Joboversigt

 • Udsendt dato
  21. november 2022
 • Udløbsdato
  15. december 2022


Job beskrivelse

Det glippede desværre for os at få ansat en erfaren børnefysioterapeut, så nu prøver vi igen!

Har du lyst til at sikre børn i Fredensborg Kommune de bedste muligheder for træning, motorisk udvikling og læring– så er vi parate til at gøre dig til en del af vores team.

Vi søger snarest muligt en erfaren børnefysioterapeut, der brænder for at samarbejde med børn, og deres familier, og som har lyst til at være med til at udrede og stimulere børn med fysiske problemer til at få det bedste udviklingspotentiale og et godt aktivt børneliv.

Teamet

Du skal helst have erfaring fra det pædiatriske fagområde og i at teste, vurdere og træne børn (0-18 år) med funktionsnedsættelser og særlige behov. Ud over familien samarbejder du med andre faggrupper, der er involveret i barnets udvikling og dagligdag – det er barnets behov og ressourcer, der definerer holdet, målet og indsatsen.

Selve børneteamet består af 3 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter, der sammen står for at varetage kommunens genoptræning og vedligeholdelsestræning af børn efter både sundhedslov og servicelov. Træningen foregår nogle dage om ugen i Karlebo specialbørnehave og derudover i vores børnetræning i Humlebæk eller i barnets nærmiljø, når dette giver bedst mening.

Dine opgaver

Dine arbejdsopgaver vil udover vurdering af udviklings- og funktionsniveau omfatte den løbende træning af børnene. Du skal kunne vejlede forældre og pædagogisk personale i hensigtsmæssig håndtering og stimulation af barnet samt stå for at udarbejde mål og plan i samarbejde med familien. Du vil skulle indgå i arbejdet i omkring hjælpemidler, lejrings- og forflytningsopgaver samt udfærdige relevante data til børnesamråd, Børneambulatoriet og nationale databaser.

Der vil lejlighedsvis kunne indgå opgaver i den almindelige ambulante træning, så hvis du har andre erfaringer fx indenfor neurologi vil det være muligt at anvende disse indenfor voksenområdet nogle timer ugentligt.

Dine kompetencer:

 • Er autoriseret fysioterapeut og har erfaring fra lignende stilling – har lyst til at arbejde i specialbørnehaven en del af tiden sammen med ergoterapeut og det pædagogiske personale.
 • Kan udføre CPOP, Movement ABC el. andre relevante test.
 • Er god til at inspirere, skabe relationer og sikre samarbejde på tværs.
 • Kan arbejde både selvstændigt og i teams.
 • Er struktureret, effektiv, og kvalitetsbevidst og har lyst til at indgå i udviklingen af Børnetræningens tilbud.
 • Formidler og kommunikerer tydeligt både skriftligt og mundtligt.
 • Anvender IT på brugerniveau.

Vores kultur

Stillingen og teamet hører under Træning og Rehabilitering, der er en dynamisk arbejdsplads med 40 gode kolleger – flest ergo og fysioterapeuter – der udfører opgaver på 5 forskellige matrikler. Vi har et tæt samarbejde med kommunens øvrige afdelinger og lægger vægt på en helhedsorienteret indsats, hvor rehabilitering er i fokus. Vi prioriterer faglighed på et højt niveau sammen med et respektfuldt tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde. Engagement og ansvarlighed er nøgleord i vores fleksible og hjælpsomme samarbejdsform. Arbejdet kræver, at du har robusthed til at indgå i mange skiftende relationer i løbet af en arbejdsdag. Til gengæld kan vi byde på både faglige udfordringer og kollegial sparring som grundlæggende udviklingstanke. Vi er en arbejdsplads, der sætter åbenhed og anerkendelse højt og det er vigtig at alle arbejder for den fælles trivsel.

Stillingen er på 30 timer ugentligt, men vi er til at tale med om timetallet.

Du er selvtilrettelæggende men må gerne have mulighed for at have en lang dag til de større skolebørn

Da arbejdet udføres på flere adresser vil det være ønskværdigt, hvis du kan anvende egen bil i arbejdstiden. Der gives kørselsgodtgørelse efter statens takster. 

Du er velkommen til at få flere oplysninger om stillingen ved henvendelse til leder af Træning og Rehabilitering Benedicte Fenger tlf. 25518987.  

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og referencer og være os i hænde senest torsdag d. 15.12.22, kl. 12.00. Samtaler vil blive gennemført løbende, så skynd dig af sende os en ansøgning!

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed