CLO søger klasse- og taktiklærere ved Føringskursuselementet

Joboversigt

  • Udsendt dato
    18. november 2022
  • Udløbsdato
    7. december 2022


Job beskrivelse

Har du lysten – og evnerne – til at tage ansvar for videreuddannelsen af Hærens linjeofficerer, er dette stillingen for dig!

Omdrejningspunktet for Føringskursuselementet er helt grundlæggende: Taktik, doktrin og stabsarbejde, men gennem dit virke som klasselærer, vil du også have en enestående mulighed for at påvirke fremtidens stabsofficerer og kompagnichefer ledelsesmæssigt.

Er ovenstående en rolle, du kan se dig selv i, så læs endelig videre.

Om os

Føringskursuselementet hører under Center for Landmilitære Operationer (CLO) ved Forsvarsakademiet og gør til dagligt tjeneste på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot.

Elementet består af 17 medarbejdere; en elementleder (major), fire klasse- og taktiklærer (majorer) – hvor du kan blive den ene -, en lærer ildstøtte (major) og 8 kaptajner fordelt på tre taktiklærere og tjenestegrensspecialer (IG, LOG, FØST og TAK-E), og en seniorsergent og simulationshjælper, som varetager driften af simulationscenteret.

Elementet er ansvarligt for udvikling, planlægning og gennemførelse af Føringskursus for såvel linjeofficerer som personel af reserven. Vi spiller derfor en afgørende rolle i udviklingen og prægningen af Hærens kommende stabsofficerer.

Dagligdagen er centreret omkring udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning. Vores fokus er uddannelse inden for taktiske overvejelser, stabsarbejde samt føring af bataljoner og brigader i kamp.

Du kommer derfor til at indgå et fagligt og socialt fællesskab, hvor vi dagligt drøfter doktrin og taktik på baggrund af Hærens reglementer. De gør vi for, sammen og på den bedste måde, at kunne tilrettelægge og gennemføre spændende og udfordrende undervisning af vores officerskollegaer.

Du kommer til at indgå i et fællesskab, hvor vi ikke blot siger, at vi har fokus på trivsel og balancen mellem fritid/familie og arbejde, men også lægger handling bag. Der er til stadighed fokus på den gensidige fleksibilitet, og du får kollegaer, som er gode til at ”dække ind” ved behov.
Du skal dog påregne ca. 12-14 ”lange dage” (0800-2100) om året i forbindelse med føringsøvelser, hvor der typisk vil være behov for alle.

Om stillingen

Din primære opgave vil være at varetage planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen i militære operationer, og herunder også virke som klasse- og primær taktiklærer i en af klasserne på Føringskursus. Her vil du være en af de drivende kræfter i kursisternes professionelle og ledelsesmæssige udvikling.

Du vil desuden kunne blive involveret i diverse udviklingsprojekter, som foregår i rammen af Føringskursus. Det kunne være videreudvikling af føringsøvelser, scenarier, taktiske beslutningstagningsøvelser/-spil og andet med relation til doktrinuddannelse.

Kursisterne er primært premierløjtnanter fra Hæren med ca. 3-5 års tjenesteerfaring efter officersgrunduddannelsen. Som noget relativt nyt optages også erfarne befalingsmænd af chef- og seniorsergentgruppen, som gør tjeneste i stillinger, hvor kursus kan nyttiggøres, eller som på sigt ønsker at blive ’late entry’ officerer.

Til stillingen kan det blive aktuelt med en designering i G5/MND(N), hvortil du forventes at skulle forrette tjeneste i op til 20 dage om året.

Om dig

Du er major og har gennemført Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) eller tilsvarende udenlandsk kursus. Alternativt er du kaptajn (eller major) med erfaring fra enten operativ tjeneste på bataljons- og brigadeniveau eller som underviser på tilsvarende niveauer, og du er optaget på eller i gang med OFU. Du vil således kunne ansættes på en uddannelsesaftale.

Der lægges vægt på, at du – naturligvis – har en interesse for områderne taktik, doktrin og føring, og fortsat ønsker at udvikle dig indenfor dette, da disse er vores kerneområder. Derfor ses en indtræden på OFU i efteråret ikke som en ulempe i stillingen, på trods af det medfølgende fravær, tværtimod.

Du bør være i besiddelse af gode pædagogiske og ledelsesmæssige evner, da du skal undervise en differentieret gruppe af linjeofficerer og befalingsmænd med forskellige erfaringer og uddannelsesbaggrunde. I den forbindelse har du også en interesse i at medvirke til at udvikle og forny undervisningen således, at den kan bygge bro til praksisfeltet.

I forhold til FOKUS kompetencer er en fordel, hvis du er velbedømt inden for udfaldsrummet ”Relationer”, da motivere og udvikle andre – med fokus på eleverne – er en stor del af jobbet. Samarbejde og kommunikation er ligeledes væsentlige kompetencer, da der er et stort behov for at de forskellige dele af elementet – holdfører, taktik, efterretning og specialer – alle spiller sammen.

Naturligvis er din faglighed – inden for taktik og doktrin – også i centrum, men – som anført ovenfor – er der behov for, at du er helhedsorienteret, da det er den samlede pakke, der er med til at skabe værdi for eleven og Hæren.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af Føringskursuselementet, major Henrik T. Gildberg på mail: FAK-IMO-LO21 eller mobil 40139353.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Stillingen er til besættelse fra 1. januar 2023 eller derefter. Ansøgningsfrist er 7. december. Samtaler gennemføres umiddelbart derefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed