Dæksgast til 8. Besætning ombord på Rota, Diana-kl.

Joboversigt

  • Udsendt dato
    18. november 2022
  • Udløbsdato
    12. december 2022


Job beskrivelse

Er du frisk på nye udfordringer? Har du mod på at løse praktiske opgaver på dækket ombord på et af Søværnets patruljeskibe, så har vi jobbet til dig i 8. Besætning på ROTA af DIANA-klassen.

Om os

DIANA-klassen, som er en del af 3. Eskadre, udgør Søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs, som styres fra Forsvarskommandoens Operationscenter. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.

Vi er 12 mand ombord på ROTA, der i fællesskab har en bred opgaveportefølje indenfor farvandsovervågningen. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken i tæt samarbejde med det maritime overvågningscenter, samt levering af flydespærring til forureningsbekæmpelse til søs, assistance til politi og SKAT samt øvelser med andre af Søværnets enheder og myndigheder.
Vi ønsker at videreudvikle vores besætning og netop derfor er denne stilling ledig, da vores nuværende har fundet ny stilling i divisionen

Vi er en besætning, som vægter det sociale sammenhold højt, på tværs af tjenestegrene og rang. Du værdsætter professionalisme, og trives godt blandt en moden besætning, som i høj grad er selvkørende, og med stor erfaring, som de gerne deler med dig. Det er en stor fordel hvis du har humor, også den ”sorte” da gennemsnitsalderen om bord ligger i den høje ende. Vi er een stor familie når vi er på patrulje, på godt og ondt. Vi får fantastisk mad, og humøret er generelt meget højt.

ROTA har basehavn i Korsør.

Om stillingen

Dæksgaster ombord på ROTA udfører en bred vifte af opgaver i den daglige tjeneste.
Dette indebærer, at man deltager i dæksarbejde, gummibådssejlads, våbenvedligeholdelse, rengøring, indsats ved eks. brand og havari i eget eller andre skibe. Du vil være en del af det personel, som indgår i vagten på broen som rorgænger og udkig. Du vil under din tjeneste på broen også skulle anvende elektroniske apparater, som er en stor hjælp i forhold til overvågning af den øvrige skibstrafik.

Ved siden af den sejlende tjeneste som strækker sig over ca. 130 sejldage om året, vil du være en del af et vagthold på flådestation Korsør, som fører tilsyn med skibene i havn. 8. Besætning bemander skibsgruppevagten ca. 40 dage pr. år.

Om dig

Du skal have gennemført en grunduddannelse i Søværnet. Hvis du ikke har gennemført en grunduddannelse i Søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten Hæren eller Flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.
Det er endvidere ønskeligt at du har TMG-uddannelsen, er uddannet røgdykker og har speedbådsbevis, gerne water-jet. Du kommer til at være en del af en sammentømret besætning med mange års erfaring. Der ligger en fast sejl/vagt-plan for et år af gangen.
Du er energisk, effektiv og har et godt humør. Desuden forventer vi, at du er i stand til at løse opgaver selvstændigt, men også har evnen til at indgå i et team.

Vi vægter samarbejde, fleksibilitet og omstillingsparathed højt, da det ofte er en omskiftelig hverdag som til tider kan være lidt hektisk.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til OS Klaus Rimpler på telefon 23107675.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 74 eller mail [email protected]

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 12. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed