Barrit Skoles specialafdeling søger en underviser med tiltrædelse hurtigst muligt

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  15. november 2022


Job beskrivelse

Om jobbet

I kombinationen af at en af vores dygtige medarbejdere har valgt at gå på efterløn og en voksende afdeling, står vi og mangler medarbejdere på holdet.

Vil du være med på holdet, hvor vi, ud fra kendskab til den enkelte elev, gør os umage for at skabe en forudsigelig og struktureret hverdag. Et hold hvor vi lærer af vores erfaringer, og hvor der er plads til både kritiske spørgsmål, faglig sparring og et godt grin? Så læs med her:

Specialafdeling ved Barrit Skole er en specialafdeling i Hedensted kommune for børn og unge med store specialpædagogiske behov. Afdelingen rummer elever fra 0. – 9 klassetrin og tilbyder et sammenhængende skole- og fritidstilbud. Vores kerneopgave er: Sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker.

Eleverne er karakteriseret ved, at de generelt har store funktionsnedsættelser og ikke er kognitivt alderssvarende. De har derfor komplekse læringsbehov og er en særdeles differentieret målgruppe. Deres forudsætninger for at kunne deltage, både i den faglige undervisning og i det sociale fællesskab, er meget varieret. Det giver en mangfoldighed af forskellige vilkår. Vi ønsker at tilgodese og rumme den store mangfoldighed og forskellighed i elevgruppen, vores grundtanke er, at alle elever profiterer af visuel struktur og anerkendende pædagogik.

Vores mission er, at afdelingen skal være det bedst tænkelige skoletilbud for de elever der visiteres hertil. Vi bestræber os på at skabe forudsigelighed, mening og sammenhæng i hverdagens gøremål og udfordringer. Vi tilstræber os at sikre elevens tryghed, ved hjælp af struktur gennem konkret vejledning, organisering, overblik og tydelighed. Den visuelle struktur er et væsentligt element, der tilpasses den enkelte elev. Der arbejdes mod at selvstændiggøre eleven mest muligt.

I Specialafdelingen er der ca. 50 elever fordelt i klasser på 4-8 elever. Klasserne sammensættes efter elevernes klassetrin, funktionsniveau og specifikke vanskeligheder. Vi har stort fokus på livsduelighedstræning og danner baggrund for undervisningen. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og præsenterer dem for udfordringer og sociale situationer, der giver dem mulighed for at træne faglige og sociale færdigheder samt udvikle kompetencer, de kan bruge hele livet.

Der arbejdes med forskellige specialpædagogiske metoder og tilgange: Low Arousal, TEACH, Kat kassen, Trin for Trin, sociale historier og en altid anerkendende tilgang.

Vores faglige vision er med til at skabe et helhedsorienteret fundament, som giver en fælles faglig ramme at arbejde ud fra.

Vores faglige vision bygger på, at vi:

 • skaber meningsfuld undervisning og aktiviteter med afsæt i fagrækken
 • skaber rummelige og fleksible læringsmiljøer, der både understøtter store og små fællesskaber, samt den enkelte elevs individuelle behov
 • er undersøgende, opstiller hypoteser, afprøver i praksis og evaluerer

På den måde skaber vi en fælles retning, et fælles sprog og en fælles kultur, som er kendetegnende for specialafdelingen.

Din profil

Vi forventer, at du har:

 • uddannelse som pædagog, lærer eller anden relevant uddannelse
 • erfaring og viden med elevgruppen
 • erfaring med alternative kommunikationsformer fx TTT
 • arbejdet med børn med forskellige sensoriske profiler
 • villighed til at gå en ekstra mil for eleven
 • evnen til altid at se det bedste i eleven
 • troen på at tæt forældresamarbejde er vigtigt for elevens læring og trivsel
 • gode at planlægningskompetencer
 • struktureret og overbliksskabende tilgang, men samtidig kan være fleksibel ind i elevens dagsform
 • erfaring med at skrive og anvende handleplaner og rapporter
 • evnen og viljen til det gode samarbejde

Derfor skal du vælge os

Barrit Skole med stort VI

Barrit Skole er en skole i spændende udvikling. Vi gør os umage for at leve op til vores egne ambitioner om, at både børn og voksne skal trives. Vi tror på, at vores elever lærer bedst, når de trives.

Vi arbejder i teams, men vi har et skarpt fokus på at styrke det store fælles VI på tværs af teams og afdelinger.

Ud over vores mange skønne elever, er kernen på vores skole de dygtige og engagerede medarbejdere, som hver dag arbejder tæt sammen for at give eleverne den bedste skoledag. Du vil indgå i et medarbejderteam på 27 lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Derudover har vi et tæt samarbejde med Hedensted Kommunes læringskonsulenter, pædagogiske konsulenter, psykologer, logo pæd. og fysioterapeuter.

Vi har en travl hverdag, men vi har også tid til et godt grin og et tæt kollegaskab, og vi er gode til at hjælpe hinanden med sparring og konkrete opgaver.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børneattest, og at ansættelse er betinget af, at denne er tilfredsstillende.

Hvis du vil vide mere

Du er velkomme til at kontakt afdelingsleder Camilla Ribergaard på tlf. 9242645 eller mail camilla.ribergaard@hedensted.dk

For yderlige informationer om skolen se www.barritskole.dk

Ansøgning

Ansøgningsfrist er den 15. november 2022. Men der vil blive holdt løbende samtaler, og stillingsopslaget vil blive fjernet, så snart den rette ansøger er fundet.

Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse hurtigst muligt.

Vi ser frem til at læse din ansøgning, og håber du har lyst til at blive en del af vores fantastiske hold – stillingen skal søges elektronisk.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed