Dæksgast til Fregatten PETER WILLEMOES

Joboversigt

  • Udsendt dato
    21. november 2022
  • Udløbsdato
    15. januar 2023


Job beskrivelse

Fregatten PETER WILLEMOES søger en erfaren konstabel/specialist, til dækssektionen ombord.
Som dæksgast på WILM får du mulighed for at indgå i en dynamisk sektion, hvor hverdagen ofte byder på et væld af forskellige opgaver. Du vil i samarbejde med dine kolleager i dækssektionen, få en stor rolle i skibets daglige drift og vedligeholdelse

Om os

Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som sammen med ABSALON-klassen er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

I 2023 er PETER WILLEMOES på beredskab, hvor vi bl.a. skal kunne løse internationale opgaver. De planlagte aktiviteter omfatter derudover bl.a. øvelsesvirksomhed med øvrige NATO-partnere.

På PETER WILLEMOES har vi en stærk kultur ombord, og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret besætning, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd i en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatterne og Søværnet kan.

Om stillingen

Dækssektionen på fregatten PETER WILLEMOES består af 14 konstabler, 1 dæksbefalingsmand, 1 dæksassistent og 1 dæksofficer.

Du vil som en del af dækssektionen blandt andet udføre følgende opgaver:
• Bestride posten som rorgænger og udkig.
• Bestride posten som røgdykker under KLART SKIB.
• Være surringsgast ifm. helikopterflyvning.
• Betjening af ankerspil, tensionsspil og kraner mv.
• Deltage i skibsvedligeholdelse, såsom malerarbejde, vedligeholdelse af tovværk, skibsinventar, dæksmaskineri, havarimateriel og rengøring.
• Deltage i vagttjeneste i og uden for basehavn.
• Deltage i sætning og bjærgning af gummibåd.
• Indgå som forhalergast eller fører ifm. gummibådssejlads.
• Deltage i mønstring af dæksudstyr og forbrugsmateriel.
• Deltage i ombordtagning af forsyninger.
• Deltage i fælles opgaver med andre sektioner ombord.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og dine ønsker. Vi er en blandet skare med forskellige baggrunde, men samlet om en fælles opgave. Vi har et stærkt fælleskab, hvor vi behandler hinanden med respekt og udnytter hinandens evner i arbejdet med at servicere skibet. Vi afsætter tid i hverdagen til velfærd og træning, og har derfor indlagt tid til træning i den daglige tjeneste. Vi har langt hen ad vejen en uformel tone mellem alle medlemmer i sektionen og forsøger aktivt at gøre det spændende, sjovt og givende at møde på arbejde hver dag

Om dig

Du:

• er åben, opsøgende og kan indgå i et omskifteligt miljø.
• er klar til at indgå som et aktivt led i vores sektion.
• møder nye, såvel som vante opgaver, med god energi, grundighed og ærekærhed.
• trives godt i et fleksibelt miljø, hvor du lever tæt sammen med kollegaerne i en til tider hektisk hverdag.
• er innovativ og kreativt tænkende.
• tager ansvar om opgaver og dit tildelte område.

Kvalifikationer

Krav:
• Søværnets basisuddannelse (SBU), alternativt basisuddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet.
• Uddannet på karabin M/96.
• Uddannet røgdykker.

Ønskeligt eller krav om efteruddannelse:
• Erfaring med SAP DEMARS Myndighedsbeholdning.
• TMG.
• LMG.
• Udtjekket rorgænger og udkig.
• Surringsgast.
• Mobile kraner 8-30 tm. med integreret kranbasis.
• Betjening af personlift.
• Faldsikring.
• Gaffeltruck certifikatkursus B.
• Epoxykursus.
• Arbejdsmiljø og -sikkerhed, svejsning/termisk, § 17-kursus.
• Stilladskursus.
• Speedbådsbevis.

Helbredskrav:
• Normalt syn (ikke farveblind).
• Egnet til røgdykning.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte DKB SG Morten Jørgensen tlf.: 22 80 80 49 eller mail [email protected]

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail [email protected]

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. januar 2023 og samtaler forventes afholdt uge 3 og 4. Stillingen er til besættelse 1. marts 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed