Bostøttemedarbejder til bostøtten i Nyborg Kommune

Joboversigt

 • Udsendt dato
  5. august 2022
 • Udløbsdato
  21. august 2022


Job beskrivelse

Vi søger en bostøttemedarbejder, der brænder for at arbejde recoveryorienteret og rehabiliterende, tænker i helheder og er optaget af at skabe en reel effekt sammen med borgerne.
 
Brænder du for at støtte borgere i at udvikle og fastholde kompetencer, som øger deres livskvalitet og evne til at mestre eget liv?
Er du metodisk nørdet og besidder du erfaring og engagement i relation til psykiatrien eller det neuropædagogiske område?
Er du klar til at være en del af samskabende processer og dedikeret til at skabe en borgeroplevet effekt?
Vægter du samtidigt høj faglighed, og vil du bidrage til at styrke en feedbackkultur, hvor vi møder hinanden med tillid, ordentlighed og anerkendelse?
Så er du måske vores nye kollega i bostøtten.

Stillingen er dimensioneret på 32 timer ugentligt. Arbejdstiderne ligger for nuværende i dagtimerne mandag til fredag.

Kort om bostøtten:
I bostøtten varetager vi indsatser jf. SEL § 85 samt SEL § 82 a og b, i form af tidsbegrænsede individuelle forløb og gruppeforløb. Bostøtten består af 13 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde. Vi søger medarbejdere med erfaring indenfor psykiatrien eller det neuropædagogiske område, som evner at arbejde fagligt nuanceret og er interesseret i at specialisere sig indenfor enten det psykosociale eller handicap og hjerneskadeområdet.
Vi er i bostøtten i gang med en spændende kulturel og faglig udvikling, hvor vi tager afsæt i recovery, rehabilitering og habilitering. Vi har borgere fra hele Nyborg Kommune, som bor i egen bolig. Bostøtten yder støtte og vejledning i og omkring borgerens hjem, i kommunens samtalerum, telefonisk og via video.  
Målgruppen er borgere med fysisk, psykisk, kognitiv og social funktionsnedsættelse. Med en anerkendende og recoveryorienteret tilgang, støttes og vejledes borgerne i samarbejdet i deres personlige proces og mål i forhold til at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv.

Vi forventer af dig, at du:

 • Har en relevant uddannelse som f.eks. socialpædagog, ergoterapeut, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut eller social og sundhedsassistent.
 • Har interesse og erfaring indenfor psykiatrien eller det neuropædagogiske område.  
 • Er metodisk velfunderet indenfor eksempelvis den systemisk narrative tilgang, kognitiv metode, MI (Motiverende Samtale), low arousal, FIT (Feedback Informed Treatment), KRAP, eller besidder en neuropædagogisk referenceramme.
 • Har en positiv og anerkendende tilgang til arbejdet og samarbejdet med borgere og kollegaer.
 • Evner at reflektere over egen praksis og sætter sin faglighed i spil i fælles drøftelser med kollegaer.
 • Har gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt. Du formår at løse både individuelle og teambaserede opgaver.
 • Er god til at arbejde med mål og delmål ud fra borgerens ønsker og den visiterede indsats.
 • Bidrager aktivt til det gode arbejdsmiljø.
 • Formår at se potentialet i samarbejdet med frivillighedsområdet og civilsamfundet.
 • Er dygtig til at formulere dig mundtligt og skriftligt. Du gør en dyd ud af dit dokumentationsarbejde.
 • Har kørekort og egen bil til rådighed.

Vi tilbyder:

 • Gode og engagerede kollegaer i en afdeling, hvor der er plads til forskellighed og hvor vi vil hinanden.
 • En spændende arbejdsplads i kontinuerlig udvikling.
 • Et godt og positivt arbejdsmiljø.
 • Et job, hvor du bliver udfordret, udvikler dig og kan være med til at gøre en forskel.
 • En velfungerende afdeling, hvor vi sparrer med hinanden og tager ejerskab for den fælles kvalificering og udvikling i arbejdet med kerneopgaven.
 • En organisation, der tillægger det gode samarbejde stor værdi ud fra den fælles forståelse af, at vi er her for at lykkedes gennem hinanden på borgerens vegne

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for lokal løndannelse. Der gøres opmærksom på, at straffeattest skal forevises inden ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til områdeleder Kristian Nygaard Madsen på telefon 5152 0281 eller mail knym@nyborg.dk eller faglig koordinator Vibeke Skov Nielsen på telefon 5159 9232.

Ansøgningsfrist søndag 21 august 2022
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag 25 august 2022
Tiltrædelse 1. oktober 2022
 
Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Du søger jobbet ved at trykke på knappen Send ansøgning/Søg jobbet. Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.
 

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/

(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=97cf8ec5)

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed