Botilbuddene i ASPECT søger pædagoger og ergoterapeuter samt andre relevante socialfaglige medarbejdere

Joboversigt

 • Udsendt dato
  5. august 2022
 • Udløbsdato
  30. september 2022


Job beskrivelse

Vi har brug for dig og din faglighed til at gøre en forskel sammen med os, hvor vi ud fra en rehabiliterende tilgang støtter skønne unge mennesker i at strukturere og mestre deres hverdag, så de under deres midlertidige ophold på § 107 eller længerevarende ophold på § 105 hos os opnår større selvstændighed og på sigt bliver klar til at bo i egen bolig.

Aspect er en stor organisation under Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse (CSBB) i Borgercenter Handicap med mange boenheder og med mange muligheder for den enkelte medarbejder.

Aspect består af fire midlertidige botræningstilbud og tre længerevarende botilbud samt netværkstilbuddet Kulturhuset Pulsen.

Målgruppen er unge mennesker med et højt kognitivt niveau og med diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelse, Aspergers Syndrom samt komorbide lidelser som ADHD, OCD, bipolar lidelse, angst mm.

Borgerne er på mange områder meget selvstændige. Den socialfaglige opgave omfatter ikke personlig hygiejne, og borgerne har verbalt sprog og mange meninger om deres ungdomsliv. Indsatsen fra vores side handler om støtte til afklaring i jobcenterregi, støtte til at lære strategier til at mestre hverdagslivet og ikke mindst støtte til at indgå i sociale sammenhænge.

Hos os er det vigtigt at

 • tage udgangspunkt i relationen til borgerne for at kunne støtte dem bedst i deres udvikling
 • have et højt fagligt miljø og arbejde målrettet med udviklingsplaner og metoder
 • tage ansvar for løsning af teamets og organisationens opgaver

Job hos os vil kræve, at du giver meget af dig selv, men gennem din faglighed og samarbejdet med kolleger og eksterne samarbejdspartnere vil du også skabe en forandring, som kommer borgeren til gode.

Alle medarbejdere i vores teams arbejder som kontaktpersoner for borgere og som ansvarstagende for strukturen og praksis i hverdagen. Vi har ansvarsområder i teamet, som den enkelte varetager i perioder, både ud fra kompetencer og interesser samt ønskede udviklingsområder.

Vi arbejder med medstyrende team, der planlægger hverdagen og organiseringen i samarbejde med en ledelse, der har tillid til, at vi, der er tættest på borgerne, også bedst kan løse opgaverne. Ansvar for f.eks. sundhedsfaglige opgaver, vagtplan, arbejdsmiljø, økonomi mm. er uddelegeret til teammedlemmer, som løser opgaven i tæt sparring med ledelsen og teamet.

Og oplæring/struktureret introduktionsperiode til opgaverne er hos os en selvfølge.

Vi vægter relationsarbejdet med borgerne og arbejder også målrettet med at opstille og arbejde efter mål i samarbejde med borgeren og ud fra et fasekoncept med inddragelse af metoder. Der arbejdes med individuelt tilrettelagte forløb, hvor den enkelte borgers mål ift. udvikling trænes og understøttes. Der dokumenteres i fagsystem.

Vi leder efter dig, der kan

 • motivere borgerne til at bruge deres ressourcer psykisk, socialt og fysisk til at få en meningsfuld hverdag
 • støtte borgerne i at skabe struktur og overblik over de daglige gøremål ift. egen bolig og uddannelse/beskæftigelse, samt fastholdelse og udvikling af deres sociale netværk. (Nødvendige kompetencer for at undgå ensomhed og mistrivsel i senere egen selvstændig bolig)
 • arbejde selvstændigt, tage ansvar og fastholde overblikket.
 • arbejde systematisk med dokumentation på forskellige niveauer
 • være teamplayer (vi skal løse opgaven sammen), og du skal trives i et arbejdsmiljø med sparring, vidensdeling og dialog
 • påskønne, at vi er et center, der prioriterer tilbud om sociale kollegiale aktiviteter på tværs i centeret, hvor man møder andre kolleger til fredagsbar, DHL mm., og hvor man kan vidensdele bredere samt socialisere

Udvikling hos borgeren gennem høj faglighed og ressourcefokus
Vi lægger vægt på, at alle ansatte, uanset basisfaglighed, har et anerkendende og ressourcefokuseret fokus overfor borgerne.

Metodisk arbejder vi med neuropædagogik, Low Arousal og KRAP. Vi sætter faglighed højt – og forventer, at du gør det samme!

Har du ikke erfaring med metoderne, tilbyder vi dig god oplæring i dem.

Vi har i centeret et fortløbende introprogram med introduktion til forståelse af ASF og komorbiditet samt de metoder, vi anvender.
Basisuddannelse er også KRAP, som alle medarbejdere tilbydes.

Og vi er et stort center, så der er masser af udviklingsmuligheder fagligt og personligt.

Vi kan tilbyde dig

 • En arbejdsplads med stor faglig udvikling, medansvar, engagement og høj arbejdsmoral
 • Konkret og struktureret oplæring ift. opgaverne/borgerne, hvor vi har beskrivelser af tilgangen og et introduktionsforløb
 • En afvekslende og spændende hverdag, hvor vi brænder for at skabe resultater sammen med borgerne i relation til deres udvikling og med forståelse for deres udfordringer
 • Gensidig fleksibilitet: For os er balancen mellem arbejdsliv og privatliv vigtig, da vi dermed får mere tilfredse medarbejdere. Det betyder, at du har en grundplan, som kan forsøges tilpasset, hvis du har særlige udfordringer med delebørn, transportafstand mm. Og at dine kolleger dækker ind for dig løbende, når du har særlige behov, hvormed vi forventer, at du byder ind, når dine kolleger har behov. Og så har vi i øvrigt et lokalt udmeldt vikarbudget, som administreres af teamet/den vagtplansansvarlige i teamet.

Det er til tider et udfordrende arbejde med mange dilemmaer og svære problemstillinger. Og det er også et spændende og uforudsigeligt arbejde.

Men vi gør en forskel i sårbare menneskers liv. Vi er sammen om at løse tingene. Dilemmaer og udfordringer bringes op i teamet med inddragelse af ledelsen. Du kommer ikke til at stå alene.

Vores mål er, at vi gennem vores faglighed og evne til vidensdeling og sparring kan skabe en forandring hos borgeren. Også selvom vi skal finde andre veje indimellem.

Vi tilbyder faglig supervision, personlig individuel supervision og supervision i teams, fordi vi anerkender, at det er en faktor i arbejdet, at vi skal kunne rumme og håndtere de problemstillinger og udfordringer, vi møder hos borgeren.

Vi har adresser geografisk fordelt over hele København.

P.t. har vi ledige stillinger på

 • Pallesvej § 107, 2300 Kbh. S
 • Skolegade § 105, 2500 Valby
 • Rymarksvej § 107, 2900 Hellerup

Stillingerne er på 37 timer ugentligt – men mindre nedsat timetal er også en mulighed.
Der er weekendarbejde ca. hver 3. weekend og skiftevis morgen- og aftenvagter i et rul.
Ligeledes vil der være arbejde i helligdage.

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

For yderligere information
Du er velkommen til at kontakte:

 • Faglig leder Susanne Ulvedal Sørensen på 2154 4297
 • Faglig leder Mia Juncher-Olsen på 2118 7989
 • Faglig Leder Malene Thomasen på 2184 8283

Yderligere oplysninger kan findes på:
Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse | Handicap (kk.dk)

Søg via linket senest fredag den 30. september 2022
Ansættelsessamtaler vil løbende blive afholdt, og vi ansætter løbende.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed