Dækmontør, ufaglært, til Garnisonsværksted Holstebro

Joboversigt

  • Udsendt dato
    21. november 2022
  • Udløbsdato
    3. januar 2023


Job beskrivelse

Ønsker du at arbejde med køretøjer og kan lide at få beskidte hænder? Så er din fremtid måske hos os.

Om os

Vedligeholdelsesområde Vest er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land. Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder i Aalborg, Skive, Holstebro, Varde og Oksbøl og består samlet set af 300 medarbejdere.

Garnisonsværkstedet på Holstebro Kaserne er organisatorisk underlagt Vedligeholdelsesområde Vest, som er hjemmehørende i Aalborg.

Garnisonsværkstedet er stedet, hvor alle omkringliggende enheder afleverer køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn. Derfor har vi mange varierende opgaver.

Vi tilstræber et højt fagligt niveau, både som faglige og som soldater. Vi lægger vægt på at opretholde et godt samarbejde med de enheder, vi støtter, således at de har deres materiel og køretøjer til rådighed i størst muligt omfang.

Vi løser stillede opgaver med en høj grad af kvalitet. Faglig stolthed, personlig fleksibilitet og omstillingsparathed er helt nødvendige discipliner i hverdagen.

Vi vægter kvalitet, overholdelse af aftaler, arbejdsmiljø samt personlig udvikling højt.

Om stillingen

Du skal arbejde tæt sammen med sektionsføreren i reparationssektionen (hjulkøretøjsværkstedet), som er uddannet mekaniker.

Dine primære arbejdsopgaver vil være dækudskiftning, lapning af dæk/slanger, brugereftersyn (1-4), smøring og olieskift på delingens egne køretøjer, opfyldning af forbrugsreoler, transportopgaver samt forfaldende arbejde på værkstedet.

Du skal forvente skydebanedage og feltdage som en helt naturlig del af tjenesten.

Om dig

Du har en høj faglighed i din opgaveløsning, og du sætter en ære i at udføre et arbejde af høj kvalitet. Som montør ved du, at det er vanskeligt at vide, hvad arbejdsugen bringer. Derfor ved du også, at det stort set altid haster med at få køretøjet tilbage til brugeren hurtigst muligt – så fleksibilitet i din tankegang og din indstilling til service, er et afgørende parameter for at få succes i jobbet.

Du skal være udnævnt konstabel. Du skal som minimum have kørekort kategori B. Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori C-E samt har montørkursus, ellers vil oplæring som montør ske internt.

Det er ønskeligt, at du har kendskab til myndighedsbeholdning, da vi sideløbende med dit virke som dækmand gerne vil bruge dig som garnisonsværkstedets lokale forsyner.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Garnisonsværksted Holstebro, Holstebro kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende værkstedsleder SSG Lars Witt på telefon 72837731 eller 29640611.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail [email protected]

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 3. januar 2023. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er ledig og skal besættes snarest muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed