Joboversigt

 • Udsendt dato
  3. august 2022
 • Udløbsdato
  26. august 2022


Job beskrivelse

Børneringens Børnehus Falkonergården søger en pædagog

Vi søger en pædagog til vores børnehaveafdeling pr. 1. september eller hurtigst muligt derefter.

Falkonergården er en integreret institution med 36 vuggestuebørn og 75 børnehavebørn. I børnehaven er 17 af disse børn på Pladser med særligt Formål og 4 børn på basispladser. Børnene er opdelt på 3 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper.

Vi er 20 pædagoger, 5 pædagogiske medhjælpere, en medhjælper på merit, en souschef og en leder.

Vi er en motiveret, glad og sjov personalegruppe med meget lidt personaleomsætning, og meget lavt sygefravær. Vi arbejder sammen om vores fælles værdigrundlag og pædagogiske metode. Vi er inspireret af norditaliensk pædagogik, og årligt tager 7 personaler på studietur til Firenze og Pistoia.
Vi er opmærksomme på at følge børnenes spor ind i de 6 læreplanstemaer. Vi arbejder for et udviklende pædagogisk miljø, hvor børnene bliver givet tid og rum til længerevarende fordybelse.

Som pædagog i børnehaven vil man være primærpædagog/tovholder for børn på særlige pladser, hvilket betyder at man er tovholder på det tværfaglige samarbejde imellem institution, forældre, PPR mv. i dialog med ledelsen.
Vi ser det som vores fornemste arbejdsopgave at skabe et udviklende og inkluderende miljø for alle.

Hos os vil du opleve:

 • En synlig og tydelig ledelse der arbejder tæt på praksis i dagligdagen
 • En personalegruppe der udvikler sig sammen og hver for sig ift. videreuddannelse
 • En personalegruppe hvor alle personaler arbejder målrettet for et godt arbejdsmiljø.
 • Møder ift. børn med særligt behov i form af arbejdsmøder/supervision med PPR, 2 revisiteringsmøder årligt, diverse samtaler og netværksmøder efter behov
 • Fællesmøder i form af 10 personalemøder a 3 timers varighed, 1 pædagogisk weekend, 1 evalueringsdag, stuemøder hver 6. uge af 3 timers varighed i dagtimerne, 1 forældremøde samt forældresamtaler

Hos dig vil vi opleve en kollega der:

 • Kan og vil arbejde med vores fælles mål og visioner
 • Kan arbejde struktureret og har nemt ved at organisere
 • Har fokus på børnenes potentialer og udfordrer dem i deres nærmeste udviklingszone
 • Har gode kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt
 • Kan identificere og anvende processer, der fremmer inklusion
 • Har lyst til et åbent og ligeværdigt forældresamarbejde
 • Tør sætte sig selv i spil professionelt

Alle nyansatte i Falkonergården får udpeget en mentor, som man sparrer med i den første tid, så man kommer ind i huset stille og roligt.

På vores hjemmeside: frb-falkonergaarden.aula.dk kan du finde vores værdigrundlag, teorien bag den pædagogiske metode, samt Den Styrkede Pædagogiske Læreplan som beskriver arbejdet med alle børn i vores hus, samt vores indsatstrappe som beskriver arbejdet med børn i særlige positioner.
Vi afholder ansættelsessamtaler løbende.

Ansøgninger sendes til falkonergaarden@frederiksberg.dk
Ansøgningsfrist d. 26. august 2022

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.
Yderligere information eller rundvisning kontakt leder Marianne Lund eller souschef Ann-Cathrine Bundsgaard på tlf. 35 39 55 55.
 

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.
Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed