Ambulancebehandlerelever søges til ambulancetjenesten Den Præhospitale Virksomhed – Region Nordjyllan

Joboversigt

 • Udsendt dato
  5. august 2022
 • Udløbsdato
  29. august 2022


Job beskrivelse

Den Præhospitale Virksomhed søger nye elever til ambulancebehandleruddannelsen:

Har du en oprigtig ambition om at hjælpe dem, der bliver akut syge, kommer til skade eller skal føde – og som har brug for en ambulance? Kan du skabe ro omkring din person, så denne smitter af på andre. Kan du udvise den fornødne dømmekraft og etablere et overblik i pressede situationer? Så læs videre, for måske skal du være ambulancebehandlerelev hos os.

Vi påregner med at ansætte 3-4 elever i efteråret 2022 (opstart grundforløb i oktober og hovedforløb januar 2023) og 3-4 elever i foråret 2023. Udvælgelsen til disse pladser forløber i sensommeren 2022.

Om uddannelsen og arbejdet:

Som ambulancebehandler kommer du ud til tilskadekomne, syge eller fødende mennesker, sammen med dine kollega på ambulancen.  På uddannelsen, der foregår på Rybners, i Esbjerg, lærer du at vurdere en patients tilstand, yde akut behandling ude på optageadressen og i ambulancen på vej til hospitalet. Du lærer også at føre ambulancen sikkert og tilpas hurtigt gennem trafikken både med og uden udrykning.

Du opnår viden om anatomi, fysiologi, sygdomme, traumatologi og omsorgen for det nyfødte barn. Du lærer at bruge ambulancens udstyr til overvågning og behandling.

Derudover lærer du at møde patienter og pårørende på en respektfuld måde. Du bliver god til at tænke hurtigt og holde fokus på opgaveløsningen.
Det er vigtigt at du gør dig tanker om at vores dagligdag ofte er mere rutineorienteret end det billede, der kan tegnes af tv-programmer, hvor dagligdagen som ambulanceredder oftest kan synes mere dramatisk end tilfældet er. Du skal kunne omgås alle aldersgrupper, men især den ældre del af befolkningen udgør en del af vores patientgrundlag. Du skal også gøre dig klart, at du kommer til at arbejde med mennesker, der kommer fra flere forskellige kulturer og sociale lag.  

For at blive optaget på hovedforløbet af uddannelsen skal du have bestået grundforløbet eller påbegynde det snarest efter indgåelse af uddannelsesaftale.
For at blive optaget på grundforløbet skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve.
De to godkendte erhvervsskoler, Rybners i Esbjerg eller U/NORD i Hillerød kan kontaktes for nærmere information omkring optagelse.

Uddannelsen, på hovedforløbet, varer 3 år og 7 måneder, og der veksles mellem skoleophold og praktik. Du vil få undervisning i fag som køreteknik og udrykningskørsel, beredskabsfag, materielkendskab, farmakologi, sundheds- og sygdomslære og traumatologi. Du skal også have fag som psykologi og samfundslære. Du erhverver desuden kørekort til kategori C og chaufførkort.

Den Præhospitale Virksomhed tilbyder dig muligheden for at:

 • At erhverve en uddannelse, der giver dig stor mening og sikkerhed i ansættelsen – og rig mulighed for at søge job efterfølgende også i udlandet.
 • Opnå selvstændig autorisation
 • Deltage i sociale events mhp. at styrke det kollegiale sammenhold på arbejdspladsen og i fritiden.
 • Træne på – og mellem dine vagter (Der er træningsudstyr på stort set alle baser).
 • Arbejde med en ny vognpark med særligt designet nyt udstyr, ergonomisk indretning og elektriske bårer.
 • Stifte bekendtskab med både døgnvagter og effektive vagter, så du prøver alle vagttyper
 • Arbejde i en horisontal organisation med stor transparens og rig mulighed for personlig udvikling

Din baggrund:

 • Du kommunikerer på et godt dansk, både i skrift og tale.
 • Du har minimum en 9. klasses afgangseksamen og er god til dansk og naturvidenskabsfag – såsom matematik og fysik.
 • Du er tillidsvækkende, empatisk, kollegial, social og har lyst til at investere i os og dine kommende kolleger.
 • Du har en oprigtig lyst til at arbejde med mennesker, der til tider befinder sig i livskriser, når de ringer efter hjælp.
 • Du har måske arbejdet i andet sundhedsfag eller med mennesker med særlige behov. Du kan også have en håndværksmæssig baggrund eller noget helt tredje. Det vigtigste er at du har den rette personlige profil
 • Du er reflekterende, kritiske tænkende, har selvindsigt og er klar til at få læringsbaseret feedback gennem hele din uddannelse
 • Du har erhvervet dit kørekort (til almindelig bil) mindst 3 år før uddannelsesstart, og du kan leve op til de helbredskrav der er til kørekort gruppe 2 og udrykningskørsel jf. VEJ nr. 9693 af 31/07/2017. Vejledning om helbredskrav til kørekort.
 • Som led i ønsket om fortsat udvikling, indenfor ambulancetjenesten, er det også en god idé, at du medindtænker, at en del af litteraturen vil være på engelsk.
 • Du kan fremvise børneattest og en straffeattest
 • Du behersker IT på brugerniveau.

Vi ved, at mange øjne hviler på vores arbejde, derfor er det også vigtigt, at du kan koble af i kollegialt samvær og give af dig selv ved brug af humor, og have et glimt i øjet – i den rette kontekst.

I dit daglige virke vil du få tilknyttet en vejleder/mentor og have tilgang til vores præhospitale kliniske vejledere. 
Ledelsesmæssigt referer du til den stedlige områdeleder. Sundhedsfagligt refererer du til vores lægefaglige direktør.

Om os:
En spændende og innovativ arbejdsplads, hvor vi i dagligdagen arbejder efter Region Nordjyllands grundlæggende værdier: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme (ITOP).
Du vil på daglig basis kunne møde mange forskellige kolleger på tværs af kompetencer og faggrupper. Døren til ledelsen er vidt åben – også hos direktøren og den lægefaglige direktør.

Ansøgningsfrist og ansættelsesproces:

Ansøgningsfrist: 29. august 2022 kl. 12:00

Ansættelsessamtaler: Uge 36

Testdag: 37 (hvis man går videre efter samtale)

Samtalerne vi vare ca. 30 minutter.  Det er vigtigt aht. fortroligheden ifm. samtalerne, at du møder op maksimalt 10 min. før din samtaletid og at du er velforberedt. 

Du skal ifm. din ansøgning uploade følgende dokumenter:

En motiveret ansøgning, med uddybende beskrivelse af dine tanker og bevæggrunde for at søge optagelse på uddannelsen
CV med vellignende foto
Kopi af uddannelses- og eksamensbeviser
Kopi af kørekort (minimum kategori B), som du har erhvervet minimum 3 år før uddannelsesstart
Kopi af sundhedsfaglig autorisation, hvis du er i besiddelse af en autorisation (fx som sygeplejerske, SOSU-assistent, fysioterapeut eller en anden sundhedsfaglig, autoriseret uddannelse)
Eventuelle relevante anbefalinger og referencer fra tidligere arbejdsgivere

Beskrivelse af testforløbet finder du på: www.dpv/rn.dk

Løn og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende FOA-overenskomst.

Yderligere information:
Ved spørgsmål til stillingerne kan du kontakte Områdeleder ambulance – delområde Nord Jacob Kolind på
tlf. 23 61 61 52 eller mail: j.kolind@rn.dk

eller

Områdeleder ambulance – delområde Aalborg, Kim Dalgaard
på tlf. 27 29 48 06 mail: kim.dalgaard@rn.dk (ferie i ugerne 31 og 32)

Læs mere om selve uddannelsen og lønnen:
https://www.ambulancebehandler.nu/
https://rescuecenter.rybners.dk/
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknologibyggeriogtransport/ambulancebehandler
https://www.foa.dk/elev/loen/ambulancebehandler

                                                   
Om Region Nordjylland:
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.

Du kan læse mere om DPV her: www.dpv.rn.dk
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed