Cyber Security Risk Manager til afdelingen for Cybersikkerhed hos Forsvarets Koncern-it (KAKI)

Joboversigt

  • Udsendt dato
    23. september 2022
  • Udløbsdato
    10. oktober 2022


Job beskrivelse

Har du lyst til at arbejde med risikostyring? Har du erfaring fra komplekse teknologiløsninger?
Du kan være officer eller ansat uden for koncernen!
Vil du være en afgørende forskel for forsvarets it-sikkerhed, så har vi jobbet til dig som Cyber Security Risk Manager i en helt ny afdelingen for Cybersikkerhed i Forsvarets Koncern-it.

Om os

Afdelingen for Cybersikkerhed har en mission om, at sikre cybersikkerheden i vores it-projekter, infrastruktur og systemer, så vores kolleger i resten af Forsvarsministeriets Koncern kan arbejde og operere sikkert i det digitale domæne.

Afdelingen er nyligt oprettet og kombinerer CISO, GRC og operativ sikkerhed for mere effektivt at bistå de kolleger, vi støtter og rådgiver; men nu mangler vi dig.
Du skal være med til at definere vores arbejdskultur og fællesskab. Vi er startet op med en uformel og humoristisk tone, har masser af energi, udviser en høj grad af fleksibilitet for at få tingene til at lykkes, og vi sætter stor pris på hinanden og på vores forskellige baggrunde, personligheder og erfaringsgrundlag.

Vi kommer også til at sætte stor pris på dig.

Chefen for afdelingen for Cybersikkerhed, Boris Russel, fortæller: ”Cyber- og informationssikkerhedsarbejdet i Koncern it er helt essentielt for at sikre hele Forsvarsministeriets virke, både administrativt og operativt, i alle situationer under fred, krise og krig. Opbygning af afdelingen for Cybersikkerhed er et nøgleelement i at opnå dette.”

Om stillingen

Som vores nye Cyber Security Risk Manager er du en af drivkræfterne bag en styrket cyber- og informationssikkerhed for hele Forsvarsministeriets organisation. Et område som er strategisk vigtigt og højt prioritereret, og dit arbejde gør derfor en væsentlig forskel for soldaterne og deres sikkerhed i felten – uanset om de er i Danmark eller på missioner i udlandet.

Du indgår i sektionen for Governance, Risk og Compliance (GRC) i afdelingen for Cybersikkerhed ved Forsvarsministeriets Koncern it og et team bestående af sikkerhedsspecialister, cyber risk managers og GDPR-specialister. Derudover får du en række ligesindede Information Security Managers fra hele Forsvarsministeriets område som kollegaer, hvor man flittigt bruger hinanden til sparring.

Dine ansvarsområder og primære opgaver bliver også at:

• Du skal støtte og rådgive vores kolleger i at risikovurdere vores it, samtidig med at du også kommer til at gennemgå risikovurderingerne af de enkelte projekter og systemer i drift.
• Du vil også komme til at koordinere indsatsen med risikostyring ind imod Center for Cybersikkerhed og Forsvarets Efterretningstjeneste samt medvirke til fornyelse og forbedringer af vores riskovurderingsmetoder.
• Samarbejde tæt med dine kollegaer i Koncern it for at styrke cybersikkerhed for sikkerhedsspecialister, arkitekter og GDPR-specialister.
• Bidrage til undervisning og vidensdeling i Koncern-it på cyber- og informationssikkerhedsområdet.
• Kommunikere præcist, indsigtsfuldt og med høj faglighed til beslutningstagere – både i skrift og tale.

Der indgår ikke en vagtordning i stillingen.

Vi tilbyder, at;

• Spændende arbejde i helt unikke miljøer og sammenhænge, som du ikke finder andre steder. Det inkluderer bl.a. klassificerede systemer og platforme samt tilhørende processer.
• Du får et stort ansvar og er tæt på beslutningerne, gennem din viden om cyber- og informationssikkerhed.
• At du gør en konkret forskel for alle vores kollegaer ved at sikre Forsvarets – og vores kollegaers informationer – på både kort og lang sigt. Bliv én af dem, der beskytter dem, der beskytter Danmark!
• At du bliver en del af en dedikeret cyber- og informationssikkerhedsorganisation der vokser og har store ambitioner.
• Løbende videreuddannelse og kurser. Det du ikke ved, sørger vi for du får at vide!
• Fleksibilitet til at kombinere et spændende arbejdsliv med privat- og familieliv.

Bliv en del af et stort sikkerhedsnetværk i koncern it samt hos koncernens cyber- og informationssikkerhedsdivision (CID) der tæller 60+ kollegaer på tværs af koncernen.

Om dig

Din uddannelsesbaggrund er ikke det vigtigste. Men det er vigtigt, at du har kompetencerne og har vist resultater fra lignende opgaver. Det kan være i arbejdet med at sikre og/eller optimere komplekse teknologiløsninger såsom kommunikationsnetværk, it-drift og –infrastruktur, software- eller applikationsudvikling o. lign.

Hvis ikke du er specialist inden for risikostyring og –vurdering, sørger vi for det, gennem strukturerede uddannelsesprogrammer.

Er du kaptajn/kaptajnløjtnant eller major/orlogskaptajn, ser vi dig også gerne søge, og vil hjælpe dig med videreuddannelse – herunder MMS, hvis det er dit ønske.
Er du fx erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant og i færd med at gennemføre en uddannelse på niveauet, dvs. optaget og igang med et MMS forløb, så vil du i det tilfælde blive ansat i stillingen, mod at der indgås en uddannelsesaftale.

Da du også forventes at være den, der på sigt, har overblikket over udeståender på risikovurderinger og i Koncern it’s risikohåndteringsplaner, er struktur og et skarpt blik for detaljer en forudsætning for at lykkes i jobbet. Til gengæld kan vi love dig et spændende og indholdsrigt job med masser af dedikerede kolleger.

Det er dog en forudsætning for at lykkedes i jobbet som Cyber Security Risk Manager, at du er klar til at yde støtte og rådgivning, når vores kolleger har brug for sparring. Derfor vægter vi også højt, at du er løsningsorienteret, serviceminded og kan bevare overblikket og roen i situationer, hvor der er meget på spil for dine kolleger i Koncern-IT og i resten af Forsvaret.

Du er en holdspiller, der med din praktiske, detaljeorienterede og systematiske tilgang til IT kan få de mange forskellige processer og sikkerhedskrav til at gå op i en højere enhed.

Da vi er ved at etablere afdelingen, trives du i et agilt miljø, hvor vi hjælper hinanden med at løse opgaverne hurtigt og effektivt og hvor vi sammen har ansvaret for at løfte sikkerhedsniveauet til et passende højt niveau for koncernen. Du vil få et stort plus hos os andre, hvis du har humor, har sjove hobbyer, gider hænge ud med os andre i ny og næ og er rimelig udadvendt.

Det vil derfor være en fordel, hvis du har erfaring med it-teknisk Risk Management fra tidligere jobs, er serviceminded, stærk kommunikativt og trives med at arbejde tæt sammen med andre mennesker.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er i opslag som både civil og som militær (officer).
Som militær (officer) besættes Stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling, så hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er indtil videre Hvidovre.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontakte afdelingschef Boris Russel på telefon 2489 3535.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2022.
Ansøgningsfristen er den 10. oktober 2022 og vi forventer at holde samtaler løbende.

Du søger via linket. For at kunne komme i betragtning, anmodes du om at vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis samt evt. FOKUS.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM KAPACITETSANSVARLIG KONCERN IT
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Ca. 300 af FMI’s 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Hvidovre.

Kapacitetsansvarlig Koncern IT (KAKI) er en division under FMI, som driver, vedligeholder og udvikler koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer. Endvidere driver og udvikler KAKI koncernens SAP-applikation DeMars. KAKI forestår desuden koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring samt sikkerhed og kvalitetsstyring mv. inden for informatikområdet for hele koncernen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed