Center for Forebyggelse og Rehabilitering i Gentofte Kommune søger fysioterapeuter.

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  13. september 2023
 • Udløbsdato
  2. november 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

Center for Forebyggelse og Rehabilitering i Gentofte Kommune søger fysioterapeuter.

Om du er nyuddannet eller terapeut med erfaring, så søger vi dig, der brænder for rehabilitering og tværfaglighed i opgaveløsningen. VI har både et vikariat året ud og en fast stilling.

Vores borgergrupper i Team Multisygdomme og Funktionsnedsættelser rummer gruppen af geriatriske borgere, der ofte har et blandet sygdomsbillede, og ny-opererede borgere med behov for rehabilitering i den første tid efter operationen.

Center for Forebyggelse og Rehabilitering i Gentofte Kommune har 84 pladser og tager imod borgere med komplekse problemstillinger, der har behov for genoptræning. Rehabiliteringen har et tværfagligt udgangspunkt i opgaveløsningen, men de enkelte faggrupper løser selvstændige monofaglige specifikke opgaver.

Gentofte Kommunes vision “Sammen om borgeren” har medført, at når du vælger os, træder du ind i en organisation, der i øjeblikket gennemgår en forandrings- og udviklingsproces. Vi er ved at organisere os i tværfaglige teams, der arbejder rehabiliterende med borgeren i centrum. Teamet kommer til at bestå af sygeplejersker, social-og-sundhedsassistenter. social-og -sundhedshjælpere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Derudover er der en udviklingsneuropædagog ansat, som også kan inddrages i rehabiliteringsforløbet.

Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor vi har fokus på at hjælpe hinanden, og hvor vi føler os som et hold, der sammen sætter borgernes ressourcer i spil på den bedst tænkelige måde. Vi gør det i en ramme, hvor humor, fællesskab og omsorg for hinanden er fællesnævner i hverdagen.

Vi arbejder ud fra overbevisningen om, at alle mennesker har lige adgang til rehabiliterende indsatser. Med lige adgang mener vi, at det er den enkelte borgers behov, som er styrende for indsatserne (Hvidbogen i Rehabilitering, 2022).

Definitionen af rehabilitering i Danmark er følgende:

”Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og / eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation” (Hvidbogen, 2022).

Ledelsen og medarbejderne arbejder i øjeblikket sammen i arbejdsgrupper på at definere de forskellige faglige roller og faggruppernes ansvar for opgaveløsningen. Du vil få medindflydelse på denne proces og dermed være med til at kvalificere arbejdet.

Ambitionsniveauet for rehabiliteringen sættes højt. Derfor iværksættes tiltag, således at alle dine faglige kompetencer, du må have erhvervet dig i dit arbejdsliv, sættes i spil for at vi sammen yder den bedste rehabilitering.

Vi ønsker et Rehabiliteringsområde hvor:

 • Alle faggrupper videndeler og deltager i at nå borgernes mål
 • Alle faggrupper løfter fælles opgaver i teamet
 • De enkelte faggrupper løser specialiserede opgaver inden for eget praksisfelt

Vi ønsker og forventer, at du som fysioterapeut bidrager med:

 • De faglige refleksioner du gør dig, når du ved din individuelle undersøgelse og i den rehabiliterende tværfaglige samtale sammen med borger og samarbejdspartnere sætter mål for rehabiliteringsopholdet sammen med borgeren.
 • Er med til at skabe struktur for borgeren i dagligdagen og med til at strukturere borgerens forløb
 • Dine kompetencer omkring inddragelse af borger i aktiviteter, som kan understøtte træningsmålet og motivere borger i at opnå det. F.eks. motivere til selvtræning, deltage i hverdagsaktiviteter såsom bære sit service ud, rede sin sng m.m.
 • Dine samarbejdsevner med kollegaer ved undervisningssituationer i f.eks. lejring og forflytning
 • Dine samarbejdsevner ved inddragelse af borger og dennes pårørende / selvvalgte netværk i rehabiliteringsforløbet
 • At se muligheder og løsninger – også i de meget komplekse forløb

Vi tilbyder:

 • En grundig onboarding til dine arbejdsopgaver og til vores arbejdsplads
 • Fokus på faglig udvikling/ sparring, trivsel og læring
 • Et arbejdsmiljø med mulighed for at bringe ideer og tanker i spil
 • At du bliver en del af et engageret kollegateam med stærke faglige kompetencer, og et indbyrdes samarbejde, der er præget af gensidig tillid og omsorg for hinanden

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, hvor du skriver lidt om, hvorfor rehabilitering står dit hjerte nært i dit arbejdsliv.

Ønsker du nærmere uddybning af, hvad det er vi søger, eller du vil se stedet inden du sender din ansøgning, er du velkommen til efter aftale at komme og besøge os til en uforpligtende snak.

Gentofte Kommune er der en politik om, at der ved ansættelse skal forevises straffeattest.

Ønsker du yderligere information så kontakt

Teamleder Susanne Fagerberg

Mobil nr. 91174184

E-mail: [email protected]

Eller

Teamleder Vilanka Andersen

Mobil.nr 21290898

E-mail: [email protected]

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed