Blovstrød Børnehus søger pædagoger (genopslag)

Joboversigt

 • Udsendt dato
  3. november 2022
 • Udløbsdato
  7. december 2022


Job beskrivelse

Vi søger fem pædagoger. Stillingerne er på henholdsvis 30, 32 og 35 timer. Skriv i din ansøgning, hvor mange timer du ønsker. Tiltrædelse fra 1. december 2022 eller snarest derefter.

Hvem er vi
Vi bor i to helt nye moderne huse og har en fantastisk legeplads. Pilelunden blev indviet 1. marts 2019, og Bøgelunden blev indviet 1. februar 2021. Hvert hus er pt. normeret til 130 børn, der er fordelt i ni mindre grupper.

Vores læringsmiljøer inde og ude er indrettet efter nyeste forskning i forhold til sammenhængen mellem læringsmiljøer og god kvalitet i dagtilbud. Arkitektonisk er der lagt vægt på det små i det store. Børnene er inddelt i mindre grupper, og alle grupper har egen indgang, der er med til at skabe et roligt inde miljø.

Der er to pædagogiske ledere i hvert hus.

Vores åbningstid er kl. 7.00 – 17.00.

Vi er en del at Blovstrød Børne- og Læringsby, og vi arbejder tæt sammen med hele 0 – 18 års området i kommunen.

Vores grønne profil betyder, at vi har et aktivt ude liv. Vi vægter, at børn får kendskab til naturen, sundhed, bevægelse, miljø og bæredygtighed.

Vi tilbyder:

 • et tæt samarbejde med engagerede kollegaer, der sammen udvikler de pædagogiske læringsmiljøer
 • et dynamisk arbejdsfællesskab, hvor også børn og forældre er aktive medspillere
 • mulighed for refleksion og forberedelse på månedlige personalemøder, faglige fyrtårnsmøder, ugentlige teammøder og personaleudviklingsdage
 • gode muligheder for at udvikle din faglighed i form af uddannelse til fagligt fyrtårn, kendskab til Learn Lab, Marte Meo og Fri for Mobberi. Allerød kommune tilbyder derudover også to interne uddannelser og læringsdage for pædagogmedhjælpere
 • pædagogisk ledelse tæt på medarbejdere med fokus på arbejdsfællesskab og kerneopgave
 • et tæt samarbejde med ressourcepersoner i forvaltningen, herunder mulighed for støtte til børn i udsatte positioner.

Vi arbejder teamorganiseret, hvor teamet af pædagoger og medhjælpere samarbejder om børnene på tværs af mindre vuggestue- og børnehavegrupper. Teamorganiseringen betyder, at børnene har en tryggere, glidende overgang fra vuggestue til børnehave og ind i vores storebørnsgruppe som førskolebarn og videre til MiniSFO og skolebarn.

Vi vægter tværfagligt samarbejde, faglig udvikling og medindflydelse på egen hverdag. Når vi arbejder med vores kerneopgave, har vi fokus på tillid, trivsel, arbejdsfællesskab og faglighed, så vi skaber værdi for børnene i hverdagen.

Vi søger dig, der:

 • er uddannet pædagog og har lyst til fortsat faglig udvikling
 • er i stand til at planlægge, udføre og evaluere pædagogiske læringsmiljøer
 • er stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation
 • er initiativrig, nærværende, aktivt deltagende sammen med børnene
 • er en inkluderende voksen, som ser børnenes perspektiv og deres potentialer
 • kan reflektere over egen og andres praksis via en nysgerrig, undrende tilgang.

Book et kaffemøde, kom ud og tal med os, se omgivelserne og send din ansøgning
Så du bliver en del af vores helt unikke proces i den fortsatte udvikling af Blovstrød Børnehus og vores Læringsby, som vi udvikler sammen med Blovstrød Skole.

Om Allerød Kommune
Allerød Kommune er en arbejdsplads med høj social kapital. Vi vægter tværfagligt samarbejde, kompetence- og jobudvikling og ikke mindst medindflydelse på egen hverdag højt. Det vigtigste for os er vores kerneopgave – at skabe værdi for borgerne.

Du kan læse mere på:
Allerød Kommunes leder- og medarbejdergrundlag
Allerød Kommunes fælles børne- og læringssyn
Blovstrød Klyngen

Du uploader din ansøgning sammen med dit CV og uddannelsesbevis via linket i annoncen senest 7. december 2022.

Vi holder ansættelsessamtaler løbende fra uge 46 og indhenter referencer og straffeoplysninger forud for endelig ansættelse.

Allerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 26.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Der er gode transportmuligheder både til og fra kommunen. Der går S-tog hvert 10. minut fra Allerød Station.

Kommunen har ca. 2.000 medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles værdisæt om åbenhed, respekt og troværdighed. Dialog og samarbejde er nøgleord, der kendetegner god ledelse i Allerød Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder.

Allerød Kommune er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

 

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/

(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=67e8d5d6)

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed