Bygningsstyrelsen søger IKT-koordinator til Center for Byggeri

Joboversigt

 • Udsendt dato
  5. august 2022
 • Udløbsdato
  29. august 2022


Job beskrivelse

Mener du også, at digital projektering og BIM kan styrke gennemførelsen af byggeprojekter? Vil du være med til at sikre høj kvalitet gennem digitale værktøjer hos en af landets største offentlige bygherrer? Så er det måske dig vi søger.

I Bygningsstyrelsen har vi fokus på at højne kvalitet i projektering og udførsel ved standardiseret anvendelse af systemer og systematisk granskning af BIM modeller og projektmateriale. Vi har derfor brug for en IKT-koordinator, der har lyst til at bidrage til at få data, systemer og standarder til at understøtte god projektgennemførsel gennem alle byggeriets faser.

Hos os bliver du en del af et stærkt fagligt miljø, hvor vi samarbejder og sparrer for at finde de bedste løsninger for organisationen og for vores kunder. Vi mener at faglig og personlig udvikling er vigtig, og derfor sørger vi for, at du løbende kan udvikle dig med nye spændende opgaver, og at du får god mulighed for at præge dine arbejdsopgaver.

Dine opgaver
Som vores IKT-koordinator vil du i samarbejde med projektledere, rådgivere og entreprenører være med til at rammesætte gode processer for projektgennemførsel. Du vil også skulle løse selvstændige arbejdsopgaver i form af granskning af rådgivere og entreprenørers projektmateriale, samt arbejde med diverse forskellige softwaresystemer, hvor du vil være med til at opsætte standarder og projekttilpasninger. Dine opgaver vil være varierende og blandt andet dække over:

 • Udarbejdelse af IKT-specifikationer
 • Kvalitetssikring/granskning af rådgivers projektmateriale, herunder konsistens- og kollisionskontroller af digitale bygningsmodeller og granskning af øvrig projektdokumentation
 • Kvalitetssikring/granskning af entreprenør og rådgivers digitale aflevering
 • Supportere interne projektledere – daglige ad hoc opgaver ifm. IKT-ledelsen på vores mange projekter
 • Intern implementering af IKT – herunder implementering af IT-systemer, standarder og arbejdsmetoder
 • Dialog med rådgivere, kunder, entreprenører og interne projektledere

Hvem er du?
Du har en uddannelsesmæssig baggrund som bygningskonstruktør eller ingeniør, men det kan også være noget helt tredje, som har givet dig gode forudsætninger for at varetage rollen som IKT-koordinator. Du kan have et par års erfaring, men du vil også komme i betragtning som nyuddannet.
For os er det vigtigt, at du er i stand til at hæve blikket og identificere fællesmængden af udfordringer og muligheder og sørge for at standarder, systemer og processer anvendes til at højne kvaliteten af byggeprojekterne. Derudover ønsker vi os, at du via tidligere ansættelser eller fra din uddannelse har tilegnet dig kompetencer inden for projektering med digitale bygningsmodeller og IKT samt at du har interesse for digitalt byggeri.

I rollen som IKT-koordinator samarbejder du både med kolleger internt i styrelsen og med eksterne samarbejdspartnere såsom entreprenører og rådgivere. Derfor lægger vi også vægt på, at du kan levere tydelige budskaber både skriftligt og mundtligt, samt at du arbejder struktureret og er udadvendt.

Kvalitetssikringsteamet
Opgaven omkring udvikling og implementering af IKT er placeret i Bygningsstyrelsens interne kvalitetssikringsteam (KS-team), hvor tre IKT-specialister udarbejder nye tiltag og udbreder den generelle forståelse for området. KS-teamet er en del af en planlægningsfunktion, som er en tværgående enhed på ca. 26 medarbejdere, der understøtter styrelsens byggeprojekter på udvalgte specialeområder. Vi er forankret i Center for Byggeri, som varetager nybyggeri, moderniseringer, bygningsvedligehold m.m. for vores kunder; universiteter, politi, domstole og centraladministration.

KS-teamet støtter vores mange projektledere i gennemførelse af byggeprojekter og særligt i form af kvalitetssikring af eksterne rådgiveres projektmateriale. KS-teamet består af specialister indenfor, bygningsautomatik, konstruktion, ventilation, og IKT. Vi har en uformel omgangstone og vi prioriterer et godt kollegaskab, hvor vi lægger vægt på tværgående samarbejde og er fælles om at skabe gode resultater.

Vi ønsker os en kollega som er proaktiv, værdsætter samarbejde og et godt kollegialt fællesskab. Vi vil til gengæld sørge for at give dig støtte og løbende sparring, så du kan komme godt og sikkert ind i dine nye arbejdsopgaver og i det kollegiale fællesskab.

Om os
Bygningsstyrelsen er den største ejendomsvirksomhed og bygherre for staten og universiteterne. Vi har ansvar for at levere attraktive og veldrevne arbejdspladser, så vores kunder – universiteterne, politiet, domstolene og centraladministrationen – kan koncentrere sig om kerneopgaverne. Vi løfter vores opgave i en stærk bygherrefunktion gennem nybyggeri og moderniseringer, ved at udleje statens ejendomme og ved at videreformidle private lejemål til de statslige institutioner. Derudover leverer vi serviceydelser som reception, kantine og rengøring med videre til en del af de statslige institutioner.

I Bygningsstyrelsen har vi en aktivitetsbaseret kontorindretning. Det betyder, at vores kontormiljø er indrettet i arbejdsområder, der understøtter de arbejdsopgaver, du løser i løbet af din arbejdsdag. Du vil have en hjemmezone, hvor dine kollegaer i centeret primært er.

Ansættelsesvilkår
Løn – og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem staten og Akademikernes Centralorganisation eller anden relevant overenskomst. Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet, og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med de til enhver tid tilhørende styrelser. Dit arbejdssted er Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Ansøgning og kontakt
Fortæl os gerne i din ansøgning, hvordan du med dine personlige og faglige kompetencer kan bidrage til jobbet som vores nye IKT-koordinator.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte teamleder Lone Køhler på tlf.: 41 70 11 77 eller mail lokoh@bygst.dk eller IKT-projektleder Mathias Hjorth Løvhøj på tlf.: 41 70 14 06 eller mail Mahjl@bygst.dk. Du søger stillingen ved at gå ind på www.bygst.dk/job/ .

Send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest den 29. august kl. 12. Vi forventer at holde 1. samtaler den 1. og 2. september og 2. samtale uge 37. Stillingen ønskes besat med ansættelse pr. 1. november 2022 eller efter nærmere aftale.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed