativt beredskab. I forbindelse med miljøboardinger i dansk farvand gennemfører enheden disse i samarbejde med MAS-vagten, jurister, det stedlige politi samt søfartsstyrelsen.

Skibets primære opgave er at indgå som første indsatsenhed i relation havmiljøopgaver såsom grundstødninger og olieudslip. Herudover løser skibet øvrige opgaver, som bl.a omfatter suverænitetshævdelse, farvandsovervågning, støtte til andre enheder og støtte til det civile samfund, herunder SAR-beredskabet (search and rescue).

Enheden har 2 besætninger, som hver består af 6 mand. Ud over chefen er der 5 motiverede besætningsmedlemmer med 1 teknikbefalingsmand og 4 marinekonstabler. Kendetegnende for begge besætninger er, at de kender deres opgave og løser den med stor professionalisme.

Udgangspunktet for tjenesten er en vagttørn, hvor man gør tjeneste i en uge ad gangen. Besætningerne er hinandens afløsere, hvorfor man ved sygdom, ferier, kursusvirksomhed mv. lejlighedsvis vil blive kaldt til tjeneste i afspadseringsperioderne.

I den tjenestegørende periode vil man, såfremt skibet ikke sejler, udføre dagligt arbejde ombord, samt være på 1-times varsel døgnet rundt, de dage man ikke har døgnvagt ombord på skibet. Der er altid to mand på vagt, hvorfor man har vagt hver 3. dag i den tjenestegørende periode. Den daglige tjeneste består primært af skibsvedligeholdelse af og evt. sejlads med MARIE MILJØ eller divisionens mindre fartøjer MILJØ 101 og MILJØ 103.

I perioden fra tiltrædelsen til omkring ultimo september 2023 vil stillingen være ud over norm, og perioden anvendes til oplæring, kurser samt eventuelt udlån til divisionens øvrige enheder, hvilket vil bidrage til et mere indgående kendskab til miljøberedskabets samlede opgaveløsning.

Om stillingen

Du vil indgå i et team af specialiserede medarbejdere med hver deres kompetencer og delansvarsområder.
Som dæksgast er du blandt andet med til at sætte og bjærge flydespærringer og øvrigt materiel der anvendes ved olieopsamling.
Du indgår i tørnen som rorgænger/udkik, gummibådsfører og dæksvagten til søs såvel som i basehavn.

Du indgår som en vital del af skibets sikkerhedsorganisation, særligt i skibets havariberedskab som røgdykker.

Herudover vil du indgå i et team, der har ansvaret for den daglige vedligeholdelse og drift MARIE MILJØ samt de små miljøenheder MILJØ 101 og MILJØ 103.

Kvalifikationer
Krav:
– Søværnets basisuddannelse (SBU)
– Røgdykker
– ”Blåt bevis”
– Forsvarets fysiske basiskrav (FFB)

Ønskeligt:
– Speedbådscertifikat
– Kørekort kat. C og C/E
– TAC 814, Begrænset GMDSS, ROC radiocertifikat (eller SRC-certifikat)
– TAC 651, Miljøkursus Specialist
– Tanker Safety, olie-, gas- og kemikalie-tanker

Ud over de almindelige helbredskrav for søværnet:
– godkendt til udkig (normalt syn (ikke farveblind)

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig

Du har gennemført søværnets basisuddannelse eller tilsvarende basisuddannelse.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt, men samtidigt har evnen til at indgå i et samarbejde. Du er grundig i dit arbejde, og du kan se dig selv som en del af en mindre organisation, hvor alle udfylder nøglefunktioner om bord. Det er vigtigt, at du er motiveret og i stand til at arbejde i uformelt miljø, hvor menneskekendskab er en daglig nødvendighed.

Du er omstillingsparat og klar til at tage de udfordringer der ligger i skibets såvel som divisionens nuværende og fremtidige opgaver. Du er initiativrig, har en sund arbejdsmoral, en god portion humor, er socialt anlagt og du er ikke typen, der bare går forbi og tænker: ”nogen burde gøre noget ved det” – DU ER NOGEN.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KL Henrik Staurby Almind på tlf. 41309940/41309942. Alternativt KL Thomas B. de Neergaard på tlf. 41309940/41309943.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 74 eller mail [email protected]

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 9. januar 2023 og samtaler forventes afholdt i uge 2 og 3. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed