Assisterende Leder Line ved Helikopter Wing Karup Eskadrille 723.

Joboversigt

  • Udsendt dato
    21. november 2022
  • Udløbsdato
    31. december 2022


Job beskrivelse

Er du erfaren flymaskinist, og brænder du for større ansvar, samt en dynamisk hverdag, hvor du vil have direkte indflydelse og på MH60-R Seahawks indsættelse. Arbejder du struktureret og ansvarsbevidst? Og har du mod på nye opgaver? Så er du måske eskadrillens nye oversergent til Linen, som skal være med til at drive implementeringen af Seahawk endnu længere.

Om os

Du kender ESK 723 – året rundt i Nordatlanten ombord på et af søværnets skibe, ligesom vi deltager i internationale operationer, selvfølgelig også ombord på søværnets skibe. ESK 723 er en eskadrille i forandring, og der er mange spændende opgaver forbundet med både den daglige drift og implementeringen de næste mange år.

Om stillingen

Du vil støtte med at gennemfører planlægning og tilrettelæggelse af arbejdstid for Linens
personel, herunder at meddele personellet ferie og frihed iht. gældende regler og under tilstrækkelig hensyntagen til tjenestens afvikling.

Du bidrager tillige med planlægning af udsendelser og sejladser for Linens personel. Dette er direkte sparring/støtte til eskadrillens operationssektion.

Et hovedområde for assisterende leder line, er at bidrager til at styre afflyvning af ESK helikoptere ift. HW masterplan, samt mindre eftersyn. Dertil skal du kunne håndtere tværfaglig og tværorganisatorisk koordinering, både med FVT VO KAR og HW SUB CAMO.

Ydermere vil du som assisterende leder Line udfører daglig personel- og stelplanlægning i samarbejde med LD Line, FTO og i særlige tilfælde HW SUB CAMO.

Stillingen indebærer og et ansvar for udførsel af daglig kontrol af ESK tildelte flyveoperative område (flight-line) mht. FOD og anden sikkerhed, samt iværksætte snerydning, fejning og andre vedligeholdelsesarbejder på området.

Det vil være teknisk sagsbehandling i form af monitering og sikring, af den tekniske dokumentation i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder og flyvning føres korrekt i relevante journaler og DeMars/FLYVIS, samt tilsikre validering af IMDS-data ifm. flyvning.

Du får til ansvar at tilsikre, at arbejdet gennemføres i overensstemmelse med gældende
regler og bestemmelser for arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø.

Udstikke tekniske besætningsmedlemmer til gennemførelse af flyveprogram og andre line-opgaver.

Du vil indgå i vagtordning, som har til formål at yde teknisk rådgivning til udstationerede helikoptergrupper.

Om dig

Du er uddannet flymekaniker (B1) og er oversergent. Du skal kunne anvende SAP og IMDS samt have en solid teknisk forståelse for vedligeholdelseskonceptet omkring Seahawk. Du er klar på at tage et ledelsesmæssigt ansvar, og du fremstår moden og velovervejet. Du trives med forandringer i vores omskiftelige hverdag med mange forskelligartede og til tider komplekse opgaver. Du kan arbejde selvstændigt, struktureret, fagligt grundigt og professionelt efter devisen ”frihed under ansvar”. Du er fleksibel og har en positiv tilgang til dagligdagen, hvor du evner at sætte dit team i spil, for at helikoptergruppen kan levere det maksimale operative output.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ESK723 TKO KN Berit Andersen på mail: [email protected] eller tlf.: 29327641.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail [email protected]

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen ønskes besat den 1. Februar 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HW
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.
Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.
Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed