Børnefysioterapeut til Børneterapien, Aarhus Kommune

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  13. september 2023
 • Udløbsdato
  1. oktober 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

Brænder du for at gøre en forskel for børn og unge med fysiske funktionsnedsættelser og for at arbejde tværfagligt, familiecentreret og helhedsorienteret med børn og unge mellem 0-18 år? Har du stærke monofaglige, tværfaglige og relationelle kompetencer og er du en dygtig samarbejdspartner? Så er det måske dig, vi søger. 

Om jobbet 

Børneterapien i Aarhus Kommune er for børn og unge mellem 0-18 år med fysiske funktionsnedsættelser. Afdelingen åbnede pr 1/1-22. På grund af udvidede opgaver søger vi nu nye erfarne og engagerede fysioterapeuter til Børneterapien.  

Børneterapien er et tværfagligt tilbud med fysio-, ergo- og musikterapeuter, socialrådgivere og administrative medarbejdere. Opgaverne i Børneterapien omfatter forskelligartede indsatser – fx indsatser på genoptræningsplan, i specialinstitutioner, behandling og træning efter Serviceloven mv.  Organiseringen i Børneterapien tager højde for både bredde og fleksibilitet samt specialisering indenfor forskellige områder. Alle terapeuter har opgaver indenfor et stort fælles felt og er samtidig tilknyttet et eller to specialiseringsteams. 

Der er stor bredde i børnenes alder, diagnoser, udfordringer og ressourcer. Indsatserne i Børneterapien tager afsæt i en familiecentreret tilgang med tæt koordinerede indsatser på tværs af afdelinger og sektorer med henblik på at skabe sammenhængende indsatser for børn/unge og deres familier. Der er derfor et tæt samarbejde med sygehus, skoler, dagtilbud, PPR, sundhedsplejen m.fl. 

Eksempler på opgaver i Børneterapien  

 • Undersøgelse og vurdering af børn/unges funktionsniveau med afsæt i observation og test. 
 • Behandlingsforløb individuelt og i grupper. 
 • Praksisnær vejledning og rådgivning til fagprofessionelle i dagtilbud og skoler med afsæt i undersøgelse og vurdering af børnenes funktionsniveau. 
 • Undervisning om barnets tidlige motoriske udvikling på forløbet ”Familieiværksætterne”, som er en del af Sundhedsplejens tilbud til førstegangsfødende.  
 • Undervisningsopgaver i tværfagligt regi.  

 

Din profil 

Faglig og erfaringsmæssig 

 • Du er fysioterapeut, fagligt velforankret og har bred erfaring indenfor børneområdet (0-18 år) 
 • Du har erfaring med tests og undersøgelsesredskaber på børneområdet 
 • Du har stærke relationelle kompetencer og kommunikative færdigheder samt erfaring med at arbejde familiecentreret og neuropædagogisk. 
 • Du kan – og har erfaring med – at omsætte din faglighed til praksisnær sparring, rådgivning og undervisning af personale med anden faglig baggrund. 
 • Du har erfaring med behandling og træning af børn med motoriske vanskeligheder/fysiske funktionsnedsættelser. 
 • Du er dygtig til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og har kendskab til de forskellige systemer børnene indgår i kommunalt og regionalt. 
 • Det vil også være en fordel, hvis du har undervisningserfaring, er en dygtig formidler og har gode skriftlige kompetencer. 

 

Personligt  

 • Du møder andre med åbenhed, tillid og respekt  
 • Du har et stort personligt drive og arbejdskapacitet 
 • Du er udviklingsorienteret og trives i en funktion under udvikling og forandring 
 • Du arbejder selvstændigt med dine opgaver og har samtidig en god fornemmelse for, hvornår dit arbejde kræver involvering af andre faggrupper, kolleger og ledelse 
 • Du har et godt overblik og løser dine opgaver med stor ansvarlighed  

 

Derfor skal du vælge os 

Du bliver en del af en velfungerende arbejdsplads med dygtige kolleger, et godt arbejdsmiljø og en enhed under udvikling. Vi har et stærkt tværfagligt miljø præget af stort engagement, høj faglighed og dedikation i forhold til at skabe solide og sammenhængende tilbud til børn og unge i målgruppen samt deres familier. Omdrejningspunktet for arbejdet vil være en helhedsorienteret og familiecentreret tilgang, der bygger på den bio-psyko-sociale model og ICF-CY.  

Børn og unge-politikken og Stærkere Fællesskaber er en del af vores DNA.   

Børne- og ungepolitik – Aarhus Kommune (2015) 

staerkere-laeringsfaellesskaber-i-boern-og-unge.pdf (aarhus.dk) 

Kan du se dig selv, som en del af det, skal du vælge os. 

Løn og ansættelsesvilkår 

Stillingerne ønskes som udgangspunkt tiltrådt 1. januar 2024.  

Der er tale om stilling(er) på 32 timer/uge. Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. 

Dit arbejdssted vil være i Børneterapiens lokaler på MarselisborgCentret i Aarhus.  En stor del af opgaverne vil dog også foregå ude i kommunens dagtilbud og skoler. Du må derfor være forberedt på at kunne transportere dig rundt til skoler/dagtilbud i hele byen, hvorfor egen bil er påkrævet.  

 

Hvis du vil vide mere 

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte leder af Børneterapien Line Nørgaard ([email protected], telefon: 4185 7320) i tidsrummet kl. 12.30-14 den 28. september 2023. 

Ansøgning 

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2023 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag og tirsdag den 9-10. oktober 2023.  

 
I Børn og Unge har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer samt straffe- og børneattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. 

Om Sundhed  

Sundhed er en del af Pædagogik og Forebyggelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Afdelingen beskæftiger sig med at fremme fysisk og mental sundhed samt trivsel hos børn og unge, dels gennem forebyggende indsatser, dels ved at yde hjælp til særligt udsatte børn og unge. Sundhed repræsenterer en stor bredde af fagligheder: Sundhedsplejersker, kommunale Børn og Unge-læger, fysioterapeuter, pædagogiske konsulenter, akademiske konsulenter og administrative medarbejdere.  

Sundhed består udover Børneterapien af Sundhedsplejen, der er opdelt i fem områder samt Fællesfunktionen, hvor den primære opgave som konsulent er at fremme sundhed og trivsel ved at understøtte skoler, dagtilbud, klubber og sundhedspleje. 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

 

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed