Chef for Drift- og Struktursektionen i Center for Service ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Joboversigt

  • Udsendt dato
    21. november 2022
  • Udløbsdato
    4. december 2022


Job beskrivelse

Er du klar til at lede en sektion med dygtige medarbejdere og besidder du en høj faglighed, samt trives du med at yde god service særlig indenfor tidsstyring, struktur og personaledrift.

Så er jobbet som chef for Drift- og Struktursektionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse måske noget for dig.

Om os

Drift- og struktursektionen indgår som en af fem sektioner i Center for service under Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) i Ballerup. Sektionen varetager en bred vifte af opgaver til støtte for medarbejderne i Personalestyrelsen, samt løser opgaver inden for tidsstyring og struktur for andre styrelser og myndigheder. Opgaverne i sektionen er HR relaterede til sikkerhed, reception, omstilling, materiel, struktur m.v.

Sektionen består af en sektionschef samt 18 medarbejdere, heraf syv i Karup, som arbejder tæt sammen med de øvrige centre i FPS og partnerne inden for etablissement og IT. Det er sektionens målsætning at yde god service og medvirke til, at alle medarbejdere og chefer i FPS har gode rammer for deres arbejde, samt vores gæster bliver godt modtaget.

Drift- og Struktursektionen indgår i Center for service, der løser opgaver for hele koncernen inden for områderne HR Service, SAP HR, herunder tidsstyring, samt centralt placerede administrative opgaver som tidsadministration, ID-kort, fornyelse af sikkerhedsgodkendelser, hæderstegn, dekoreringer og diplomer.

Centeret varetager i øvrigt opgaver på tværs af Personalestyrelsen inden for indkøb, økonomiforvaltning, IT, sikkerhed, persondata samt proceskortlægning og optimering.

Centret består af 75 dygtige civile og militære medarbejdere, og er organiseret i fem underliggende sektioner; Indkøbssektionen, Drift- og struktursektionen, Produktionssektionen, SAP HR-Udvikling og Supportsektionen, samt HR-service. Hertil indgår en projektchef og to kontorer med partnere inden for økonomi samt cyber- og informationssikkerhed.

Vi vægter trivsel/arbejdsglæde, samarbejde og faglighed meget højt, da vi tror på, at det skaber et godt grundlag for at løse vores opgaver til gavn for Personalestyrelsen og ministerområdets myndigheder. I centret er der fleksibilitet til at aftale hjemmearbejde en eller flere dage om ugen.

Om stillingen

Du bliver chef for Drift- og Struktursektionen med personaleansvar for sektionens 18 medarbejdere, hvoraf syv arbejder i Karup.

Du får ansvaret for sektionens samlede opgaveportefølje og tilhørende budget.

Du vil være ansvarlig for, at sektionen løser sine opgaver, samt leverer drift og service på et højt niveau, både i Personalestyrelsen og overfor de øvrige myndigheder sektionen støtter.

Du skal kunne udvikle og drive nye tiltag, der medvirker til at forbedre og styrke den service som sektionen og centeret yder.

Du skal kunne samarbejde med og vejlede de øvrige centre i FPS, samt de myndigheder sektionen støtter med tidsadminstration og struktur. Din hverdag vil således være præget af tæt dialog med ledelsen og medarbejdere på tværs af styrelsen, heriblandt Lokalt IT støtteelement og Etablissementspartner fra Ejendomsstyrelsen.

Du kommer til at indgå i kredsen af sektionschefer i Center for service med reference til en kontorchef. Du skal også være indstillet på at løse opgaver og refere til de øvrige chefer i centeret.

Om dig

Du er chefsergent med stor erfaring inden for administration og drift af personelområdet. Du har et indgående kendskab til tidsadministration og organisationsstruktur i Demars, samt flair for processer og procedurer, der fremmer en effektiv opgaveløsning.

Du har har lyst til at lede og motivere dine medarbejdere og kan skabe trivsel og arbejdsglæde i en ofte travl hverdag. Du har lyst til og gerne erfaring med distanceledelse og formår at skabe følgeskab for alle dine medarbejdere.

Du er god til at lytte og klar til at gå i dialog med medarbejdere og samarbejdspartnere for derigennem at få løst opgaverne effektivt.

Du kan formulere dig klart i skrift og tale.

Du behersker officepakken og har et stort kendskab til Demars og SAP, samt de øvrige stabsstøttesystemer inden for ministerområdet.

Du er ambitiøs og ærekær omkring dit arbejde. Du har lyst til at udvikle og er en holdspiller, der går op i at skabe og vedligeholde gode relationer.

Det er en fordel, hvis du arbejder eller tidligere har arbejdet i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Vi tilbyder en spændende stilling på en arbejdsplads med fagligt dygtige, engagerede og gode kollegaer og rig mulighed for sparring.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef, oberstløjtnant Gorm Egebjerg Kristensen på telefon 32 66 50 11.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail [email protected]

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. december 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 49. Stillingen er til besættelse den 1. marts 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nog-le helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder – også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.

Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed