Botilbuddet Rønnebo søger pædagog/SSA til nattevagt – kom til åbent hus

Joboversigt

 • Udsendt dato
  3. august 2022
 • Udløbsdato
  21. august 2022


Job beskrivelse

Botilbuddet Rønnebo, Københavns Kommune, Socialforvaltningen, søger en nattevagt snarest muligt og senest pr. 1. oktober 2022.

Rønnebo er et botilbud under § 108 for voksne sindslidende i Københavns Kommune, hvor alle borgere bor i egen lejlighed. Nogle af beboerne har somatiske sygdomme/fysiske funktionsnedsættelser, mens andre beboere har et misbrug, som vi håndterer i samarbejde med fx ekstern misbrugskonsulent. Vores vigtigste fælles opgave er at understøtte beboerne i at leve værdige og meningsfulde liv med udnyttelse af den enkeltes potentiale.

Om jobbet
Din arbejdsplads vil være på Botilbuddet Rønnebo, hvor du sammen med en kollega dækker nattevagten fra torsdag i ulige uger til og med onsdag i lige uger.

Vores mål er, at

 • de borgere, hvis største udfordring er deres psykiatriske sygdom, støttes i at tage ansvaret for eget liv tilbage og lærer at håndtere deres psykiatriske symptomer, så de på sigt kan flytte i mere selvstændig bolig
 • de borgere, som ud over deres psykiatriske symptomer tillige har somatiske symptomer, støttes i at tage så stort ansvar for eget liv som muligt og motiveres til at leve et tilfredsstillende liv på botilbuddet

Vi arbejder recovery-orienteret og rehabiliterende ud fra en fælles faglig forståelse erhvervet på Socialforvaltningens uddannelse i recovery og rehabilitering. Vi har altid øje for ligeværd mellem mennesker og har stor respekt for det enkelte menneskes selvbestemmelsesret samtidig med, at vi er forpligtet til at leve op til vores omsorgspligt.

For tiden er vi optagede af implementeringen af Domus, et nyt dokumentationssystem, og i løbet af efteråret vil vi tillige have fokus på uddannelse i Low Arousal som konflikthåndteringsværktøj.

De natlige opgaver vil bestå af blandt andet

 • Observation af og tilsyn med udvalgte beboere
 • Sygeplejefaglige opgaver som fx kateterpleje
 • Personlig pleje som fx bleskift
 • Besvarelser af nødkald
 • Klargøring af daglig medicin til daghold
 • Udlevering af pn-medicin
 • Dokumentation
 • Kontrol af alarmer
 • Praktiske opgaver i huset som fx tøjvask
 • Omsorgssamtaler/socialpædagogisk støtte efter behov

Læs evt. mere om tilbuddet på: www.socialpsykiatri.kk.dk

Vi forventer, at du

 • er uddannet pædagog /social- og sundhedsassistent
 • har lyst til at arbejde udelukkende i nattevagt
 • har faglig viden om og gerne erfaring med at arbejde indenfor psykiatrien
 • har kendskab til somatiske sygdomme og fysiske funktionsnedsættelser
 • har forståelse for – og lyst til – kompleksiteten i at arbejde i et botilbud, hvor dagens opgaver spænder mellem socialpædagogisk støtte, medicinudlevering, somatisk pleje og meget mere
 • evner skriftlig formidling, har blik for både detaljen og helheden og ser dokumentation som et vigtigt element i kerneydelsen
 • kan samarbejde og kommunikere hensigtsmæssigt på tværs i tilbuddet med kolleger og ledelse
 • har pc- og it-kompetencer – herunder evner at betjene Outlook, skrive mails og anvende Word

Vi kan tilbyde

 • Mentorordning i introduktionsperioden
 • Et spændende arbejde og en aktiv hverdag med mange alsidige opgaver og inspirerende tværfagligt samarbejde med kolleger og ledelse
 • En arbejdsplads, hvor vi har fokus på det gode arbejdsmiljø
 • Ekstern supervision samt mulighed for løbende sparring med kolleger og ledelse
 • Spændende og obligatorisk 3-dages kursus i Low Arousal til foråret
 • Grundig introduktion til medicinhåndtering

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 28 timer pr. uge i gennemsnit, fordelt i rul af syv vagter med første vagt torsdag i lige uger og sidste vagt onsdag i ulige uger.
Arbejdstiden er placeret i nat- og weekendvagter. Din mødetid vil skifte henholdsvis mellem kl. 23.00-7.00 og kl. 23.15-7.15.

Løn i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest pr. 1. oktober 2022.

Ved ansøgning vedlægges dokumentation for gennemført uddannelse.

Åbent hus-arrangement
Kom til åbent hus onsdag den 18. august 2022 kl. 17.00–18.30 i Botilbuddet Rønnebo, Bystævneparken 26-27, 2700 Brønshøj.
For at kunne forberede os bedst muligt, bedes du tilmelde dig på mail: i25l@kk.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

Mere information
Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Maddie Skou Svensson på 2331 7502.

Søg via linket senest søndag den 21. august 2022
Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 34/35

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed