Barselsvikariat som AC-fuldmægtig i Den Præhospitale Virksomhed

3. august 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  3. august 2022
 • Udløbsdato
  24. august 2022


Job beskrivelse

Den Præhospitale Virksomhed er en del af Region Nordjylland, og er ansvarlig for det præhospitale område i regionen. Det vil sige, at vi står for ambulancedrift, akutlægebiler, akutbiler, akutlægehelikopter, sundhedsfaglig visitation via 1-1-2 opkald og sundhedsberedskabet i tilfælde af større ulykker og hændelser.

Vi er med hjemtagelsen af dele af den regionale ambulancetjeneste og liggende patienttransport 1. april 2022 vækstet markant. Det betyder blandt andet, at vi har øget antallet af kolleger med ca. 250 M/K i ambulancetjenesten og den liggende patienttransport, bilparken øges med 51 køretøjer i form af ambulancer og lignende, drift af 13 ambulancebaser og hvad der ellers hører til drift af ambulancetjeneste og liggende patienttransport.

Den Præhospitale Virksomhed har i den forbindelse fokus på arbejdsmiljøet og det store arbejde forbundet med at få vedligeholdt og skabt arbejdsmiljømæssige rammer, for personalet i Den Præhospitale Virksomhed. Som følge af, at den nuværende medarbejder med ansvar for arbejdsmiljøområdet skal på barsel, søger vi derfor efter en barselsvikar til at varetage den administrative understøttelse af dette spændende og omfattende arbejde. Herudover vil der være rig lejlighed og mulighed for at arbejde med mange andre spændende opgaver som et led af den fortløbende implementering af den regionale ambulancetjeneste og liggende patienttransport.

Om jobbet
Du skal som barselsvikar varetage den administrative understøttelse af arbejdsmiljøarbejdet i Den Præhospitale Virksomhed. Der er ikke nogen krav eller forventninger om konkret kendskab til eller erfaring med arbejdsmiljøarbejde eftersom det som udgangspunkt vil være den administrative understøttelse du skal varetage. Dine opgaver vil bestå af blandt andet:

 • At lave dagsorden og referat af møder i arbejdsmiljøgruppen.  
 • At varetage den administrative understøttelse af AMR-gruppen  
 • At varetage sekretariatsbetjeningen for MED-møder. 
 • At varetage sekretariatsbetjeningen for Styregruppe for Uddannelse

I forhold til de øvrige mange andre spændende opgaver forestiller vi os, der kan være varierende planlægningsmæssige, administrative og kommunikative opgaver relateret til den brede opgaveportefølje Den Præhospitale Virksomhed varetager.

Så vi leder formentlig efter en nyuddannet som gerne vil have foden indenfor på arbejdsmarkedet i sin første stilling og som kan se sig selv i nedenstående ligeså.

Vi forventer, at du:

 • Har en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • Kan overskue en bred og varieret opgaveportefølje 
 • Er vant til at arbejde struktureret og går systematisk til værks
 • Er analytisk orienteret og god til at formidle resultater til en bred kreds -skriftligt og mundtligt
 • Er vant til at arbejde såvel selvstændigt som i teams
 • Er initiativrig, effektiv og arbejder professionelt og systematisk med dine opgaver
 • Er en holdspiller, der trives i et miljø hvor det kollegiale fællesskab prioriteres og hvor gensidigt samarbejde, er en naturlig del af hverdagen
 • Trives i en omskiftelig hverdag med både korte og lange deadlines

Hvem er vi?
Vi er i alt ca. 350 ansatte i Den Præhospitale Virksomhed eftersom vi pr.  1. april 2022 har hjemtaget driften af dele af ambulancetjenesten og den liggende patienttransport.

I administrationen, hvor du skal sidde, er vi 15 medarbejdere, udover ledelsen. Vi har en blandet faglig baggrund med bl.a. sundhedsfaglige og samfundsvidenskabelige kompetencer. Vi har fokus på at understøtte vores dygtige sundhedsprofessionelle i deres arbejde i helheden og detaljen. Kort sagt er vi her for at redde liv, direkte og indirekte, døgnet rundt, året rundt.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor vi insisterer på, at holdånd, humor, ordentlighed, professionalisme og stramme deadlines skal gå hånd i hånd.
 
Læs mere om os her: www.dpv.rn.dk

Om stillingen og ansættelsesproces
Der er tale om et barselsvikariat for en fuldtidsstilling med ansættelse fra 1. oktober 2022 og 12 måneder frem.

Ansøgningsfristen er onsdag den 24. august kl. 12 og vi holder ansættelsessamtaler 26. august 2022.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem regionen og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til AC-medarbejder Pusle June Veng Ægidius: Tlf. 2120 3812/p.veng@rn.dk eller til kontorchef Søren Aagaard Christiansen: Tlf. 2195 4249/schr@rn.dk

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed