Bliv afdelingsleder i den sociale udførerenhed

18. november 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  18. november 2022
 • Udløbsdato
  8. december 2022


Job beskrivelse

Vil du som afdelingsleder i Den Sociale Udførerenhed sætte dit præg på en afdeling i rivende udvikling? Er du fagligt stærkt funderet på det sociale område, og anser du ligeledes ledelse som en vigtig faglig disciplin? Og kan du skabe lederskab og ikke mindst følgeskab på den anerkendende måde? Så er der en god chance for, at du er den, vi leder efter.

Om os
Den Sociale Udførerenhed rummer Ishøj Kommunes samlede sociale tilbud på handicap- og psykiatriområdet. Vi dækker vejledning efter SEL §§ 82 og 85, boligsociale tilbud, herberg, bofællesskab, misbrugsbehandling samt et aktivitets- og samværstilbud.

Den Sociale Udførerenhed er en afdeling under Center for Voksne og Velfærd i Ishøj Kommune. Vores kerneopgaver er inden for områderne handicap, socialpsykiatri, placering på krisecenter/forsorgshjem, hjemløse og misbrug, ældreplejen, genoptræning, plejehjem. Vi er et ambitiøst center, der sætter en høj faglighed og ordentlig service over for kommunens borgere meget højt.

Om stillingen
Du vil blive leder for en afdeling med ca. 25 fagprofessionelle, hvoraf der er 3 koordinatorer, som har helt styr på den daglige planlægning, og som varetager den faglige sparring med personalet. Du kommer herudover til at være en del af et tværfagligt ledelsesteam bestående af dig og fire andre afdelingsledere, som sammen med centerchefen kommer til at sætte retningen for centret. Dit samarbejde med de andre afdelingsledere er en god platform for etablering af formelle og uformelle samarbejde på tværs af fagområder i centret og på tværs af myndighed og udførerområdet. Der er politisk opmærksomhed i Ishøj Kommune på sammenhængende borgerforløb, hvilket også bliver vigtigt, når Hovedloven skal implementeres i forhold til udsatte borgere.

Du vil have det meste af din dagligdag sammen med medarbejderne i Den Sociale Udførenhed på de forskellige lokationer, som opgaverne løses i. Du er er tæt på medarbejderne, hvor du både bidrager med faglig sparring og håndterer alle personalerettede opgaver – herunder ansættelser og ophør. Organiseringen med en afdelingsleder og tre koordinatorer er helt ny, så du kommer sammen med koordinatorerne til at finde den gode arbejdsfordeling, som giver bedst mening for opgaveløsningen.

Den Sociale Udførerenhed har været igennem en periode præget af tilpasninger efter ophør af forpligtigende samarbejde med Vallensbæk Kommune samt ophør af ledere i afdelingen. Der er derfor behov for at få sat retning for Den Sociale Udførerenhed i samarbejde med medarbejderne og koordinatorene. I den proces er det vigtigt, at du forstår at sætte retning på jeres afdeling samtidig med, at der gives følgeskab til medarbejderne.

I den forbindelse er det forventningen, at der også lægges vægt på dialog og inddragelse af borgerne. Der gøres desuden opmærksom på, at der netop er vedtaget en ny politisk ramme for aktivitets- og samværstilbud, som skal udvikles i samarbejde med medarbejdere og brugerrepræsentanter.

Om dig
Vi søger en erfaren leder – gerne med en pædagogisk eller socialfaglig baggrund, og som har kendskab til flere af de nævnte områder og målgrupper. Det er essentielt, at du har lyst til at blive udfordret i en bredt sammensat stilling.

Det er vigtigt for stillingen, at

 • du trives med at tage ansvar for både drift og udvikling
 • du bedriver synlig og tillidsbaseret ledelse
 • du gennem din ledelsesstil skaber gennemsigtighed og et åbent læringsmiljø
 • du har gode administrative kompetencer og er i stand til økonomistyre og skabe sikker drift i samarbejde med det administrative personale
 • du kan håndtere komplekse problemstillinger og konflikter professionelt, hvor du bevarer overblikket og finder løsninger, som giver mening for alle
 • du er indstillet på, at der er stort politisk engagement på området, hvor du bl.a. bidrager med din viden og kompetence
 • og så har du humor og en anerkendende tilgang til dine medarbejdere, borgerne, den øvrige ledelse i CVV og andre samarbejdspartnere

Om Center for Voksne og Velfærd

Center for Voksne og Velfærd har ansvaret for hele voksenområdet, herunder det specialiserede socialområde for voksne, genoptræning/rehabilitering, sundhedsområdet, plejehjem, myndighedsfunktion på hele pleje- og omsorgsområdet, bo- og dagtilbud samt frivillighedsaktiviteter på social- og ældreområdet.

At være leder i Ishøj Kommune

I Ishøj har vi en vision, en mission, syv værdier, et grundlag for lederskab/følgeskab og en personalepolitik. De beskriver rammerne og retningen for den måde, vi arbejder på i Kommunen som medarbejdere og som ledere. Hvis du vil vide mere om at være leder i Ishøj Kommune så følg dette link: Sådan arbejder vi i Ishøj Kommune (ishoj.dk)

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret Centerchef for Center for Voksne og Velfærd, René Juhl, på tlf. 40 32 70 61 eller konstitueret Teamleder i Den Sociale Udførerenhed, Kasper Kaack Knudsen, på tlf. 61 93 62 92.

Ansøgning med CV og relevante bilag sendes via link i stillingsopslaget på Kommunens hjemmeside senest 8. december 2022. Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i uge 50. Ansættelsen er pr. 1. februar 2023.

Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge. Ishøj Kommune har indført røgfri arbejdstid pr. 1. august 2019.

Hvis du vil vide mere om at arbejde i Ishøj Kommune, kan du kigge videre her.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed