Chef for Kvalitetssektionen ved Vedligeholdelsesafdeling LUFT

Joboversigt

  • Udsendt dato
    23. september 2022
  • Udløbsdato
    11. oktober 2022


Job beskrivelse

Vil du være med til at lede en af Danmarks største flytekniske organisationer? Er du major med baggrund i flyindustrien, tekniker eller ingeniør og med et godt kendskab til uddannelsesvirksomhed, kvalitetsledelses- og styringssystemer? Eller har du mod på at blive udfordret indenfor området?
Så skal vi have en dialog om et fremtidigt samarbejde.

Om os

Vedligeholdelsesafdeling LUFT (VA LUFT) er organiseret under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. VA LUFT har to flyværksteder beliggende på de to flyvestationer Karup og Aalborg, en flyteknisk uddannelseseskadrille på Flyvestation Karup, en koordinationssektion i Brabrand samt en kvalitetssektion, som du vil blive chef for.

Kvalitetssektionen har ansvaret for kvalitetssystemerne, der overvåger overensstemmelse med gældende standarder og procedurer i produktionen ved henholdsvis Vedligeholdelsesområde Karup (VO KAR) og Vedligeholdelsesområde Aalborg (VO AAL) og understøtter rapportering af afvigelser, herunder kvalitetsinspektioner på luftdygtighedskritisk vedligeholdelse og intern audit, hvor systemansvaret er placeret ved VO KAR og VO AAL.

Kvalitetssektionen støtter øvrige kvalitetsfunktioner ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og bidrager til drift, udvikling og vedligehold af relevante ledelsessystemer.

Sektionen består af to kvalitetselementer, hvor det ene element er fysisk placeret på Flyvestation Karup, og det andet element er fysisk placeret på Flyvestation Aalborg.

Om stillingen

Du indgår i VA LUFT ledelse bestående af en oberstløjtnant samt 5 majorer.

I stillingen skal du være den nominerede EASA Form 4 godkendte Quality Manager for Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes civile Part 145 og 147 certificeringer samt den tilsvarende position i den militære DKMAR 145 og 147.

Som Quality Manager skal du være garanten for kvalitetsledelsessystemernes vedblivende overensstemmelse med gældende standarder, og du har derfor løbende kommunikation med eksterne myndigheder, akkrediterende og certificerende organer. DKMAR er i sin helhed under implementering i forsvaret, og du vil derfor kunne påvirke udviklingen indenfor området.

Din opgaveportefølje indeholder drift, udvikling og vedligeholdelse af procedurer for audit, inspektion, træning, analyse af eksamensresultater og uddannelsesforløb, kompetenceafklaring og autorisation.
Desuden bidrager kvalitetssektionen til den generelle drift i enhederne, udvikling og vedligeholdelse af kvalitetsledelsessystemets procedurer og støtter enhedernes koordination og behandling af afvigelser og reklamationer.

Kvalitetssektion Luft bidrager ligeledes til udvikling og overvågning af Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes overordnede certificerede ledelsessystemer iht. ISO 9001 og OHSAS 18001.

Du er i besiddelse af et kørekort til bil.

Selvom dit faste tjenestested er i Karup, så vil det være muligt for dig at arbejde fra Aarhus og Aalborg, hvis det passer bedre ind i planlægningen.

Om dig

Du har gerne en uddannelsesbaggrund inden for flyteknik eller en relevant ingeniørbaggrund med optimalt set fem års erfaring fra praktisk og administrativt arbejde i flyvedligeholdelse. Vi ser gerne, at du har et indgående kendskab til EASA Part 66, 145 og 147 og har et generelt kendskab til EASA Part M og 21 samt ICAO.

Desuden har du helst et indgående kendskab til kvalitetsledelses-, styrings- og sikringssystemer og optimalt set uddannelse og auditerfaring som Lead Auditor.
Det er ønskeligt, at du har erfaring inden for tilsvarende EASA Form 4 godkendte ledelsesfunktioner og gerne undervisningserfaring inden for flyteknisk grunduddannelse eller efteruddannelse.

Som person er du nysgerrig, modig, viljestærk og positiv. Du arbejder selvstændigt og har gode analytiske kompetencer. Du besidder gode lederevner, og du formår at skabe gode resultater og fremdrift sammen med andre.
Du kommunikerer klart i skrift og tale på dansk og engelsk.

Du får en spændende hverdag med muligheder for udvikling i et nært samarbejde med den øvrige ledelse af Vedligeholdelsesafdeling Luft. Du får den nødvendige introduktion til opgaverne samt relevant efteruddannelse.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

Dit faste tjenestested er Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Finn Christensen på telefon 2249 7490.
Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon 7281 9172.

Ansøgningsfristen er den 11. oktober 2022.
Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Ansættelse gerne pr. 1. december 2022 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed